Wijdenes in oude ansichten

Wijdenes in oude ansichten

Auteur
:   J.J. van der Gulik
Gemeente
:   Venhuizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4328-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wijdenes in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

WIJDEN ES-MOLENWEG

5. We staan op de driesprong en zien hier de Molenweg met op de achtergrond nog net zichtbaar de "Stofmolen". Oorspronkelijk was de Molenweg een smal pad, dat naar de molen leidde, maar werd verbreed toen er woonhuizen aan werden gebouwd. Thans, anna 1976, ziet de situatie er wel wat anders uit. Ret mooie brughek is verdwenen en er ligt een voetpad op de plaats van de sloot, terwijl bebouwing heeft plaatsgevonden tot aan de "Stofmolen". Ret jongetje bij het hek is Nico Schotsman, een zoon van fotograaf Schotsman uit Edam. Tijdens de dorpsopnamen vergezelde hij regelmatig zijn vader en is op diverse ansichten te zien. Ret woonhuis geheel links werd bewoond door de weduwe Bakker.

6. We zijn de Molenweg ingegaan, hebben ons omgedraaid en kijken in westelijke riehting naar de driesprong, Waar het houten aanplakbord staat, is nu het begin van het Jongeweer. Dat is een weg die later zou worden doorverbonden met de Wijmers. Nabij het slootje zien we de kruidenierswinkel en reehts van het aanplakbord de smederij, Toen deze opname werd gemaakt, was het waarsehijnlijk wasdag. Bij de boerderij van burgemeester J. Bennemeer zien we het bekende, en in die dagen veel gebruikte, houten droogrek vol met kleren.

7. We blijven nog even in de buurt van de driesprong en zien hier hoe gemoedelijk de situatie is omstreeks 1925. Links staat het kruidenierswinkeltje, dat tot 1923 werd gedreven door Antoon de Hart en Antle Singer en daama overgenomen door Simon Schaap en Aafje de Hart. Vanwege verruiming van het kruispunt is de winkel in de jaren zestig gesloopt. Het huis met het dakraam is de smederij van Kees Spoelder. Thans wordt het pand bewoond door IJ. Visser. Aan de overkant staat de kapitale boerderij van burgemeester J. Bennemeer, die later werd bewoond door zijn zoon Frans. De burgemeester verhuisde toen naar het perceel dat ervoor staat. Het vrouwtje met de handen op de rug is Ma Kok.

8. We zijn ha1verwege de Mo1enweg aangekomen en zien hoe het er tussen 1920 en 1930 uitziet. Jammer dat de "Stofmo1en" niet he1emaa1 op de foto staat, het gehee1 zou dan mooier zijn geweest. Links zien we de smederij van Bram Rutgers, met ervoor een boerenwagen en een weitank, waarschijnlijk voor reparatie bestemd. Naast de smederij staat de kaasfabriek "Wijdenes", die opgericht is in 1910 en in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog buiten gebruik is geste1d. Tot ongeveer 1960 heeft de zaaizaadvereniging "West-Friesland" het gebouw gebruikt om er zaad in te drogen. Daarna is het geheel aangekocht door aannemer Burger, die er thans zijn bedrijf in heeft gevestigd. De man op de fiets rijdt door; blijkbaar had hij geen be1angstelling om voor de fotograaf te poseren.

9. Fotograaf Schotsman heeft een be1angrijke bijdrage ge1everd aan het in bee1d brengen van het dorp, terwij1 zijn gemaakte foto's 1aten zien dat hij een vakman was. Hier heeft hij bijzonder fraai de kaasfabriek in bee1d gebracht. In de muur is een gedenksteen geplaatst vanwege de eerstesteenlegging op 5 december 1910. Daarbij staan de namen van de 1eden; het zijn: J. Bennemeer, C. Haringhuizen, M. Bakker Gzn., L. Bakker, D. Haringhuizen, H. Mus, K. Bruin, A. Beemsterboer, R. ter Hofstede, J. Bakker Pzn. Tussen de poserende personen staat het bord "verboden toegang", pottenkijkers waren blijkbaar niet gewenst. Op de weiwagen zit Piet Besseling, hij houdt de 1eidsels in de hand, terwij1 het paard gedu1dig wacht. Naast hem staan Cor Aay en zijn vrouw Lieze Yk. De twee andere personen, onder wie een kaasmaker, zijn niet bekend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek