Wijdewormer in oude ansichten

Wijdewormer in oude ansichten

Auteur
:   C. van Dalsem
Gemeente
:   Wormerland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4329-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wijdewormer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In tegenstelling tot vele andere dorpen en steden van ons land, kan Wijdewormer bogen op het bekend zijn van het preciese jaartal van ontstaan: 1626. In februari van dat jaar viel de polder droog en was Holland weer een droogmakerij rijker,

Het is echter wel zeker, dat het oudste gedeelte van de tegenwoordige gemeente, de buurtschap Neck, al enkele eeuwen eerder is ontstaan. Er is zelfs al een vermelding gevonden, dat het in de twaalfde eeuw is geweest. Het is niet onwaarschijnlijk, dat Neck nog ouder is dan Purmerend. Dat zou te verklaren zijn uit de omstandigheid, dat Neck - weliswaar later behorende tot de heerlijkheid van Purmerende - nooit tot Waterland heeft behoord, maar werd beschouwd als het meest oostelijk gelegen dorp van Kennemerland.

Voor de oorsprong van de naam Neck moet men teruggaan tot de Germaanse tijd om er iets van te vinden. Men komt dan ook de namen "hnekka", "necke" en "hnikka" tegen, De betekenis van deze

woorden is heuvel, welving, zoals de hals van een paard, of achterhoofd. Algemeen wordt aangenomen, dat Neck of Nek een heuvel of welving is geweest die uit het water oprees en waarop langzamerhand bewoning ontstond. Volgens een oude kaart uit 1288 stond er in dat jaar in Neck een kerk.

Op 24 maart 1623 werd het eerste octrooi getekend tot droogmaking van de Wormer, die men, ter onderscheiding van de Kleine of Enge Wormer, de Wijde Wormer ging noemen. Na de droogmaking werd de polder opgemeten en men bevond, dat 1792 morgen en 370 Rijnlandse roeden nieuw land was gewonnen. De droogmaking was overigens niet zonder problemen verlopen, want enorme storm en deden in december 1624 en in januari 1625 bijna al het verrichte werk teniet.

In een ver verleden waren Neck en Jisp vrijwel aan elkaar gebouwd, maar door de stormkracht werd er veel bebouwing vernield. Toch zijn er altijd bijzondere banden met Jisp gebleven. Van 21 oktober

1811 tot 1 mei 1817 vormde men zelfs een gemeente, terwijl voor 1811 het gemeenschaps- en het polderbestuur in elkaar overvloeiden. In 1817 werd dit geheel uit elkaar gehaald en ontstonden hieruit, als zelfstandige lichamen, de gemeente Wijdewormer en het waterschap "De Wijde Wormer". Wat de gemeente betreft valt als bijzonderheid te melden, dat enige jaren geleden Wijdewormer en Jisp op eigen initiatief om samenvoeging hebben verzocht. Al een aantal jaren is de burgemeester van Wijdewormer tevens waarnemend burgemeester van Jisp.

Ret waters chap houdt zich nog steeds bezig met allerlei zaken, de waterhuishouding betreffende: schouw, onderhoud van dijken, wegen en bemaling.

Ret aantal inwoners is ongeveer vijftien jaar geleden toegenomen, omdat toen bij Neck nieuwbouw mogelijk werd gemaakt. Wijdewormer heeft nu ruim 1250 inwoners.

Door de betrekkelijke geringe afstand van Purmerend en de geringe bebouwing heeft Wijdewormer nooit

zo'n bijzonder sterk verenigingsleven gekend. Er werd wel eens wat opgericht, maar het was altijd een moeizaam bestaan. De laatste jaren komt daar, mede dank zij de nieuwe inwoners, toch weI geleidelijk verbetering in. Ret recent gebouwde nieuwe dorpshuis zal daarbij stellig een verdere stimulans zijn.

Dit boekje toont de situaties en de mensen van Wijdewormer in vroeger dagen. Veel is er veranderd, maar er is ook nog veel moois in de polder te zien voor wie er oog voor heeft.

Tot slot willen wij een ieder die foto's beschikbaar heeft gesteld of behulpzaam is geweest bij het opzoeken van namen, dankzeggen. Van harte hop en wij, dat velen met evenveel plezier dit boekje ter hand zullen nemen als wij aan de samenstelling hebben gewerkt.

1. Dit is de bijzonder fraaie boerderij die eertijds aan de Zuiderweg 16 stond. Eigenaar Jan Laan liet het pand later door een stenen boerderij vervangen, zulks tegen de zin van zijn zoon Arie (geboren in 1899), die nu de boerderij bewoont en wie het als het ware nog dagelijks spijt, dat zijn vader destijds "met de eisen van de tijd" is meegegaan. Deze foto van "Bouwlust" - de naam is op de palen van de toegangspoort te lezen - is van omstreeks 1916. In de tuin van de boerderij zien we, van links naar reehts: Maartje Laan-van Graft, Klazien Laan, Arie Laan en Jan Laan.

.-~.. _ ...? _-~ .--

;Veck (qemeente Wijdewormer) 1Jurge:ne~ster~oning ~; -:iijkhuis.

2. Dit is een plaatje van bijna een halve eeuw oud, maar toeh is er van wat u ziet nu nog veel over. Het huis is de toenmalige burgemeesterswoning, met daar meteen naast de seeretarie. lets naar reehts, op de aehtergrond, staat het dijkhuis van het watersehap "De Wijde Wormer", dat tegenwoordig als woonhuis in gebruik is. De foto is genomen ter hoogte van de smederij van Camelis Plas. Helaas is deze smederij allang verdwenen.

3. Dit is een van de oudste fete's van een stukje Wijdewormer. Het is de onderdijk bij Neck; rechts ligt de Munnikdijk. Wie er op deze afbeelding, die naar schatting van 1895 dateert, staat, is niet bekend. Links was de bakkerij van De Kuijper. Men keek allemaal met ernstige gezichten naar de fotograaf, die ook door de aanwezigheid van enkele dieren een waardevol document vervaardigde. Er staan ook twee hondekarren op de foto.

4. Het begin van de Noorderweg anno 1900: een fraaie laan met hoge bomen en aan beide zijden een wegsloot. Het achterste huisje (met puntdak) zou spoedig hierna verdwijnen en in het huis daarvoor zou een smederij komen. Van sommige mensen waren de namen nog te achterhalen. We noemen, onder anderen: Willem Struving, brugwachter Vestering, mevrouw Struving met twee kinderen, Siem Kuijk, Betje Plas en Aagje Kwantes.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek