Wijdewormer in oude ansichten

Wijdewormer in oude ansichten

Auteur
:   C. van Dalsem
Gemeente
:   Wormerland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4329-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wijdewormer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Dit is een van de oudste foto's van Neck, vermoedeJijk van omstreeks 1900. De mensen op de foto zijn: mevrouw Conijn met dochter Marie, mevrouw Struving met baby en zoontje, dan Willem Struving, Betje Plas en brugwachter Vestering. Het huis waar de wagen voor staat werd bewoond door foeragehandelaar Struving. Het pand is inmiddels allang gesloopt. Daarachter bevindt zich de bcerderij met kapberg van Dirk Kwantes. Links is nog juist iets van de leuning van de brug over de Ringvaart te zien.

6. Netjes op een rij over de gehele breedte van de weg. Dat kon best, want een automobiel was rond 1900 in geen velden of wegen te zien. Niet aile namen van dit gezelsehap konden worden aehterhaald, maar de meeste toeh wei. Geheel links zien we Reijer Brasser, dan een onbekende, verder Dirk Hille (nu vierentaehtig jaar oud), Immetje Vijzelaar, Piet en Thijs Vijzelaar met aehter hen een onbekend meisje, vervolgens Heintje Estie (de moeder van Dirk Hille) en als laatste Betje Plas. Het huis reehts op de voorgrond werd bewoond door petroleumhandelaar Jaap Conijn. Het hogere huis daarnaast herbergde de bakkerij van de gebroeders De Goede. Het pand is nog niet zo lang geleden gesloopt.

7. Onbekend met wat de toekomst brengen zou, maar vol trots en vol vertrouwen poseerden Albert Beets en zijn vrouw, M. Beets-Middelburg, in 1936 met hun Ford V 8 vrachtauto. Ret was de eerste wagen van dit type in Wijdewormer. Albert Beets legde de grondslag ermee voor het hedendaagse transportbedrijf, dat nationaal en internationaal bekendheid heeft verworven en dat aan tal van mensen werk verschaft.

Op de onderste foto kijkt Siempie Aai, een dorpsfiguur, ons aan. Hij woonde met zijn moeder in het dijkhuis.

)Veck (qemeente Wijdewormer) - 'J)orpstraat.

8. Het oude Neck gezien vanaf de kant van Purmerend, omstreeks 1920. De panden op de foto zijn er nog steeds, maar zij hebben een andere bestemming. In het cafe op de hoek is nu het Italiaanse specialiteitenrestaurant van Mario gevestigd. Links daarvan is het kruidenierswinkeltje van mevrouw Van den Broek. Het bord in het midden van de foto vermeldt "Maximum belasting 2000 kg" en reehts staat de waarsehuwing "Langzaam rijden".

Inzet: het kruidenierswinkeltje (thans woonhuis van de heer Sehilp) van mevrouw Van den Broek. We zien haar met haar doehters Neel en Marie voor het pand staan.

9. Heerlijk theedrinken in het zonnetje op een zondagmiddag in 1892. Waar blijft de tijd! Op deze boerderij, die aan de Zuiderweg nummer 5 ligt, woont tegenwoordig de familie De Heer. Geheellinks zien we de kneeht en de dienstbode van de familie; hun namen waren niet meer te aehterhalen. Verder zien we Trijntje van Twisk-Noomen, H. van Twisk-Zalm en, uiterst reehts, Neeltje Laferga.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek