Wijhe in oude ansichten

Wijhe in oude ansichten

Auteur
:   H. Huiberts
Gemeente
:   Wijhe
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4490-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wijhe in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Wijhe is een landelijke gemeente met een totale oppervlakte van ongeveer 5500 hectare en een aantal inwoners dat de 6500 nadert. Het dorp wordt aan de westzijde begrensd door de rivier de IJssel. AIleen de buurtschap Marle ligt als een smalle strook grond aan de Gelderse kant van de rivier.

Wijhe wordt voor de eerste maal genoemd in een oorkonde van koning Otto I, gedateerd 28 augustus 960. In die oorkonde wordt de gemeente nog met de naam "Wie" vermeld. Waarvan deze naam afkomstig is, is tot heden een vraag gebleven. Sommige geschiedkundigen brengen de naam in verband met een verwijding in de IJssel. Vast staat in ieder geval dat de rivier bij Wijhe een doorwaadbare plaats had, waarvan de kooplieden uit Salland en Duitsland gebruik maakten om het westen van het land te bereiken.

Anderen zijn van mening dat de eerste verkondigers van het christendom Wijhe reeds bezochten en dat Willibrord deze nederzetting zou hebben gewijd. Van

dat inwijden zou de naam Wijhe zijn afgeleid. De gemeente ligt zeer schilderachtig aan de rivier en de bezoekers kunnen genieten van het prachtige uitzicht dat de IJssel met haar brede uiterwaarden biedt.

Wijhe is hoofdzakelijk een agrarische gemeente maar bezit daarnaast ook een aantal belangrijke industrieen, waar vele honderden personen hun dagelijks werk vinden.

Van de vroegste geschiedenis van Wijhe is weinig bekend. De naam wordt echter veelvuldig vermeld in de Franse tijd , Tijdens de terugtocht van de Franse troepen werd de gemeente bestuurd door maire Gilles Schouten die zich zeer verdienstelijk maakte bij het huisvesten van enige compagnieen kozakken en bij het leggen van een pontonbrug over de rivier ten dienste van de Russische legers.

Wijhe bezat vroeger twee prachtige kastelen, namelijk "De Gelder" en "Het Niienhuis". Huize "De Gelder" werd in 1913 afgebroken, maar "Het Nijenhuis" staat

er nog in al zijn glorie. Het is geheel gerestaureerd en is eigendom van de provincie Overijssel die het als ontvangstcentrum gebruikt. In het kasteel is de kunstverzameling Hannema-de Stuers ondergebracht, een collectie die een bezoek ten volle waard is.

In het centrum staat de van de veertiende eeuw daterende hervormde kerk. Het is een bijzonder mooi gebouw waarin enige prachtige grafmonumenten van oude Wijhese adellijke families te zien zijn.

Zover in de tijd gaan wij met onze serie oude ansichten echter niet terug. In dit boekje laten wij u zien hoe Wijhe er in het begin van deze eeuw uitzag. Wij hebben getracht u een impressie te geven van het gemoedelijke, landelijke en misschien wel wat primitieve leven in de jaren omstreeks de eeuwwisseling. Een terugblik op de tiid to en men niet wist wat vakantie was en de doorsnee-plaatsgenoot geen andere vermaken kende dan de jaarlijkse kermis en de uitvoeringen van de plaatselijke amateur toneel- en zangverenigin-

gen; op de tijd toen men enige jaren op een wachtlijst geplaatst werd om donateur van de toneelvereniging "Tavenu" te mogen worden, want de zalen waren maar klein en konden met twee of drie voorstellingen alle belangstellenden geen plaats bieden.

Wij danken alle plaatsgenoten en oud-Wijhenaren voor hun bereidwilligheid om ons oude ansichten en foto's in Ieen te geven om dit boekje te kunnen samenstellen en wij wensen u bijzonder veel genoegen bij het bekijken van deze "terugblik op het verleden".

Foto's en ansichtkaarten werden welwillend afgestaan door: mevrouw E. van Drecht-Dekker, mevrouw H. van Merle-Maas, mejuffrouw R. van Poorten, mevrouw L. Kok-aan het Rot, mejuffrouw J.Th. Witholt te Hilversum, mevrouw Doeschot-Rozeboorn te Goor en de heer L.J. Overmars te Oist.

1. Kasteel "De Gelder" zoals het tot 1913 op het gelijknamige landgoed stond. Ach tereenvolgens was het bezit van de families Van der Beeck (circa 1600), Grubbe tot Menigeshaven (circa 1666), Van Dedem (1683), Von Knobelsdorff (circa 1800) en omstreeks 1900 kwam het door koop in bezit van het geslacht De Vos van Steenwijk. Mr. W.L. baron de Vos van Steenwijk liet het bouwvallig geworden huis in 1913 afbreken met de bedoeling er een nieuw kasteel te bouwen, doch door de oorlog 1914-1918 kwam van deze herbouw niets meer. Thans staat alleen het rechterbouwhuis er nog. De man op de voorgrond is Bruggeman, de nachtwacht, en de man met het lichte jasje op de achtergrond is een zekere Eisink, ook wei "Kokoarend" genoemd. De kasteelgracht ligt er nog steeds en wordt thans voor het kweken van vis gebruikt.

2. Op de plaats waar nu de nieuwe vleugel van het gemeentehuis staat, stond in het begin van deze eeuw de bakkerij en het cafe van Van Leeuwen. Achter het raam links van de winkel was de bakkerij en het hoekhuisje werd door een ander gezin bewoond. Van Leeuwen staat in de deuropening van zijn winkel. De baby in de kinderwagen is Piet Greeve. Betsy Grijpmoed staat er naast. Op de stoep staan van links naar rechts: Mina Hulleman, Jansje Balster en Mina Maas. In de kinderwagen de huidige smid en bakker Meester. Het meisje met de hoed is Femia Haasekamp. Verder herkent u misschien nog Jan van der Werp, Klaas ten Hove, Jan Wienbeld en Jo Thoben.

3. De Nieuwendijk op een mooie rustige zomerdag omstreeks 1910. De gevel van kruidenier Dul (eerste huis rechts) koestert zich in de zonneschijn en de juffrouw op de voorgrond heeft er zeker net een pakje Planta gekocht. Het is Anna Neppelenbroek uit Heino die in Wijhe als dienstbode werkzaam was. De dame links met muts is mevrouw H.J. Edelijn en naast haar staat haar dienstbode met een kind uit het gezin aan de hand. Zij staan voor het toenmalige cafe Edelijn. Links vooraan stond to en het cafe van de weduwe Scherpenzeel. Het lichte huis op de achtergrond is de wagenmakerij van de gebroeders Hoogeveen. Op de hoek van het Schelmpad hangt een olielantaarn, het enige lichtpunt in dit deel van de straat.

)thjhesehe Veer Wljhe

/

I

4. Het pon tveer Wijhe- Veessen in 1904. De pont werd in die tijd nog door de veerknecht Jan Mulder met de hand bediend. U ziet hem voor op de pont staan. De oude houten pont werd omstreeks 1935 vervangen door een ijzeren, die in 1940 bij de inval van de Duitsers tot zinken werd gebracht. Aan de overzijde van de IJssel staat het oude veerhuis, toen bewoond door de eigenaar van het veer, een zekere SIendebroek. Het oude huis brandde in 1914 af en werd vervangen door een nieuw gebouw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek