Wijhe in oude ansichten

Wijhe in oude ansichten

Auteur
:   H. Huiberts
Gemeente
:   Wijhe
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4490-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wijhe in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Langst raat - Y ijh~.

5. De Langstraat, op een wat later tijdstip gefotografeerd dan op het voorplaatje. Op die foto was het tweede huis links nog bewoond door de ijzerhandelaar Rozeboom. Nu woont de familie Maas er. In het eerste huis links heeft Sieswerda een winkel met een zakkenplakkerij. Rechts op de voorgrond ziet u nog juist een deel van het vroegere gemeentehuis. Op die plaats had in de vorige eeuw de weduwe Bredewold haar woning, die zij later voor 2700 gulden aan de gemeente verkocht. Naast het gemeentehuis staat het cafe van Buis. Het gemeentehuis heeft tot 1914 dienst gedaan.

6. Het voormalige gemeentehuis. In 1866 besloot de raad om in het van de weduwe Bredewold gekochte pand "eenige betimmeringen" te laten uitvoeren. Het achterste gedeelte kreeg de gerneenteveld wachter als woning toegewezen. Hij woonde gratis maar was weI verplicht het gebouw schoon te houden. De foto is in 1910 gemaakt toen mr. G. Schimmelpenninck nog burgemeester was. Ambtenaar ter secretarie was toen de heer H. Arends, die later gemeentesecretaris werd.

7. Het interieur van de toenmalige exportslachterij van de familie Gosschalk, gefotografeerd omstreeks 1906. Zij was gevestigd in het gebouw waarin thans de garage van hotel Krikke is. Eigenaar was de heer Gosschalk sr., bij de plaatsgenoten beter bekend als Bennie. Zijn zoon Jule was chef in de slachterij en zoon Jozef was belast met de in- en verkoop. Van links naar rechts ziet u: Lammert Blok, die op het punt staat om op de toen gebruikelijke wijze met de achterkant van een grote bijl een stier met een slag te verdoven, Jan Schult, J. Schurink, Jan Kattouw (met mes in de hand), Tone van Drecht (met pet) en geheel rechts Jule Gosschalk.

Wijhe, j-let Slot.

8. Vermoedelijk zullen niet veel van onze lezers meer weten dat de zogenaamde Verlengde Oranjelaan de tijd gekend heeft dat ze door twee rijen hoge bomen omzoomd was. Voor 1914 zijn ze al gekapt, eerst de rij links en wat later de rech ter rij. Villa "De Eiken" stond er toen nog lang niet, maar het grote huis links van de weg, waarin thans de plaatselijke veearts woo nt, weI. U kunt halverwege de laan aan de linkerkant twee wit-geringde bomen zien staan waartussen de toegangsweg naar dat huis begon. Er woonde toen een zekere Jan Bekking, rentenier en jager. Het huis rechts op de achtergrond is "Het Slot", dat onlangs plaats moest maken voor de Bejaardenstichting.

Wijhe

'JJijk

,.

Uitr. J. C. van Dillen, Wijhe.

9. De Dijk omstreeks 1905 ter hoogte van het tegenwoordige hotel-restaurant "De halve maan", thans eigendom van mevrouw Kleinveldink. Op het ogenblik dat de foto werd genomen, was het nog bondscafe P. Greeve. Albert Jan Zwerus heeft zijn kruiwagen even neergezet om ook op de kiek te komen. De man met het witte overhemd is de appelschipper Blankenstein. Naast hem staat zijn vriend Dieks Eisink. Verder staan nog op de foto een zekere Van Velzen en Van Essen. De Dijk was toen nog erg sma!. In het bosje rechts stond een koepel die bij cafe Greeve hoorde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek