Wijk bij Duurstede in oude ansichten

Wijk bij Duurstede in oude ansichten

Auteur
:   L.C.J.M. Rouppe van der Voort
Gemeente
:   Wijk bij Duurstede
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4180-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wijk bij Duurstede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

,,Aan mijn vrouw"

INLEIDING

Met de hierna volgende reeks foto's hoop ik verschillende groepen mensen een plezier te doen. Op de eerste plaats de ouderen onder u, die - zeker als ze in Wijk bij Duurstede geboren en getogen zijn - vele oude hoekjes en personen nog wel zullen herkennen. Ze zullen daardoor veel jeugdherinneringen kunnen ophalen en zich nog eens in gedachte kunnen vermeien op hun school of in een straatje, waar ze deze of gene onvergetelijke belevenis hadden, waar ze knikkerden, touwtjesprongen, hinkelden, of waar ze een spel vol fantasie speelden, waarin bandieten, rovers en dergelijke figuren optraden. De tweede groep Wijkse belangsteIlenden die ik met dit boekje hoop te bereiken, zijn de jongeren, die zich wezenlijk betrokken voelen bij de huidige ontwikkelingen en daarin een positief aandeel willen hebben. Ik hoop bij hen z6veel interesse te kunnen losmaken, dat zij hun krachten willen inzetten om de vierde stad van het "Nedersticht" mee te help en bewaren voor algehele verpaupering. Tenslotte dacht ik dat het voor vele nieuwkomers in Wijk bij Duurstede interessant zou zijn te

weten, hoe Wijk er vroeger, dat wil zeggen een jaar of zeventig, tachtig terug, uitzag. Er is immers zoveel vriendelijks uit ons stadje verdwenen, maar er zal met vereende krachten ook weer nieuwe charme kunnen ontstaan. Het is eigenlijk een "va et vient" van straatbeelden, plaatselijke figuren met een soms legendarische faam (zoals bijvoorbeeld meester Lancee), feestelijk versierde straten en huizen ter gelegenheid van gebeurtenissen in de koninklijke familie, of een jubilaris in de eigen buurt.

AIleen al het verschil in aanzien van Wijk gedurende de achttiende en negentiende eeuw is z6 groot. .. ! Men zou er de gravures van een Bulthuis en een De Beyer eens op moeten nazien. Helaas beschikte men toen nog niet over de fotografie en over een goed georganiseerd postwezen. Met de opkomst van deze beide in de tweede helft van de vorige eeuw kon er iets worden vastgelegd. En hoe aantrekkelijk dat was, blijkt wel uit het feit, dat er in den lande duizenden foto's werden gemaakt en miljoenen prentbriefkaarten werden verzonden. Veel randschriften op deze

briefkaarten tonen ons nu nog dat de vakantie goed of minder goed verliep of dat men wilde laten weten waar men was geweest of had gewandeld of gefietst. Gezien de stormachtige ontwikkeling die Wijk bij Duurstede thans doormaakt, is hier een "even terugzien" naar vroeger op zijn plaats. Immers, Wijk bij Duurstede werd rond de laatste eeuwisseling hoofdzakelijk bepaald door wat zich binnen de oude veste beyond. Zeker, ook daarbuiten werden gaandeweg huizen gebouwd, zoals langs de Singel en langs de Hoogstraat en de Donkersteeg (Prins Hendrikweg), maar voor het overige was Wijk bij Duurstede een plaats, rijk aan boomgaarden en percelen griendhout en populieren, waarvan men man den, borstels en klompen maakte. Op die plaatsen ziet men thans de woningen in "De Engk", "De Heul", "Frankenhof" en straks de "Noorderwaard" en "De Horden". De boomgaarden, in alle onwetendheid groeiende op de povere resten van het oude "Dorestad", maken gaandeweg op hun beurt plaats voor de nieuwe woningbouw.

In de oude kern was naast de genoemde kleine (huis)

industrie, waartoe ook de Wijkse sigarenfabriek in de Veldpoortstraat behoorde, nog meer te doen. Op marktdagen werd er een levendige handel gedreven. Een boter- en eiermarkt, waarvoor de voormalige in 1826 gebouwde openbare lagere school dienst deed, bestond naast de wekelijkse visafslag aan de voet van de stadstoren. Elke week was er ook een veemarkt, waar naast koeien en paarden ook schapen, geiten en ander klein vee voor de verkoop ten tonele gevoerd werd. Ook deze markt stond goed bekend en belanghebbenden kwamen per tram naar de stad. Op 24 maart 1885 werd deze puffende staalconstructie met vreugde ingehaald (om in 1931 weer van het toneel te verdwijnen).

Dit alles mocht toch niet verhinderen dat Wijk bij Duurstede een periode van stilstand doormaakte, waarin de armoede hoogtij vierde en die pas nu tot staan lijkt te zijn gekomen.

Een oprechte wens kan ik aan de huidige ontwikkeling toevoegen, namelijk dat ze gepaard moge gaan met een evenredig respect voor het schone dat er was en vooral dat wat er nog is.

1. Gezicht op de Zandweg vanaf de binnenzijde van de stadsgracht. Links de Veldpoortbrug. In het midden staat het kapitale pand, dat in de negentiende eeuw dienst deed als jongenskostschool, later als belastingkantoor en nog later als fruitveiling. Hoewel deze foto van rand 1875 dateert, wijzigde de plaatselijke situatie in de loop van de eerste helft van de twintigste eeuw zich nauwelijks.

2. Gezieht in de Ve1dpoortstraat rond 1900. Links logement "De Roskam", waar thans cafe "Terminus" is gevestigd. Aehter de smidskneeht (met sloof') staat juist voor de deuropening vrouw De Kruif, Het logernent reehts emaast heette "Het Rode Hert". In de verte de societeit "De Burger Vriendenkring" aan de Markt. Het tweede huis van reehts werd bewoond door kuiper Uitewaal, die in een wit hemd gek1eed buiten staat, met naast hem zijn doehtertje. In het midden tussen de tramrails staat veldwaehter Bij de Beek.

Wijk bij Duurstede Vtldpoortstraat

3. Gezicht op de Veldpoortbrug en de Veldpoortstraat rond 1917. Het eerste huis rechts is het cafe van Roel van Gelderen. Op de hoek van de Achterstraat staat de Wijkse sigarenfabriek. In de voorgevel is de uit 1678 daterende haardplaat bevestigd, die jarenlang als gevelsteen dienst deed. Rechts, bij de brug, loopt de vrouw van Bertus van Gelderen met een van haar kinderen op de arm en naast haar Betje van Gelderen. De man met de zak op de rug is Jan Verheugen en op de voorgrond fietst Jan Spithoven van de Midde1weg.

Wijk bij Duurstede in Vogelv!ucht

4. Gezicht vanaf de "Stadstoren" op de Veldpoortstraat rand 1920. Het tweede huis van rechts is hotel "De Keizers Croon"; daamaast staat de Wijkse Spaarbank en op de hoek van het Kokkestraatje (met trapgeveltje) zien we logement "Het Rode Hert" dat werd afgebroken in 1934. Daarachter, in de richting van de Zandweg, staat logement "De Roskam". De tram rails, welke er van 1885 tot 1937 hebben gelegen, zijn op de foto juist zichtbaar, daar waar ze over de Veldpoortbrug gaan. De bomen boven in het beeld stonden langs de Singel (rechts) en de Zandweg (links boven).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek