Wijk bij Duurstede in oude ansichten

Wijk bij Duurstede in oude ansichten

Auteur
:   L.C.J.M. Rouppe van der Voort
Gemeente
:   Wijk bij Duurstede
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4180-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wijk bij Duurstede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Gezicht in de Maziik. Dit was de speelplaats van de openbare lagere school van rneester Lancee. Op zijn verjaardag werden tussen somrnige van de lindebornen staken gelegd, zodat de jeugd kon schornrnelen. Men ziet hier de hoogste klas, die naar huis gaat. Afgebeeld zijn onder anderen: van rechts naar links: Jaapie van Rijn, Piet de Bruijn, Jan de Blank (op de schouders van Piet), Marie Lokhorst, Fietje Prinsen, Chris van Warnel, Nel van Zoest en Bets de Heus. Geheel links leunt Ida van Zalingen tegen een boom en een zoon van Pau Barte staat gebukt met Jan Karel Odinot op zijn rug.

Uitg, Lj. J. Sieswerda. - IYijk bij Duurstede, De )la7.ijk.

WIJ K .BlJ D i,; URSl'ED:E

110:

21. De muziektent, door de familie Van Dam in 1911 aan de gemeente gesehonken, stand gedurende ve1e jaren op het "eilandje" van kasteel "Duurstede". Veer de restauratie van de Bourgondisehe toren in 1943 werd zij overgeplaatst naar de zuidzijde van het park, waar zij thans nog staat. Op de foto ziet men de tent aan de zijde van de "Hoenderpoort", ook wel "Kasteelse Poort" genaamd. Op de aehtergrond ontwaart men links de donion en reehts de Bourgondisehe toren van het kasteel. Gehee1 reehts de brug naar het eilandje.

Wijk bij Duurstede. Ruin. Duursted e,

Kasteet JJ~uufsteoe((

22. Gezicht op de rume van kasteel "Duurstede" vanuit het zuiden gezien; rechts de donjon, links de Bourgondische toren. De ruine staat op een eilandje, dat tot circa 1925 bereikbaar was met een pontje. Dit is gedeeltelijk zichtbaar op de voorgrond, evenals de paal, waaraan de bel hing, om de veerbaas - tevens kasteelbewoner en parkwachter - te waarschuwen, dat er klan ten waren. Het park rondom het kasteel is een creatie uit de tweede helft van de negentiende eeuw van de tuinarchitect J.D. Zocher, die ook de Utrechtse singels ontwierp.

23. Gezicht in de Muntstraat door de "Hoenderpoort". Deze werd gerestaureerd, gelijktijdig met kastee1 "Duurstede", tussen 1948 en 1952. Deze foto werd rand 1920 gemaakt door kunstschi1der J.R. van Nijendaal. Achter de rechter muur bevond zich de acety1eenfabriek. Links in de straat eerst het huis "Amstelijk" en verderap het in 1868 door architect S.A. van Lunteren ontworpen huis van notaris Van Heijst, waarin thans diverse verenigingen zijn gehuisvest.

S4S2 Ci:.i;', Sj J. Sie::owerda.

24. Gezicht in de Muntstraat in de richting van de "Kasteelse Poort". Links de woning van kunstschilder J.R. van Nijendaal. Rechts daarvan woonde Frans Kosterman, die op de stoep staat (met zijn duimen achter het vest). Bij het vuilniskarretje staat "vullesboer" Toon van Rijn. De kapitale herenhuizen achteraan in de straat werden in 1844 gebouwd door burgemeester Van Marienhoff, Rechts op de voorgrond staan op de stoep Naatje van Willigenburg en op straat Kees Kosterman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek