Wijlre in oude ansichten deel 1

Wijlre in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Gulpen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4011-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wijlre in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. De enige buurtschap van Wijlre, die haar landelijk karakter wist te bewaren, is Beertzenhoven. Nare woningwetbouw b1eef dit gehucht ge1ukkig bespaard, al zag Beertzenhoven er rond 1920 idyllischer uit dan nu. Het eerste pand, links op de foto, waar toen het gezin Mirkes woonde, is afgebroken. Voor het overige gaat voor deze buurtschap nog het vo1ksgezegde op: "vijf huizen en een bakoven, niet meer".

16. AI meer dan honderd jaar wordt in WijIre bier gebrouwen. Een produkt van hoge kwaliteit, bekend onder de naam "Brand's bier". De vraag naar dit merk is zo gestegen, dat het huisbrouwerijtje uit 1871 is uitgegroeid tot een middelgrote industrie met werk voor een paar honderd man. Van de gebouwen, die rond de eeuwwisseling deze intieme binnenplaats omsloten hielden, is weinig of niets over. Met de paarden, de aparte bierkarren en de houten tonnen hebben zij plaats moeten maken voor een modem geoutilleerde bierfabriek.

17. Ret eerste complex woningwetwoningen, in de volksmond "de Kolonie" geheten, kwam in 1922 en 1923 tot stand. Een ongetwijfe1d noodzakelijke sociale voorziening, al ging het dorpsbeeld er niet op vooruit. De bouw van twintig woningen ineens betekende in die dagen weI een aanzienlijke vergroting van het huizenbezit in de kom van Wijlre. Tot de bouwers van "de Kolonie" behoorden enkele Ieden van de familie Nix, Emile Lemmens en Sjeng Gossens. Deze Iaatste, een bekend en olijk type, bewoont thans (begin 1973) nog een van de door hem gebouwde huizen.

18. Dank zij onvermoeid ijveren en sjouwen van de sociaa1 enorm bewogen kape1aan Cor Janssen kreeg de jeugd van Wij1re in 1929 de beschikking over een machtige zaa1accommodatie, het Patronaat. Ret gebouw annex kleuterschoo1 kwam tot stand met behu1p van giften en leningen, waaronder het "bijbe1s penningske van de weduwe" van tal van Wij1renaren. Op deze foto is het moment vastge1egd waarop de bouwers de mei op het dak konden p1aatsen.

19. Tijdens de eerste wereldoorlog kon WijIre gerust zijn. De plaatselijke sectie van de vrijwillige 1andstorm was paraat. Sergeant-majoor Johan Lemmens, vooraan rechts, presenteerde zijn sectie regen de allerminst krijgshaftige achtergrond, gevormd door zijn cafe, vroeger het verenigings1okaa1 van het dorp. Van de 1andstormers uit 1916 maakten onder meer dee1 uit: Frans Schins, Mathieu Creusen, Hub Duyx, Math Beuken, Jeupke van Loo, Hub Lemmens, Pierre Wijnen, Johan Schoenmakers, Jef Brand, Joep Somers en Nend Meh1kop.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek