Wijlre in oude ansichten deel 1

Wijlre in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Gulpen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4011-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wijlre in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Tot de jaarkrans van ware dorpsevenementen behoorden de eerste en de plechtige comrnunie van de schoolkinderen van de laagste respectievelijk de hoogste klas. Steevast werden de communicanten, uitgedost als mini-bruiden en -bruidegoms, afgehaald aan de pastorie en in optocht naar de kerk gebracht, onder escorte van speciaal voor deze gelegenheid gecreeerde herdertjes in engelachtige, witte jurkjes en voorzien van calotjes en schopjes, In 1927 waren dit Piet en Jef Ramakers. Parochieherder was de grote kindervriend pastoor Steinbusch,

31. Een statiefoto uit 1901 van aileen de jongens, die toen de gemengde openbare school in Wijlre bezochten. De onderwijzer rechts op de foto was het latere hoofd, Frits Voncken, vader van de vermaarde priester-musicus Huib Vonck en, directeur van het kathedrale koor van Utrecht. Onder leiding van Frits Voncken stond het onderwijs in Wijlre op bijzonder hoog peil, Links op de foto is onderwijzer L. Leclou te zien. Naast hem op de eerste rij de gebroeders Frans, Richard (kleinste van het hele stel) en Frits Eichhorst.

32. Aan de openbare lagere school in Wijlre waren in de jaren twintig zeven leerkrachten verbonden. Schoolhoofd was Frits Voncken, die wegens ziekte niet op deze foto kon worden vereeuwigd. WeI de voor hem ingevallen volontair, Marcel Brouwers, omringd door de dames Lemmens en Schoenmakers, alsmede de heren J. Brouwers, R. Jansen, A. Smeets en F. Meertens. De foto werd gemaakt voor het oude schoolgebouw. Door toedoen van pastoor Steinbusch werd de openbare school later gesplitst in twee bijzondere scholen, apart voor meisjes en jongens.

33. Op primitreve, maar tegeujkertijd spectacu1aire wijze bezorgde bakker Jos Henrotte in 1911 het vetsgebakken brood bij zijn klanten. Hij bediende zich daarbij van een door een potige hond getrokken kar. Hij ging evenwel met zijn tijd mee en was een van de eerste bakkers die de honde- of paardekar door een heuse automobie1 vervingen. Zijn gecombineerde bakkerij-cafebedrijf', waarvan aIleen het eerste onderdeel nog resteert, werd door zijn zoon Pierre voortgezet en wordt thans geleid door zijn kleinzoon Hans.

34. V66r de opkomst van de automobielindustrie maakten de WijIrenaren voor ritten op korte afstand gebruik van dit vervoermiddel dat veel romantischer was dan de latere taxi. Pieter Bertrand exploiteerde in de jaren twintig een koetshuis in Wijlre. Zijn met twee paarden bespannen rijtuig deed jarenlang dienst als openbaar vervoermiddel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek