Wijngaarden in oude ansichten

Wijngaarden in oude ansichten

Auteur
:   H. Boogaard, A. v.d. Heyden-Tukker en A. Kuiper-Baan
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5646-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wijngaarden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Wijngaarden wordt door ve!en de parel van de Alblasserwaard genoemd: een lang gerekt dorp waar het goed en rustig wonen is.

De geschiedenis gaat ver terug. In het jaar 1283 verklaart graaf Floris V in een open brief dat Wijngaarden een oude en vrije heerlijkheid is en moet blijven. Voorts dat aIle ballingen uit des graven lande en steden gebannen, behalve die enig verraad oftewel moord tegen de graaf en zijn kinderen gepleegd had, zich in Wijngaarden ongehinderd op mochten houden en dat de ingezetenen van deze heerlijkheid vrij zouden zijn van aile schattingen van dienst van de zogenaamde heerevaart en klokkeslag. AIle voorrechten werden in 1445 door Philips van Bourgondie als Graaf van Holland opnieuw bevestigd.

In 1421 koopt Arendt van Gent de heerlijkheid. Hij verkoopt in 1432 de heerlijkheid aan Godschalk Oem, Raat en rentmeester-generaal van Holland, Zeeland en Friesland uit een oud en adellijk geslacht te Dordrecht, die zich van die tijd af Oem van Wijngaarden liet noemen.

Omstreeks 1860 koopt de Alblasserdamse reder J. Vroege de heerlijkheid Wijngaarden en wordt heer van Wijngaarden.

De in Rotterdam wonende A.M. Leis erft in 1932 de titel; hij is, evenals zijn voorgeslacht, actief in de scheepvaart.

Met veel plezier hebben wij dit boekje samengesteld. Dank aan de dorpsbewoners die medewerking verleenden door foto's ter beschikking te stellen en de nodige informatie te verschaffen.

Wij hopen dat de herinneringen over Wijngaarden zullen herleven en wensen u vee! kijk- en leesplezier.

1. We beginnen onze tocht bij het Kraaiebos. Vroeger werd dit het begin van "Wingerde" genoemd.

In het Kraaiebos bevindt zich het Galgeveld, een driehoekig stuk land omgeven door sloten. Het is het meest oostelijke gedeeIte van Wijngaarden. Op deze plaats werden veroordeelde misdadigers opgehangen. In de Alblasserwaard is het Galgeveld van Wijngaarden het enige bekende.

Dit huis in het Kraaiebos is gebouwd in 1880 en sindsdien is het bewoond door de familie Korevaar.

In vroeger tijd was het te bereiken via een modderig pad. Het is gebeurd dat op de trouwdag van een der dochters de bruid niet op haar schoen en over het pad kon lopen. Zij verliet in bruidsjurk en op klompen het huis om daarna op de eerstvolgende boerderij haar schoenen aan te trekken.

Let op de vatenbank en de stoep, rechts op de foto. De schuur achter de woning is in 1940 gebouwd.

2. Deze foto van de familie Korevaar uit het Kraaiebos is van 1933. Vader Willem Korevaar en moeder Korevaar-van de Heuvel kregen dertien kinderen.

Op de foto de jongste zeven kinderen. Van links naar rechts: Teunis, Jasperina, Marius (Mos), Gerrit (Gart), Arie, Jasper en Leentje.

Moeder Korevaar overleed in 1940 en vader Korevaar in 1960.

3. De volgende woning die we op onze tocht passeren is de boerderij van de familie Boer, die omstreeks 1630 is gebouwd. In 1931 werd de voorste helft afgebroken en vervangen door een nieuw woongedeelte. Volgens de gevelsteen legde Pieta Boer de eerste steen. De schuur ernaast is gebouwd in 1913.

De boerderij was tot 1957 eigendom van de familie Van Lochem Slateerus uit Arnhem, Deze familie verpachtte verschillende boerderijen in de Alblasserwaard. De pacht werd aan rentmeester Flach te Dordrecht betaald.

Cornelis Boer ging een keer per jaar met de trein naar de familie in Arnhern met melk, boter, kaas en eieren. De familie Van Lochum bezocht een keer per jaar de boerderij in Wijngaarden.

Op de foto zien we, van links naar rechts: Arie Boer met het paard, Pi eta Boer, vader Cornelis Boer, Wim Kees Boer, Bas Boer en Bastiaan (Saan)Boer.

Cornelis Boer is 27 jaar lid van de gemeenteraad en ouderling van de Nederlands Hervormde Kerk geweest. Hij bespeelde ook drie jaar het kerkorgel. Hij was medeoprichter van de huishoudschool in Bleskensgraaf en van de landbouwschool in Ottoland. Hij overleed in 1982 op negentigjarige leeftijd.

4. De boerderij op de foto is van de familie Kuiper. Van links naar rechts zien we: Piet Korevaar, Krijn Kuiper met zoon Jan op de arm, dienstmeid Aafje Brandwijk, Janna Kuiper-Aantjes, Kees Kuiper, Lena Brandwijk, zus van Aafje, met op de arm Arigje Kuiper en Willem Kwakernaak. Deze Willem Kwakernaak werd Wim van Bele genoemd, zijn moeder heette Belia. Verder zien we Kees Romijn en Wim Korevaar.

Aafje Brandwijk en haar zus wissel den om de drie maanden van dienst bij de familie Kuiper. Hun moeder was jong overleden, zij zorgden thuis om beurten voor de huishouding.

Rechts op de foto zien we nog een klein gedeelte van de woningen op de Hoogt: een opgeworpen hoogte waarop drie kleine woningen stonden.

In 1939 woonden er drie families: links Wim Kwakernaak, midden Cees Romijn en rechts Arie Borsje.

5. Deze oude boerderij die omstreeks 1645 werd gebouwd, stond waar nu de familie De Haan, Oosteinde 12, woont. In 1949 werd de boerderij een prooi der vlammen.

De boerderij werd door vier geslachten bewoond, namelijk door: Teunis Korevaar, Adriaan Korevaar, Leen de Haan en Cor de Haan.

Op de onderste foto, van links naar rechts: Jannigje Korevaar-Meerkerk, kind Cor de Haan, Teunis Korevaar, Jannigje Bley-Meerkerk en Pleuntje Korevaar-Muilwijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek