Wijngaarden in oude ansichten

Wijngaarden in oude ansichten

Auteur
:   H. Boogaard, A. v.d. Heyden-Tukker en A. Kuiper-Baan
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5646-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wijngaarden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Wijngaarden is vanouds een langgerekt dorp met lintbebouwing. De enige uitbreiding was tegenover de kerk, waar de "smalle" en "brede" gang waren. Beide gangen gaven toegang tot de timmerwerkplaats van Van Hattem.

In 1879 begon Jacobus van Hattem het timmerbedrijf. Zijn zoon Cornelis Izaak nam de zaak over. In 1950 werd het bedrijf voortgezet door zoon Koos. In 1990 beeindigde hij zijn timmerbedrijf.

Hier een kijkje in de "smalle" gang, op de achtergrond het huis dat nu bewoond wordt door J. van Hattem. Op de foto, van links naar rechts: Klemina van Hattem, weduwe Mauwerijn van den 0001, Kundertje van Mourik, Bet van Eijl-v.d. Pol, jarenlang baker in Wijngaarden en de kleine Adriaan Tukker.

22. Voor de gemeentelijke herindeling had Wijngaarden een eigen gemeenteraad. De burgemeester en secretaris dienden oak de gemeenten Brandwijk en Molenaarsgraaf.

Burgemeester D. Brouwer is 23 jaar burgemeester geweest en werd in 1957 opgevolgd door burgemeester S. Top. Bij die gelegenheid werd deze foto gemaakt voor het raadhuis.

Op de foto, van links naar rechts: Krijn Kuiper, Cees Stuij, Jan van den Berg, Marten Top, Jan de Wild, Jan de Jong, mr. H.A.N. Dinger van Kruiningen, chef van het kabinet van de commissaris der koningin; burgemeester Top, burgemeester Brouwer, mevrouw T. Top-Timmerman, Henk Top, Gerrit Kuiper, waarnemend secretaris Timmer en Cees Boer.

23. De enige kerk in Wijngaarden is de hervormde kerk. Volgens een oude prent is het een kruiskerk geweest. Bij de laatste restauratie in 1981-1982 zijn funderingsresten gevonden die daar eveneens op wijzen. Deze funderingsresten zouden deel hebben uitgemaakt van het koorgedeelte. Het koorgedeelte bevindt zich altijd aan de oostzijde van het kerkgebouw en symboliseert het hoofd van Christus. Het schip, de plaats van de gemeente, symboliseert het lichaam, de leden. In 1896 is een consistorie voor de kerk geplaatst.

Bij de restauratie werd op een diepte van twee meter de vloer van een vier meter brede grafkelder aangetroffen. Meestal werden daarin de in de parochie werkzame geestelijken en andere belangrijke personen bijgezet. Er zijn enkele grafstenen gevonden, die bij de restauratie in de kerkvloer zijn aangebracht.

Ter weerszijde van de preekstoel, die dateert van 1650, hangen twee tekstborden, vervaardigd door meester Gerrit Jan van Tongeren. De eerste predikant die in Wijngaarden vermeld wordt is Barend Barentius in 1623. In 1582 zou er al een reformatorische prediking hebben plaats gevonden.

In 1916 kreeg de kerk haar eerste orgel van de toenmalige ambachtsheer van Wijngaarden, de heer J. Vroege.

Generaties lang wordt het kosterschap bekleed door de familie Baan. Na 44 jaar kosterschap legde Arie Baan in 1946 zijn functie neer. Van 1952 tot 1976 was Adriaan Cornelis Baan, zoon van Arie Baan, koster. Met ingang van 15 oktober 1978 werd Arie Baan, zoon van Adriaan Cornelis Baan, koster. Hij trad hiermee in het spoor van zijn vader en grootvader.

24. Meester Gerrit Jan van Tongeren was hoofd van de openbare school, die gevestigd was waar nu Dorpsstraat 16 en 17 is. Hij was niet aIleen hoofd van de school, maar tevens voorlezer in de kerk, klokkeluider, koster en doodgraver. Hij vervaardigde in 1882 twee grote panelen. Een met de tien geboden en de andere met de twaalf artikelen des geloofs en een gedeelte uit het oude testament, 2 Kronieken 6 vers 18-21. De panelen schonk hij aan de Hervormde Gemeente.

Hij was zijn tijd ver vooruit. We Iezen in de Nieuwe Merwebode van 6 juli 1889 het volgende: "De schoolkinderen uit Wijngaarden maakten onder Ieiding van hun onderwijzer Van Tongeren een uitstapje naar Rotterdam. Al vroegtijdig werden ze met rijtuigen naar het benedenveer in Sliedrecht gebracht, vanwaar zij met rederij Fop Smit de reis verder voortzetten. In Rotterdam werd het meest bezienswaardige in ogenschouw genomen. In de eerste plaats werd een bezoek aan de diergaarde gebracht, voor de echte buitenjongen zeker wel het meest aantrekkelijke plekje van Rotterdam. Zeer voldaan keerden allen huiswaarts. "

Meester Van Tongeren betekende veel voor de Wijngaardse gemeenschap, hij overleed in 1913. Uit erkentelijkheid heeft men een straat naar hem vernoemd.

Op de foto meester Van Tongeren met zijn dochters Bets en let.

25. Deze foto dateert van 2 mei 1926. Het kostersechtpaar Baan-Brandwijk is 25 jaar getrouwd. Zij bekleedden 44 jaar het kosterschap, hetgeen niet eenvoudig was.

In de winterperiode moesten er warme stoven worden geplaatst. Zaterdags moest dat al opgegeven worden. Men betaalde voor het he le jaar.

Hier ziet u op de bovenste rij, van links naar rechts: Adriaan Camelis Baan, Adriana Baan, Johannes Baan en Teuntje Baan.

Voorste rij: Annigje den Toom-Baan, Arie Baan, Arigje Baan-Brandwijk en Geerit den Toom.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek