Willemstad in oude ansichten deel 1

Willemstad in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.P. Meulenberg
Gemeente
:   Zevenbergen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4491-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Willemstad in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Het was een gelukkige gedachte van de Europese Bibliotheek te Zaltbommel om ook voor Willemstad een boekje samen te stell en waarin zowel oude stadsgezichten als groepsfoto's uit "grootmoeders tijd" zouden zijn samengebracht.

Willems tad ligt de laatste jaren in steeds toenemende mate in de belangstelling van zeer velen van buiten onze gemeentegrenzen. Daaraan is uiteraard de ontwikkeling van het watertoerisme debet, zomede de nieuwe verbinding welke Willemstad thans met de rands tad heeft gekregen door de aanleg van de weg over de Volkerakdam.

Deze belangstelling beperkt zich gelukkig niet aileen tot het pittoreske aanzicht van de stad, doch graaft in vele gevallen dieper. Willemstad heeft een rijke geschiedenis.

Niet aileen neemt het in de militaire, en daarmede ook in de vaderlandse geschiedenis een plaats in, maar het is tevens verbazingwekkend te constateren dat niet weinige Nederlandse families in Willemstad en lof directe omgeving daarvan kortere of langere tijd hebben gewoond.

Uiteraard dient de oorzaak daarvan in de eerste plaats te worden gezocht in de omstandigheid dat Willemstad tot 1926 garnizoensplaats is geweest. Afbeeldingen in dit boekje leggen daarvan getuigenis af.

Maar tevens dient niet over het hoofd te worden gezien dat betrekkelijk vee] families welke na de St.Elizabethsvloed van 1421 zich in het nadien ingepolderde land vestigden, en waartoe ook Willemstad, in de Ruyghenhilsepolder gelegen, behoort, daar zeer

lang hebben gewoond,ja er ten dele nog wonen.

De onderlinge verwevenheid van deze families is voor genealogen een onuitputtelijke bron van studie, waarvan de resultaten in vele geschriften zijn neergelegd. Het is mede om deze reden dat de uitgever veronderstelde - waarschijnlijk niet ten onrechte - dat de belang stelling voor het werkje dat thans voor u ligt, zich uitstrekt tot ver buiten de grenzen van het toch betrekkelijk kleine Willemstad.

Gaarne wil ik de heer A. P. Meulenberg, die op mijn verzoek de samenstelling van dit werkje op zich heeft genomen, voor zijn arbeid danken. Zijn belangstelling "voor genealogie en geschiedenis bood waarborgen voor een zorgvuldig samengestelde collectie. Hij heeft zich de moeite gegeven om uit een grote hoeveelheid materiaal, welke hem, mede na een terzake gedane publicatie in de pers, werd toegezonden, een zo representatief mogelijke keus te maken. Zij die belangstelling hebben voor Willemstad en haar bevolking kunnen het slechts betreuren dat de omvang van dit werkje niet toestaat dat van dit materiaal een grotere hoeveelheid wordt opgenomen.

Een woord van dank is tevens op zijn plaats voor allen die reageerden op de betrokken persberichten.

Moge de verzameling die u hierbij wordt aangeboden vele oude en nieuwe vrienden van Willems tad nauwer met deze stad betrekken.

J. H. Reinders burgemeester van Willemstad

Voorstraat. Geen druk verkeer van auto's en brornrners; aileen een groep kinderen. De rijbaan is voorzien van een bestrating van zgn. "kinderkopjes", terwijl het rniddenpad, ook weI "trouwlaantje" genoernd, voorzien is van een klinkerbestrating.

Gezicht op de Bovenkade met de oudste huisjes van Willems tad. Op deachtergrond ziet u het stadhuis.

.~

Dat het water van het Hollands Diep niet altijd even rustig was, bewijst deze foto, welke gemaakt werd tijdens zeer hoog water, toen de haven geheel onder water stond.

- Kei-kr ing,

Kerkring aan de zijde van het postkantoor. Op de achtergrond aan de Hofstraat de timmermanswerkplaats van de heer Lodders. Mogelijk is deze foto op maandag (wasdag) gemaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek