Winschoten in oude ansichten deel 2

Winschoten in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G. Schrage
Gemeente
:   Winschoten
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4492-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Winschoten in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Toen ik van dr. T. Pottjewijd hoorde dat er belangstelling bestond om een tweede deel van het boekje "Winschoten in oude ansichten" uit te geven, was ik zeer enthousiast. Toen hij mij echter voorstelde om dat door mij te laten doen, was ik nogal verbaasd, want hoe zal iemand die de rijke historie van onze woonplaats niet heeft beleefd er toch een boekje over schrijven? Op zijn aanraden heb ik het toch geprobeerd en het resultaat ligt thans voor u.

Als ik de wandeling welke dr. Pottjewijd in het eerste deel met u maakte, zou moeten voortzetten, dan zou ik waarschijnlijk al vrij snel het stadje moeten verla ten en noodgedwongen het centrum van Winschoten, waar hij u immers al heeft rondgeleid, moeten overslaan. Toch ben ik van mening dat het huidige centrum van Winschoten, dat dus vroeger ongeveer heel Winschoten was, genoeg aan historische rijkdom heeft te bieden om er een tweede boekje over te maken. Laat de geschiedenis, die in de harten van menigeen voortleeft, de belangstelling krijgen van de generatie van deze tijd en laat de mensen die de geschiedenis wel kennen, bij het doorbladeren van dit boekje af en toe zeggen: "Ja, ZQ was het." Als dit gebeurt, dan heeft dit boekje weer aan zijn doel beantwoord.

1. De eerste foto van dit werkje toont ons een overzicht, dat in 1927 werd gemaakt. Bij het bekijken van deze - niet a1s ansichtkaart uitgegeven - foto valt onmiddellijk de vreemde, platte toren bij het Marktplein op. Een jaar voordat bovenstaande foto werd genomen, was de oorspronkelijke spits namelijk verwijderd. Pas in 1931 zou de nieuwe spits, zoals we hem ook nu nog kennen, gereedkomen. Ongeveer in het midden van de foto zien we de to en nog open Oosterhaven (thans Burgemeester Schonfeldplein), Achter het gemeentehuis zien we de gebouwen van de Hogere Burger School, die het veld hebben moeten ruimen voor onder andere de nieuwe open bare bibliotheek.

Nederl. Hen. Kerk en Marktplein WINSCHOTEN

/

2. Hoewe1 onze van ongeveer 1275 daterende kerk er nog staat, kon ik niet na1aten om er even bij stil te staan, temeer daar het een van de weinige Winschoter gebouwen is die op de monumentenlijst is geplaatst. Het geboomte verbergt weliswaar de gebrandschilderde ramen, maar geeft de kerk toch een fraai aanzien. De bedoe1de ramen, waarvan er tweeentwintig aanwezig zijn, dateren niet van de begintijd van het gebouw, maar werden aan de kerk geschonken, de eersten in 1948 en de 1aatsten in 1970. Boven de kerk uit zien we nog juist de oude spits van de los staande toren.

3. Omstreeks 1907 kon de fotograaf dit fraaie p1aatje maken van de reeds genoemde toren, beter bekend a1s de "Olle Witte". Toen deze foto werd gemaakt, moet de restauratie van het kerkgebouw, dat u nog juist ter rechter zijde kunt zien, nog in volle gang zijn geweest, onder 1eiding van rijksbouwmeester Peters, want pas op 28 april 1907 (de foto is gedateerd 28 maart 1907) werd de kerk weer officiee1 in gebruik genomen. Sommigen beweren dat er tussen kerk en toren een onderaardse gang zou zijn, maar bij het opgraven van de eeuwenoude begraafp1aats rond de kerk is daarvan niets geb1eken, zodat dit sprookje bijna zeker naar het land der fabe1s kan worden verwezen.

/

osterhaven. d.! //}. L

3 C!.~.~r~

4. Deze kaart, welke ook de omslag van dit boekje siert, werd op 1 januari 1902, waarschijnlijk als nieuwjaarskaart, verzonden en het is ook werkelijk een heel sfeervolle opname van de Oosterhaven, die in 1931 werd gedempt. De naam Oosterhaven kunnen we thans terugvinden in de benaming van de woning van tan darts Frohling aan het Burgemeester Schonfeld plein 6. Op de achtergrond van de foto ziet u de kalkoven van de familie Post aan de Beertsterweg. De varende boot in het midden is waarschijnlijk de "Stad Winschoten" van de beurtschippersfirma Wildeman uit de Bosstraat. Na 1916, toen de Buiten Venne werd gedempt, zou deze boot haar vaste ligplaats in de Oosterhaven krijgen.

Gezicht op de Oosterhaven Winschoten.

5. Omstreeks 1910 werd ook een foto van de Oosterhaven gemaakt, maar nu precies in tegenovergestelde richting. Rechts op de foto zien we dan de schouwburgzaal van hotel Dommering. Rechts op de voorgrond is de tuin van de familie Post, waar 's winters werd geschaatst en waar 's zomers de ijstent van Dommering stond. Links op de achtergrond staat al hotel "De Nederlanden", dat reeds in 1868 aan het geslacht Ruibing toebehoorde. Al eerder behoorde de "Oldambtster Herberg", die ook op de monumentenlijst staat, aan dat geslacht, terwijl nog eerder een niet meer bestaand hotel op het Marktplein reeds door een Ruibing werd gedreven.

6. Hoewel de overheersing van de Fransen niet altijd prettig zal zijn geweest, heeft die tijd Winschoten zijn huidige centrumfunctie (mede) gegeven. Winschoten werd hoofdplaats van een arrondissement en daardoor moesten er allerlei voorzieningen komen, waaronder ook een marechaussee-kazerne. De bovenstaande foto toont deze kazerne, die aan de Burgemeester Schonfeldsingel staat. Thans zijn het woningen geworden. In de tijd dat het gebouw als kazeme werd gebruikt, waren in het midden, zowel boven als beneden, bureauruimten, terwijl aan weerszijden de geiiniformeerden woonden. De grond voor de kazerne zou later bij het hbs-terrein worden gevoegd. Links op de foto ziet u dan nog de christelijke ulo-school.

Burg. Schcnfelds'nge1 met Bijz. Ulo-scncol. Winscnoten

7. De bij de vorige foto bedoelde ulo-school, thans christelijke mavo "De Rensel", ziet u ook weer op deze foto. Het derde gebouw aan de linkerzijde is de in de vorm van een woonhuis gebouwde kerk van de Doopsgezinde Gemeente, welke in 1931 werd gebouwd. Helemaal op de achtergrond markeert de schoorsteenpijp van Strating's steenfabriek de horizon, welke fabriek het veld moest ruimen voor de Klinker. Toen deze fabriek weg was, kon ook het enig nog overgebleven stuk van het Winschoterdiep, dat in 1880 was gegraven en achter de op de kaart getoonde school lag, worden gedempt. Verder valt dan nog op de gashouder van de in 1897 gebouwde gasfabriek.

8. Komend vanaf de Burgemeester Schonfeldsingel, arriveren we aan de Gassingel, welke zijn naam dankt aan de bij de vorige foto bedoelde gasfabriek. De foto geeft een beeld van het in 1926 achter de katholieke school gebouwde rooms-katholieke ziekenhuis "Sint Lucas". Velen van u zullen zich nog de eerste geneesheer-directeur, dr. J .H. Hommes (1895-1963), herinneren, naar wie bij het dempen van het bij de vorige foto bedoelde gedeelte Winschoterdiep het plein dat daar ontstond werd genoemd. De heer Hommes kreeg vooral bekendheid tijdens het verzet in de Tweede Wereldoorlog.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek