Winsum-Obergum in oude ansichten deel 1

Winsum-Obergum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   ir. A.Th. Dubbeling en B. Raangs
Gemeente
:   Winsum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4165-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Winsum-Obergum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Degene die door Winsum of Obergum waart, zal het niet onmiddellijk duidelijk zijn hoe dit dubbeldorp er in het begin van deze eeuw heeft uitgezien. Wie realiseert zich vandaag, dat Bellingeweer geheel los lag van het dorp of dat de zuidkant van de Stationsweg nog uit weilanden bestond, waarlangs de paardetram naar Ulrum voortsukkelde? Wie weet nog, dat de Achteromweg-Onderdendamsterweg de noordelijke begrenzing vormde van Obergum, of dat achter de oude openbare lagere school aan het "dorpsplein" de weilanden begonnen?

Merkwaardig is het te noemen, dat terwijl Winsum altijd de hoofdnaam van het dubbeldorp was, toch Obergum lange jaren groter was.

Win sum kende rond de eeuwwisseling slechts drie straten: de Hoofdstraat, de Havenstraat en de Kerkstraat. De Stationsweg was de eerste uitbreiding van het oude dorp. Daarna ontstond de omgeving Kloosterstraat.

Obergum bezat behalve de Hoofdstraat, zijn Westerstraat en Oosterstraat, evenwijdig aan het Winsumerdiep en haaks daarop meerdere straten.

Veel is er veranderd in de loop der jaren. Na-oorlogse uitbreidingen hebben het dorp weinig verfraaid, terwijl waardevolle panden in het dorp werden gesloopt of verbouwd.

Dit boekje wit een bijdrage zijn om bij de ouderen de toestand van "toen" in herinnering te roepen en aan de jongeren te tonen hoe het dorp er vroeger uitzag, zodat met behulp van dit boekje en aan de hand van de huidige toestand een ieder zelf de ontwikkeling van ons dorp kan reconstrueren.

Dank zijn wij verschuldigd aan onze dorpsgenoten die ons aan materiaal en gegevens hielpen om dit boekje samen te stellen, terwijl wij tevens vermelden gebruik te hebben gemaakt van gegevens uit het boek .Winsurns verleden", uitgegeven in 1957 ter gelegenheid van het negenhonderdjarig bestaan van Winsum.

1. Vanaf Groningen komen we allereerst door Bellingeweer. Een bijzonder aardig gehucht, bestaande uit boerderijen en enige woningen. Rechts op de foto staat de boerderij van Bruins v66r de verbouwing. De handwijzer geeft de weg naar Garnwerd aan. Rechts onder de hoge bomen ligt het ommuurde kerkhof, met het graf van Onno Tamminga, een edelman die in 1641 de verdwenen kerk van BeIlingeweer herbouwde.

2. Ten zuiden van Winsum ligt het voormalige gehucht Bellingeweer, thans een geheel vormend met Win sum. Bij het gehucht lag de Tammingaborg. Oak heeft Bellingeweer een kerk gehad. Deze werd afgebroken in 1820. Het kerkhof is nag aanwezig, rechts op de foto ligt het toegangspad. Van het huis links weet men dat het reeds in de vijftiende eeuw gebauwd is.

3. De nog onbebouwde Schilligehamsterweg met fraai geboomte. Het pand op de hoek van de HoofdstraatiSchilligehamsterweg wordt thans bewoond door de familie Emaar.

Winsum (t;ron)

t'itg. ~ekel

4. De schilderachtige hoek van de Hoofdstraat en Stationsweg is aanzienlijk veranderd, De boerderij, rechts op de foto, is in de dertiger jaren verdwenen. Bewoner in de achttiende eeuw was Jan Tijrnes, Voor de afbraak bewoonde de familie Elema de boerderij. De gracht wordt nu nog Elema's gracht genoemd. De toegang tot het terrein is heden nog dezelfde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek