Winsum-Obergum in oude ansichten deel 2

Winsum-Obergum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P. Noord
Gemeente
:   Winsum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2293-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Winsum-Obergum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Winsum heeft een rijke historie. In het jaar 1057 ver1eende keizer Hendrik IV aan Winsum, toen Wincheum of Wincheim geheten, het markt-, munt- en tolrecht.

Van het marktrecht profiteert Winsum tot op de dag van vandaag. Immers, op de derde maandag in oktober wordt in dit Noord-Groninger dorp de jaarlijkse rundvee- en goederenmarkt gehouden.

Aan het ver1eende muntrecht werd in 1982 (in dat jaar 925 [aar ge1eden) aandacht besteed. Een daartoe ingeste1de commissie liet nas1agen van de in de periode 1068-1085 door Egbert II, graaf van Hunsingo en Five1go, ges1agen Winsumer munten vervaardigen.

Dat Winsum altijd een be1angrijke p1aats heeft ingenomen, blijkt uit het bij Koninklijk Bes1uit van 21 mei 1889 verleende gemeentewapen. Dit gemeentewapen heeft een kroon met vijf fleurons. Hiervoor kwamen in aanmerking de p1aatsen die eigen vertegenwoordigers naar de landdag zonden.

Hoe meer over de historie van stad en land wordt gepubliceerd, des te groter wordt de be1angste1ling hiervoor. Ook in Winsum is dat het geval. Er is een grote vraag naar ansichtkaarten en foto's uit het ver1eden.

De oplagen van het in 1971 verschenen eerste deeltje "Winsum-0bergum in oude ansichten" en van het in 1978 uitgegeven boekje "Kent u ze nog ... de Winsumers" waren in korte tijd uitverkocht. Daarom ligt thans voor u het tweede deeltje "Winsum-Obergum in oude ansichten". Niet alleen ansichtkaarten, maar ook foto's zijn opgenomen. Het is aan u te beoorde1en of het aan de verwachtingen beantwoordt.

Het is niet gemakkelijk een dergelijk boek samen te stellen. Er zijn veel dingen waar je op moet 1etten. Hoewel met be trekking tot de verwerkte foto's de informaties a1s betrouwbaar mogen worden aangemerkt, moot rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat een bepaa1d gegeven toch niet k1opt. Of het nu gaat om een jaartal of om een tekstdetail, het doet er niet toe. Het feit immers dat het allemaal al zo lang ge1eden is zegt, dacht ik, reeds genoeg. U, kijker, zult ongetwijfe1d alle begrip hiervoor hebben. Nog even iets over de foto's. Zowe1 de ansichtkaarten als de foto's komen, op een enke1e na, uit mijn verzameling.

Ik hoop dat u zult genie ten van deze terugblik op ons tweelingdorp Winsum-Obergurn. Ik heb er miin best op gedaan.

1. Ten zuiden van Winsum ligt het voormalige gehucht Be1lingeweer, dat thans een geheel met Winsum vormt. Rechts op de foto staat de boerderij van Bruins v66r de verbouwing. De handwijzer geeft de weg naar Gamwerd aan. Bij Bellingeweer lag de Tammingaborg. Ook had het een kerk, die in 1824 werd afgebroken. Het ommuurde kerkhof is nog aanwezig.

2. Op de p1aats van dit oude boerderijtje stond de Tammingaborg, nabij het gehucht Be1lingeweer. De borg werd omstreeks 1819 op afbraak verkocht. Ook het boerderijtje op deze foto is er niet meer, het werd in 1966 afgebroken. Op de p1aats hiervan werd de hertenkamp "Borgstee" aange1egd. De grachten van het oude borgterrein zijn intact geb1even.

3. Hier ziet u het begin van de Stationsweg. Rechts is het postkantoor met bovenop het torentje voor de te1efoondraden. Naast het postkantoor staat de villa van burgemeester H.B. Brommersma. Brommersma was van 1918 tot 1930 burgemeester van Winsum. Latere verbouwingen van de villa zijn ontstaan ten gevolge van een tweetal branden. Uit de Stationsweg komt juist de paardetram vanaf het station Winsum voor een rit naar Ulrum.

4. Op 31 maart 1922 werd de 1aatste rit gemaakt met de paardetram van Winsum naar Ulrum. Dit feit werd v66r het station van Winsum op de gevoelige plaat vastgelegd. De paardetram reed vanaf 13 november 1897. De afstand tussen Winsum en Ulrum bedroeg 14,6 kilometer en de tram deed over deze afstand ruim vijf kwartier. Een enkele reis van Winsum naar Ulrum kostte vijfenvijftig cent en voor een retour moest men tachtig cent betalen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek