Winterswijk in oude ansichten deel 2

Winterswijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   drs. E.G. Hoekstra en G. Ribbink
Gemeente
:   Winterswijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4167-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Winterswijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Na het grote succes van onze beide, vorige deeltjes "Winterswijk in oude ansichten" (vier drukken) en "Kent u ze nog ... de Winterswijkers" (twee drukken) is de samenstelling van nog een deeltje zeer zeker verantwoord. Vooral omdat de beide reeds verschenen deeltjes bij de uitgever zijn uitverkocht. Bovendien is er nog veel onuitgegeven fotomateriaal ter beschikking.

Onze gemeente maakt op dit ogenblik een dynamische tijd door. Door een noodzakelijk geworden nieuw verkeersplan - het tangentenstelsel - en door de modernisering van het bestaande winkelbestand zijn alom bekende straatgezichten al verdwenen Of zuilen in de naaste toekomst gaan verdwijnen. Kortom, het karakter van ons "weI betimmert dorp", dat na de Tweede Wereldoorlog al zo'n ander aanzien heeft gekregen, gaat zeer binnenkort nog meer veranderen. In dit verband is het wellicht aardig een gedeelte aan te halen van datgene wat Van der Aa in zijn Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden van 1849 over ons dorp he eft geschreven: Winterswijk telt thans ruim 1366 huizen, bewoond door 1422 huisgezinnen, uitmakende een bevolking van ongeveer 7600 inwoners, die hun bestaan vinden in landbouw en handel, zoo in hout als koopmans- en koloniale waren, welke zeer is bevorderd door den voor weinige jaren nieuw aangelegden straatweg van winterswiik over Zutfen op Deventer en belangrijker zoude worden, wanneer eene verbinding van dien weg met Pruisen werd bewerkstelligd. Voorts heeft men er een aantal weverijen, welke echter niet rechtstreeks als

fabrieken kunnen worden beschouwd, daar zij door de leden der huisgezinnen in hunne woningen worden uitgeoefend.: Het dorp zelf heeft 8 straten, 1300 goede huizen, en 2200 bewoners, en heeft een zeer fraai nieuw gemeentehuis (in de Wooldstraat, hoek Wheme).

In dit deeltje zijn terecht meer foto's opgenomen over de buurtschappen. Ook kunnen er meer opnamen worden getoond van het gelukkig nog steeds rijk geschakeerde verenigingsleven op sociaal, cultureel en sportief gebied. Maar elke keuze die moest worden gedaan uit de veelheid van het beschikbare materiaal, zal tekort moeten doen aan die verenigingen, waarvan geen foto kon worden opgenomen. En dat terwijl zij meestal even belangrijk waren of zijn als de andere. Opnieuw wil dit deeltje "Winterswijk in oude ansichten" - het laatste dat in de reeks over ons dorp verschijnt - slechts een kijkboek zijn over de tijden van vroeger. Daardoor is de begeleidende tekst opnieuw kort. Als echter de oude herinneringen door dit deeltje weer tot leven kunnen worden gebracht, dan hebben de beide auteurs het doel, dat zij voor ogen hadden, bereikt.

Wellicht kan dit deeltje wederom dienen als een gids voor een romantische tocht langs die plekjes, die duidelijk laten zien dat ons dorp vroeger een gemeenschap was waarin de tijd rustig voortkabbelde: voor sommigen de goede, voor anderen de slechte oude tijd, De samenstellers wensen u enige genoeglijke uren met het bekijken van dit boekje.

1. Terecht moeten wij dit deeltje over oud-Winterswijk beginnen met een van de eerste ansichtkaarten die van ons dorp is verschenen. Hoogstwaarschijnlijk dateert zij van voor 1900. In de cirke1 het 1andgoed "De Krim" aan de Misterweg.

2. Burgemeester J.A.R. Bosma was typisch een regent van de oude stempel. Op deze foto uit 1938 neemt hij a1s burgemeester afscheid van de gemeenteraad. Van links naar rechts zien wij: mevrouw Bosma, de burgemeester, zijn zuster, zijn schoonzoon, gemeentesecretaris Wierenga en de wethouders Bekker en Te Hennepe. De notulist is J.B. Renskers.

3. Na burgemeester J.A.R. Bosma werd op 1 augustus 1938 de burgemeester van HendrikIdo-Ambacht, J. Kneppelhout, benoemd tot burgemeester van Winterswijk; hij was hier in functie tot 1 maart 1955. Hierboven zien we een foto van de toespraak ter gelegenheid van de onthulling van het monument voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog, dat tegenover het gemeentehuis staat.

4. We lie ten het al eerder zien: Winterswijk was vroeger bekend om zijn traditionele "gangeskes". Op deze overzichtsfoto, genomen in het begin van de jaren dertig vanaf de toren van de St.-Jacobskerk, zien we duidelijk hoe deze "gangeskes" achter de - ook voor ons dorp wel zeer grote - tuinen van de Meddosestraat liepen. Op de achtergrond zien we de voormalige Koninklijke Tricotfabriek. In dit gedeelte van ons dorp is destijds de grote vemieuwing begonnen.

5. De zogenaamde gangeskes bepaalden rond 1930 het aanzicht van ons dorp. In de tijd waarin de stedebouwkundige diensten nog niet hun efficient werk verrichtten, kon men vrij willekeurig zijn huis of winkelpand laten bouwen. Op deze foto zien wij het begin van een van deze "gangeskes" vanaf het einde van de Meddosestraat. Ret pand op de achtergrond was het vroegere doktershuis van dr. Tervoert. Rechts zien we de werkplaats van de firma Bruggers.

Dorp. zezicht - Winter wijk.

6. De Balinkesch op een foto uit 1912, toen ons dorp nog echt een dorp was. Op deze plaats bevinden zich nu de fontein en de Wierengastraat-Balinkeschstraat. Rechts van de St.-Jacobskerk zien wij nog net het dak van de kerk van de Doopsgezinde Broederschap.

7. De "Koninklijke Win terswijksche Orkestvereeniging" speelt in het culture1e 1even van onze dorpsgemeenschap nog steeds een be1angrijke rol. Op deze foto uit 1921 zien we, van links naar rechts, op de 'grond zittend: v.d. Bout, G. Lammers, J. S1otboom, J. Radstake en L. Kuiper. Zittend: Kappers, J. Kimme1s, dirigent Carro, Gossink en G. P1ekenpol. Staand op de derde rij: Rotmans, B. Renskers, Harwig, B. Goorkate, J. Sellink, Joh. Piek, B1eumers, B. Esselink, P.A. Bruggers, B. Schieven, J.W. Bruggers, A. Peters, W. Lammers en P. Landsman. Op de bovenste rij: Hogeslag, Woordes, J.W. ten Damme, Hesselink, Kappers, Bollen, J. Pecht, Joh. Maas, F. Vierkant (met vaandel), Th. de Wolf, C. Kappers, J. Lammers en H. Heesen.

8. "Boer Balink" is bij vele Winterswijkers een bekend begrip, al was het aileen maar omdat vanaf dit cafe de rijexamens beginnen en eindigen. Duidelijk is op deze foto van rond 1906 te zien hoe dit etablissement aan zijn naam is gekomen: de Gasthuisstraat was nog niet geplaveid. Op de achtergrond kunnen wij het begin van de Prins Hendrikstraat onderscheiden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek