Winterswijk in oude ansichten deel 3

Winterswijk in oude ansichten deel 3

Auteur
:   G. Ribbink, drs. E.G. Hoekstra en W. Peletier
Gemeente
:   Winterswijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2969-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Winterswijk in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het is verheugend dat er opnieuw een deeltje over Winterswijk in de serie "in oude ansichten" kan verschijnen. Immers, de belangsteiling voor de beide voorgaande deeltjes was en is z6 groot dat deze uitgave verantwoord is. Verder blijkt dat het aanwezige foto- en ansichtmateriaal dermate omvangrijk is dat zonder enig probleem en zonder doublures een totaal nieuw deeltje samengesteld kon worden. WeI is nu veel meer aandacht be steed aan de buurtschappen. Het verschijnen van dit deeltje heeft echter ook een veel minder plezierige achtergrond. Vooral de laatste jaren verandert het karakter van onze gemeente zo snel dat daardoor veel van de oude sfeer verloren dreigt te gaan. Denk aileen maar eens aan de vele gezellige cafeetjes die ons dorp in grootvaders tijd rijk was!

Van oudsher steunt de gemeente Winterswijk op een aantal economische pijlers, die het dorp hebben ge-

maakt tot wat het was ... en gedeeltelijk nog is. Deze pijlers zijn: akkerbouw en veeteelt, textiel, houtindustrie en dienstverlenende bedrijven. De ligging van de gemeente aan de rijksgrens heeft verder haar stempel op onze gemeenschap gedrukt. Later is bij dit economische pakket nog de klein-metaal gekomen. De laatste jaren trad er een kentering op in de relatief welvarende economische situatie, waardoor de pijlers steeds meer en meer ondermijnd werden en worden. Het agrarisch deel van de bevolking lijdt duidelijk onder het spook van de efficientie en schaalvergroting: de traditionele, zogenaamde extensieve akkerbouw en veeteelt worden steeds meer vervangen door een intensieve bedrijfsuitoefening, een noodzaak, wil men enigszins in de pas blijven lopen met de economische en sociale ontwikkeling. Maar daardoor verrijzen wel, in plaats van de karakteristieke Achterhoekse boerderijen, de uniforme ligboxenstailen.

De textiel lijkt in onze dorpsgemeenschap de grootste klap van de economische malaise te moeten opvangen. In de afgelopen jaren hebben twee bedrijven hun fabriekspoorten definitief moeten sluiten: de Koninklijke Tricotfabriek en de Koninklijke Weverij "De Batavier". Hun karakteristieke, overigens niet fraaie, gebouwen zullen plaats moeten maken voor sociale woningbouw.

De houtnijverheid bevindt zich nog niet in de structurele problematiek van de beide voorgaande bedrijfstakken. WeI gingen enkele bedrijven uit deze sector failliet. De dienstensector blijft nog goed functioneren, hoe wel er ook in deze sector maar weinig hoeft te gebeuren of ook dit karakterbepalend element van onze gemeenschap zal ondermijnd worden. De hele gang van zaken rond het vroegere winkelconcern Elka is van deze tendens een overduidelijk voorbeeld.

Ook tasten beslissingen, die buiten onze gemeenschap

genomen worden, het uiterlijk van ons dorp aan: de Nederlandse Spoorwegen gaan - om maar een voorbeeld te noemen - het grote stationsgebouw vervangen door een confectieachtig, modern en ongetwijfeld zeer functioneel gebouwtje, waar echter smaak noch kraak aan zit.

Onze inleiding is in feite een klaagzang met vele coupletten, waarvan er hier maar enkele zijn weergegeYen. De schrijvers van dit deeltje zouden al zeer gelukkig zijn als het bekijken van de oude foto's en ansichten tot resultaat heeft dat onze bevolking elke verandering kritisch gaat bekijken.

Ten slotte: de samenstellers van dit deeltje danken veel gegevens aan enkele hoogbejaarde plaatsgenoten, die nog erg goed weten hoe het dorp Winterswijk in grootvaders tijd er uitzag. Wij zijn hen voor hun hulp erg dankbaar.

C/"Ytarkt. Winterswijk.

Ultl/ W. van Ast, Winterswijk.

1. Op de hoek van de Markt en de Meddosestraat stond vroeger het postkantoor met direct daarachter een gebouwtje met de ingang voor het personeel. In een steegje daarnaast 1agen "rails", waar de postkarren 1angs naar binnen konden rijden. Het vo1gende huis was eerst het cichoreifabriekje van Egbers, later het kruidenierswinkeltje van Wormgo or, terwij1 hier nu het Citytheater gevestigd is.

UITB-. NAYTA, VELSE::<.

3135.

Winterswijk! - Op de Markt.

2. Op deze ansicht uit het begin van deze eeuw is links het huis van schrijnwerker Berenschot te zien. In de deuropening van de werkplaats van timmerman Streek staan rechts Vonhof en links Van Albeslo. Het volgende pand is het woonhuis van Streek. Daarnaast staat het kostershuis van Poppink, het latere cafe Konings. Het laatste huis links is de achterkant van hotel "De Klomp", toen nog drukkerij De Boer uit Aalten. De kinderen van de Dorpsschool (bekend als School C) gebruikten het marktplein als speelplaats.

3. "De Toko" van Geerlings op de Markt, met rechts van de portiek toen nog slager Buursink. Rechts daarvan bevond zich het logement van Hein Willems, later van Dolf Jansen. Links van "De Toko" lag het catechiseergebouw, nu "Den Angang". Hier heeft ook koster Gussinklo gewoond. Geheel links achter de boom is nog een stukje van het zoveelste cafe op de Markt te zien: Kraaijenbrink.

w ooldstraat WINTER>;W IJK

4. In het centrum van de foto staat het huis van dokter Manschot, dat ten behoeve van de doorbraak naar de Balinkes werd afgebroken. Rechts staan onder andere hotel "De Klomp" en het pand van de familie Ten Houten, later de Twentsche Bank. Daartegenover staat het huis van J.G. ten Houten sr. Later werd dit de woning van de artsen Jagerink, Loncq de Jong en nu Riekhoff. Daarnaast bevinden zich de panden van Luckman, fietsenmaker Gijsbers, manufacturier Grimmelt en bakker Streek.

5. De mennonieten zijn in 1672, in de tijd van de acties van bisschop Berend van Galen, "Bommen Berend", vanuit de omgeving van Billerbeck bij Coesfeld naar Winterswijk gevlucht, Volgens de stichtingssteen dateert het eenvoudige doopsgezinde bouwwerk, op een vierkante plattegrond met het kenmerkende tentdak, van 1711.

WINTERSWIJK. I TERIEUR DOOPSGEZINDE I<ERX

6. Veel Winterswijkers hebben op de Dorpsschool of School C de basis gelegd voor hun kennis en ontwikkeling. Helaas is ook dit markante punt in het dorpsbeeld inmiddels verdwenen.

7. Het gerenommeerde hotel "De Klok" stond aan de Satinksplas; Winterswijkers spreken echter altijd van Tenksplas. Zoals vele panden is ook hotel "De Klok" van de familie Grimmelt afgebroken en het heeft plaats gemaakt voor de zaak van Scholten. Rechts op de foto is nog een deel van het koetshuis te zien, waarin tot voor kort het museum was gehuisvest. Nu is schoenhandel Kappers hier gevestigd.

Wooldslraat - Gemeentehuis .

WINTERSVIJK.

8. Rechts op deze afbeelding staat het toenmalige gemeentehuis, nu nag belastingkantoor, met daarnaast het vroegere politiebureau met de boterwaag, thans apotheek Koen. In de boterwaag werden onder andere de maten en gewichten geijkt. Aan de overkant woonde de familie Meijerink.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek