Wognum in oude ansichten deel 2

Wognum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.C. Steltenpool
Gemeente
:   Wognum
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4691-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wognum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

door

A.C. Steltenpool

Europese Bibliotheek - Zaltbommel

Bij het voorplaatje:

1900, Oude Hoomseweg. Links de oude "Vier Heemskinderen". Cafe "De Eendracht" zien we midden op de foto. Rechts het postkantoor.

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 46913 ISBN13: 978 90 288 46913

© 1988 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2008 Reproductie van de oorspronke1ijke druk uit 1988

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

INLEIDING

In 1971 verscheen het eerste deel van "Wognum in oude ansichten". Inmiddels is er reeds een derde druk van deze uitgave verschenen. In 1972 verscheen "Kent u ze nog ... de Wognummers". Beide boekjes hebben gretig aftrek gevonden. Nu ligt het tweede deel in de serie "Wognum in oude ansichten" vooru, met waarschijnlijk de laatste foto's uit de periode 1880 tot 1930.

Dat deze boekjes tot stand zijn gekomen, is te danken aan het feit dat de gemeente Wognum in 1968 besloot om te komen tot de opzet van een fotoarchief. Inrniddels is dit uitgegroeid tot een unieke collectie die nog steeds wordt bijgehouden en zich ook nog steeds uitbreidt. Door de grote en permanente belangstelling voor deze collectie heeft het gemeentebestuur zich inmiddels genoodzaakt gezien om aan de vraag op een andere wijze te voldoen. Besloten is om de gehele collectie uit de periode 1880-1945 op dia's te zetten

en die dia's ter beschikking te stellen aan de openbare bibliotheek in Wognum, waardoor de collectie een permanent, openbaar karakter zal krijgen. Een besluit waar ongetwijfeld veel mensen dankbaar gebruik van zullen maken.

In dit tweede deel is weer een nieuwe selectie opgenomen uit dat fotoarchief. Evenals in het eerste deel vangt de tocht door het dorp aan op de Oosteinderweg en wordt - met de nodige zijsprongen - voortgezet richting Westeinderwegl Wadway. Daarbij is bovendien uitgegaan van de oude gemeentegrenzen van voor 1979. Deze fotocollectie eindigt ten slotte met nog een serie groepsportretten. Ongetwijfeld zult u weer veel plezier hebben van deze uitgave.

A.c, Steltenpool

1. Korenmolen , ,De Vriendschap" stortte in de zomer van 1968, bij windstil weer, in elkaar. Hiermee werd het karakteristieke silhouet aan de Oosteinderweg voorgoed geschiedenis. Eigenaren van de molen waren eerst K. Gootjes en daarna de firma D. Commandeur. Namen als "Molenbad" en "Molenwurf" herinneren thans nog aan de molen.

2. Oosteinderweg 8. Deze onlangs gesloopte woning werd eens betiteld als "stulpje van ellende". Hier leefde de blinde stoelenmatter Pieter Buysman. De klimop had bijna de gehele woning in zijn greep, maar de blinde Pieter wist er de weg.

3. Spoorstraat, station Wognum-Nibbixwoud, anna 1930. Op de foto zien we veel spoorwegbeambten en slechts een passagier, Wognums dirigent Piet Korver. De man bij de locomotief is Klaas Goed. Verder zien we de dochters van de stationschef. Het personenvervoer op de lijn Hoorn-Medemblik werd per 31 december 1935 beeindigd, Tot en met 1973 gebruikten de NS deze spoorlijn nog voor het goederenvervoer. Op 23 mei 1968 werd het personenvervoer weer nieuw leven ingeblazen door de Stichting Museum Stoorntram Hoorn-Medemblik, die een toeristische route creeerde tussen Hoorn en Medemblik.

4. Zwaagdijk- West rond 1935. Gezicht op de rooms-katholieke kerk Johannes de Meerdere, gebouwd in 1928 onder pastoor Nuyen. Tot 1948 bleef het een hulpkerk van de parochie Zwaag. Pas toen werd Zwaagdijk een zelfstandige parochie.

5. Zwaagdijk-West omstreeks 1912. Dit plaatje van Zwaagdijk werd gemaakt juist over de spoorwegovergang (Hoom-Medemblik). Tussen het huis links en de boerderij ernaast werd later de kerk gebouwd. Verderop zien we nog net cafe ,,'t Haasje" met doorrijstal.

6. De Zwaagdijk anna 1938, een foto van de eerste wegverbreding. Met bitumen, waarover Terafix werd gegoten, werd de weg zo'n 70 em. verbreed. De mannen staan ter hoogte van het huis van de familie Aker, nr. 349. De man met de horlogeketting is de heer P. Bosman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek