Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1

Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3255-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

9. Boven: een oude opname van de Dorpsstraat uit Wolphaartsdijk. Links woonde onder anderen bakker Jacob Verboom. Rechts zien we de smederij van Johan Platteeuw, het doktershuis met de zogenaamde "blinden" (venstcrs), het huis met de zogenaamde "koekoek" van de gezusters Van de Kreke (Pietje, Jannetje en San), die daar een breischooltje hadden waar de meisjes konden leren breien, en de gereformeerde pastorie, waarin onder anderen dominee H. Elffers nog heeft gewoond. Hij diende de Gereformeerde Kerk van 4 oktober 1885 tot 5 april 1908. Onder: hier zien we het interieur van de gereformeerde kerk in de Dorpsstraat te Wolphaartsdijk. Boven de kansel zien we de gedenkplaat, aangebracht tijdens de ambtsperiode van dominee W. Gardenier, die als eerste predikant van de Gereformeerde Kerk, van 1842 tot 27 augustus 1853, deze kerk diende. De kerk had toen tweehonderd veertig zitplaatsen. In 1938 werd, tijdens de eerste restauratie, het interieur vernieuwd en werden er nieuwe banken geplaatst. In mei 1974 werd de kerk opnieuw gerestaureerd en werden de bank en vervangen door stoelen. Op 27 oktober van dat jaar werd de geheel gerestaureerde gereformeerde kerk weer voor de eredienst in gebruik genomen. Daar er een zogenaamd "pad" is bijgekomen, telt de kerk thans tweehonderd acht zitplaatsen.

10. In de jaren dertig werd op het schoolplein van de openbare lagere school deze foto gemaakt. Op de bovenste rij posereu, van links naar rechts: Izak van Boven (tijdensde tweede wereldoorlog in Duitsland omgekomen), Jaap Rijn, Ko Ridderhof (overleden), Johannes Kaboord, Adrie Blok, Jaap Kole, Willem Leijs, Jan Slabbekoorn en meester M. Vos, Op de tweede rij kijken ons aan: Mina Verschuure, Betje Lokerse, Lena van Hemert, Sien van Iwaarden, Keetje Nouse, Martina van Noort, Leuntje Lokerse, Rina Kopmels en Koos Leijs. Op de bank zitten: Betje Kraak, Mientje Lobbezoo, Leuntje Lobbezoo, Jannetje Nouse, Adriaantje Nouse, Jo van Noort, Marie Kaboord en Dien van Boven. Vooraan op de grand zitten: Dies de Blaay (in Korea orngekomen), Piet Kole, Levien de Blaay, Han Vos (zoontje van meester M. Vos), Ko Kaboord en Rinus van Hemert.

LEPELSTRAAT. WOLPHAARTSDiJK

11. Van de Lepelstraat in Wolphaartsdijk werd omstreeks de eeuwwisseling deze opname gemaakt, Links zien we de wagenmakerij van Jacobus Koster en daarvoor de egge, twee kruiwagens, twee grote wagenwielen en een rolslee. De wagenmaker (men noernde hem altijd "Ko Koster") leefde samen met zijn drie zusters, waarvan aileen Maatje nog in leven is. Verder zien we de woningen van politieman Dirk Zuurland (die erg veel ontzag inboezemde), slager Jan Spruit, kleermaker Michiel Zandee, Piet van der Schraaf, die kleinlandbouwer was en een varkensbeer hield, en Piet de Maker. Op de achtergrond ontwaren we het hotel van Adriaan Flipse. Daarvoor woonden kleermaker Elias Ruster, Johannes Ossewaarde, die landarbeider was bij Jan Koert, en de weduwe van Johannes Boonman, die een kruidenierswinkeltje had en bij wie men ook klompen kon kopen, Tevens stond er op de voorgevel:

"Zout en zeep te koop". Vooraan rechts woonde schilder Phernambucq.

12. Evenals in vele andere plaatsen was er ook in Wolphaartsdijk een breischooltje, waar de meisjes leerden breien. Hier poseert het breischooltje van mejuffrouw Kaatje Bliek, die ons in haar Zuidbevelandse klederdracht, ijverig breiend, aankijkt, Op de bovenste rij kijken ons aan, van links naar rechts:

Jannetje Rijn, Koos Koeman (? ), Marie Kallewijn, Jo van de Velde en Sien den Engelsman. Vooraan zitten: meisje Bakker, Maatje Kallewijn, Keesje van Luijk (zijn ouders gingen uit werken en Kaatje Bliek paste op het ventje) en Maatje Dekker. De breischooltjes behoren tot het verleden, omdat de meisjes dit thans op de basisschoolleren!

l'h'fa::",'sdjk, Conccurs de: Jr. b. Schutierij 12-6 - 1902.

~'3~ ~ .. lz. v. Bore ? · ..? :113·;.S .. c.

13. In Wolphaartsdijk neemt de sport een bescheiden plaats in in de dorpsgemeenschap. Een zeer oude sport is wel de schuttcrij of ook wei de handboogschutterij genoemd. We zien hier een opname van de handboogschutters, genom en ter gelegenheid van het concours van deze schutterij, dat op 12 juni 1902 werd gehouden. Deze vereniging bestaat nag en draagt thans de naam "Doel naar Hoger". De annalen gaan terug tot 1849, terwijl de oudste medaille dateert van 25 februari 1882. Het bijzondere van dcze vereniging is dat ze nog steeds oefent op hetzelfde terrein, waarop de handboogschutters ook in 1902 hun bijeenkomsten hielden. Verschillende handboogschutters dragen nog de Zuidbevelandse klederdracht.

Drat.teriJ Van d.~ Peijl - l(!l'1IoOu.

14. Boven: nog een oude opname van de Lepelstraat in Wolphaartsdijk. Op de boerenwagen poseert de wagenmaker Abraham Koster (in de volksmond Bram Koster genoemd). Naast de wagen staat zijn zoon, Jacobus Koster, kortweg "Ko Koster" genoemd. Verder zien we in de verte Izak Koorman aankomen. De namen van de overige personen hebben we helaas niet kunnen achterhalen.

Onder: nog een afbeelding van de Lepelstraat in Wolphaartsdijk. Links woonde Dirk Zuurland, die politieman was en erg vee I gezag had. Aan de linkerzijde van deze straat zien we het huis van Polderdijk, terwijl verder, aan dezelfde kant, slager Jan Spruit woonde. Verderop woonde Cornelis Verschuure, die voorwerker was bij de landbouw in de polder. Aan het einde van deze straat stond onder andere nog het textielwinkeltje van J annetje Smit. Het meisje in de Zuidbevelandse klederdracht is Maria Koole. Rechts zien we het cafe van A. Flipse, waar later Engel Zegers zijn in trek in nam, die thans nog in de Veerstraat woont. Verder woonden er kleermaker Elias Ruster, Johannes Ossewaarde, Neeltje Boonrnan, die er een kruidenierswinkeltje had, en schilder Piet Phernambucq. Het hoge huis op de achtergrond was het cafe van Piet Corstanje. Later woonde daar J. Poleij en thans is het hotel-cafe J.F. Ossewaarde.

15. In de beginperiode van de muziekgezelschappen presenteerden de muzikanten zich in hun burgerpakje. We zien hier Wolferts fanfare "Advendo", opgericht in 1931. Op de bovenste rij poseren de volgende muzikanten, van links naar rechts: P. Platteeuw, L. Phernambucq, Joh. van de Berge, F. Kaboord, J. Mieras, Iman Flipse (sloeg de grote trom), Bram van de Berge, Piet Klap (met vaandel, waarop het dorpswapen van Wolphaartsdijk zichtbaar is), L. de Bat, L. Kallemein, onbekend en A. van de Berge. Vooraan, gehurkt, kijken ons aan: A. Florijn, M. van de Berge, W. Haarsten, Kees van de Kreeke, Ko van de Kreeke en trommelslager Hendrik Berkeveld. Momenteel beschikt de rnuziekvereniging "Advendo" over blauwe, met goud afgebiesde, uniform en. Burgemeester B.H.G. ter Haar Romenij heeft zijn volle medewerking verleend bij het aanschaffen van deze nieuwe uniformen en bij de aankoop van de verplaatsbare muziektent.

16. Deze opname toont ons de woning, "Villa Nova" genaamd, van de familie Lenshoek. Dit grote gebouw werd in 1860 gebouwd, doch reeds in 1909 met de grond gelijk gemaakt. Speciaal in de jachttijd kwamen hier vele jagers uit de om trek logeren. Men behoefde dan niet heen en weer te reizen, want dat was omstreeks de eeuwwisseling geen eenvoudige zaak. Op het balkon voor een van de ramen op de eerste verdieping staan twee dames. Links kijkt de echtgenote van de jachtopziener, mevrouw Husemijer, ons aan. Naast haar poseert mejuffrouw Neeltje Koole, in Zuidbevelandse klederdracht. Later hield men in een van de vertrekken van dit grote gebouw nog een aantal jaren zondagsschool. Het voormalige koetshuis van "Villa Nova" is thans het gebouw "Tavenu". (Tavenu is een afkorting van de woorden: "Tot Algemeen Vermaak en Nuttige Ontspanning".)

17. Een leuk plaatje uit de jaren 1912(1913 van de zogenaamde "waterhalers". Op de foto zien we enkele waterkarren, waarop grote watervaten waren geplaatst, die het water moesten vervoeren. Achter het witte paard staat Adriaan van der Vliet met een bos riet in zijn rechterhand. De Zuidbevelandse vrouw met kind op de arm is Marie Meeuwse. Verder zien we mevrouw Paulina de Raad-Snoep. De jongen met de fiets in de hand is Marien Tavenier. De voerman Ad van as, afkomstig uit Den Haag, is slechts een half jaar als zogenaamd "volontair" in het boerenbedrijf werkzaam geweest, waarna hij naar het naburige 's Heer-Arendskerke vertrok. De foto is genomen voor de boerderij aan de Oudelandseweg in Oud-Sabbinge, die de passende naam "Knorrestein" droeg. De bewoner, Johannes Snoep, hield namelijk varkens. Ook dit beeld uit de landbouw behoort tot het verleden! Helaas konden we niet aile namen van de op dit kiekje staande personen achterhalen.

18. Boven: in het begin van deze eeuw (waarsehijnlijk omstreeks 1914) werd deze opname gemaakt van de Karnemelkspot in Wolphaartsdijk. In de huisjes reehts woonden onder anderen P. Meeuwse, die sehoenmaker was, de weduwe van Johannes Meise en de weduwe H. Minnaard. De teIefoonpaal links is verdwenen. Thans heet deze wijk Molendijk.

Onder: deze foto toont ons een stukje oud-Wolphaartsdijk. We kijken hier op de Oude Veerdijk. De beide huisjes reehts op de dijk zijn later afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek