Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1

Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3255-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

39. Niet alleen de korfbalclub in Wolphaartsdijk is opgcheven, ook de zangvcrcniging "Looft den Heer" be staat helaas niet meer. Deze zangvereniging, die in de jaren 1947 II 948 is opgericht, heeft een bloeicnde tijd gekend en heeft zelfs in de afdeling "Uitmuntendheid" gezongen. Omstreeks 1970 werd deze zangvereniging ontbonden. We zien hier de zangvereniging "Looft den Heer". Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: dirigente Hillebrand uit Goes (met lange jas), verder de leden van de zangvereniging, te weten: Betje Zuurveld, Debora van Liere, amper zichtbaar Ko Verschuure, Jo van de Velde, Jaap Veerhoek, Lena van Waarde, Adriaan Reinhoudt, Janna de Jonge, Jan de Regt, achter de lessenaar Jaap van de Velde, Piet de Leeuw, Jo van Noort, David Katsrnan, Tanny van Weele, net zichtbaar Jan Florijn, Adrie van Noort, Leen Zweedijk, Miep Schipper en Bram van Loo. Op de voorste rij, gehurkt en zittend, kijken ons aan: Suzan Kraak, Koos Zegers, Mina Reinhoudt, Adrie Westveer, Mina Kopmels en Mien Schipper.

J

??

40. Ter gelegenheid van de inhuldiging van prinses Juliana als Koningin der Nederlanden werd ook in Wolphaartsdijk aandacht aan dit gebeuren besteed. Hier zien we een erepoort met het opschrift: 1898 Leve Juliana 1948. Ze volgde haar moeder, koningin Wilhelmina, als zodanig op. Links op de foto kijkt de latere wethouder Jaap Verhage ons aan. Middenin staat mevrouw Reinhoudt-Berkeveld en rechts poseert onder anderen melkboer P. Ossewaarde.

41. Tijdens de installatie van burgemeester B.B.G. ter Haar Romenij, op 8 maart 1956, als eerste burger van Wolphaartsdijk, hield de heer Anth. Koert een toespraak. De doehter van wethouder Adriaan van der Vliet, Adrie [thans mevrouw A. Schuit-van der Vliet), biedt mevrouw Ter Haar Romenij bloemen aan. Burgemeester Ter Haar Romenij is later als zodanig werkzaam geweest in Souburg en Woerden. De echtgenoot van mevrouw Sehuit, M.T. Schuit, heeft thans een meubel- en textielzaak in de Burge me ester Hackstraat in Wo1phaartsdijk.

42. In het bejaardentehuis "Zorgvliet" hebben vele oude inwoners uit Wolphaartsdijk een onbezorgde levensavond doorgebracht. Op deze foto poseren, van links naar rechts, onder anderen: mejuffrouw Jacoba Bliek met bouvier, Jan Florijn, twee onbekenden en Jacobus Kloosterman. Thans beschikt Wolphaartsdijk over een modern bejaardencentrum, "Nieuw-Zorgvliet" genaamd.

43. Tijdens de ambtsperiode van dominee J.K.F. Mantz, die de Hervormde Gemeente van Wolphaartsdijk van 1920 tot 1929 heeft gediend, was er een bloeiende hervormde meisjesvereniging, "Bid en Werk". In de jaren twintig werd voor het fraaie hervormde kerkgebouw deze foto gemaakt, waarvan we helaas een enkele naam niet konden aehterhalcn. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts:

Dien Dingemanse, Pietje Tavenier, Johanna Hanncwijk, Coba Hanncwijk en Pietje van Maldegem. Op de twccde rij kijken ons aan: Jannetje van der Giezen, Jaantje van Damme (in 1953 tijdens de watersnoodramp met haar moeder verdronken), Cornelia Verstelle en Rika Gelok. Op de derde rij staan: Sien Dingemanse, Jannetje Buteijn, Jaantje Huisson, Kaatje Sinko, Keetje Kraak, Betje Verhcule en Jannetje Schipper. Op de vier de rij zicn we: Mina van der Linde (was organiste op de vergaderingen van de meisjesvereniging; let op het gouden slot van haar kralen dat ze, in tegenstelling tot de anderen, voor aan de hals droeg), Pietje Houtekarner, een onbekende, mejuffrouw Maria (met de klemtoon op de eerste lcttergreep; was met ecn clubje Hongaarse kinderen in Wolphaartsdijk), mevrouw Marie Beenhakker, mevrouw Joh, Mantz-Wagenaar (presidente), Marie Broekhoven, Marie Knuit, Maatje Sinke en Cornelia Buteijn, Vooraan zitten: mejuffrouw N. Wandel (onderwijzeres aan de christelijke nationale school), Koos Beenhakker, mejuffrouw Schipper, Martina Dronkers en Annie Allewijnse. De meesten dragen nog de Zuidbevelandse klederdracht.

44. Boven: hier zien we de Julianastraat in Wolphaartsdijk, waar nagenoeg geen nieuwbouw valt waar te nemen. Links zien we het fraaie raadhuis met torentje en rechts de hervormde kerk. Voor deze kerk zien we een gedeelte van de openbare lagere school, die tijdens de tweede wereldoorlog is afgebrand.

Onder: hier zien we de Johannes Calvijnschool, uitgaande van de Gereformeerde Gemeente. Tijdens de rampnacht van 1 februari 1953 kwam cen gedeelte van Wolphaartsdijk, waaronder ook deze school, onder water te staan. De gordijnen zijn dicht geschoven, terwijl de planten nog voor de ramen staan. Hoewel het tamelijk nieuwe schoolgebouw wel waterschade opliep, is het, in tegenstelling tot andere gebouwen, toch gespaard gebleven.

45. Boven: deze wat donkere foto geeft de wegverbetering aan van de Oude Kade in Wolphaartsdijk omstreeks 1927. In de mengmolen werd al koud asfalt gernaakt. Dit asfalt werd met kruiwagens naar het wegdek gebraeht en daar met sehop en hark gelijkmatig verdeeld. Dan ging de wals erover. Doorgaans werd de weg per helft klaargernaakt, zodat het verkeer steeds doorgang had. Zo druk was het overigens nag niet. Yoor deze werkzaamheden bestond belangstelling bij jong en oud. In de huizen rechts op de foto woonden toen Joos Schipper, Lauw Westvcer en Johannes Kraak.

Onder: hier zien we een opname van de Oude Kade uit het begin van deze eeuw. Rechts op de houten heining zit Louw Westveer. Deze houten hekjes dienden als afscheiding tussen de woningen en de straatweg. Ze zijn in de loop der jaren verdwenen, terwijl ook de bomen links niet meer in het straatbeeld voorkomen.

46. Een opname van het voormalige raadhuis van Wolphaartsdijk dat, na de herindeling van deze zelfstandige gemeen te bij Goes, in 1971 zijn bestemming als zodanig heeft verloren. In de jarcn 1929/1930 werd dit fraaie raadhuis gebouwd. Nadat het een aantal jaren leeg heeft gestaan, bestaan er thans plannen om het geheel te verbouwen. Waarschijnlijk zal het worden verbouwd tot een jeugdgebouw, terwijl er ook een peuterspeelplaats in za1 worden gevestigd. Gelukkig dat dit voormalige raadhuis, waarin voorheen de vroede vader en hun vergaderingen hielden en besluiten namen, thans za1 worden bestemd voor de activiteiten van de jeugd van Wolphaartsdijk.

47. Hier zien we een opname van villa "Klein Meeuwen" aan de Veerweg, genomen omstreeks 1935. In de deuropening poseert de edelachtbare heer Otto van Bleiswijk-Tierens-Verhage, die van ongeveer 1929 tot 1937 burgemeester van Wolphaartsdijk is geweest. Hij staat in de deuropening met zijn Duitse herder. Thans woont dokter A.I. Vos in deze villa.

48. Zoals elke plaats in Zeeland, had ook de zelfstandige gemeente Wolphaartsdijk een gemeenteraad. Omstreeks 1937 werd in de raadzaal van het gerneentehuis deze foto genomen. Op de achterste rij poseren, van links naar rechts: David P. Goedheer (A.R. en de enige in Zuidbevelandse klederdracht), A.M. Boot (V.V.D. en bedrijfsleider in de Wilhelminapolder; hij werd in 1935 lid van de raad), Adriaan van der Vliet (C.H. U, ; hij was vijfendertig jaar lid van de raad, waarvan een aantal jaren als wethouder), J.P. Flikweert (gemeenteontvanger en ambtenaar van de burgelijke stand), Jan van Heiningen (ambtenaar ter secretarie; zoon van dominee G. van Heiningen, die van 11 mei 1930 tot 30 september 1949 predikant was van de Gereformeerde Kerk in Wolphaartsdijk) en de gemeenteveldwachter Thomas van Gernert. Zittend kijken ons aan: Johannes Lindenberg (V.V.D.), P. Luikenaar (A.R.), burgemeester S. (Sander) A.N. van Oeveren (C.H.U.), secretaris J. Goetheer en J.F. van Wei (C.H.U.; hij was schoenmaker en was later werkzaam bij de P.T.T.).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek