Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1

Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3255-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

49. Gedurende de ambtsperiode van dominee T.G.A. van Dijk, die van 2 maart 1930 tot 29 februari 1948 hervormd predikant van Wolphaartsdijk was, bestond er in deze plaats een bloeiende hervormde jongelingsvereniging, die de naam had "Dient den Heer". In de zogenaamde "Leerkamer", waar de activiteiten van de Hervormde Gemeente plaatsvonden, werd deze foto gemaakt. Op de bovenste rij staan, van links naar rechts: J. Marinisse, J. Verschuure, L. de Blaeij, G. Meeuwse, C. Kraak, A. van Strien en I. van Boven. Op de tweede rij kijken ons aan: A. van Damme, C. Katsman, A. Marinisse, J. Meeuwse, J. Houtekamer, J. Meulenberg, A. Reinhoudt, L. van Loo, L. Reinhoudt en T. van Loo. Vooraan zitten: G. van Loo, P. Katsman, J. Knuit, dominee T.G.A. van Dijk, A. Hannewijk, D. Vleugel en D. Hannewijk.

-' .-c

·ff

/.~

L..... __ ~~~ ._.~

50. Links: hoewel het bakkersberoep uit Wolphaartsdijk niet is verdwenen, heeft de bezorging van het brood toch wei enige verandering ondergaan. We zien hier twee leuke plaatjes van bakkersknecht Johannes Meijaard, die knecht was bij bakker J. van der Linde. Op de achtergrond is nog juist een gedeelte van de hervormde pastorie zichtbaar.

Rechts zien we de bakkerskar van Johannes Meijaard nog een keer en wel in de Villa Novastraat in Wolphaartsdijk. Op de achtergrond is de kerk van de Gereformeerde Gemeente zichtbaar. De telefoonpalen zijn uit dit straatbeeld verdwenen, omdat later de telefoonkabel ondergronds is aangelegd. De heer Meijaard is later naar Kamperland vertrokken.

51. Boven: evenals op velc andere plaatsen is er ook in Wolphaartsdijk ecn korfbalclub geweest. Dew werd in 1940 opgericht en helaas ornstreeks 1960 ontbonden. In 1942 wcrd van de korfbalclub "Vitesse" deze opname gernaakt. Op de bovenste rij poseren: S. van der Weelc, Marinus Phernambueq (een Portugese naam), P. Molhoek, J.P.J. Ruisaard (gerneentesecrctaris), A. Houtekamer en W. den Herder. Vooraan zitten op de grand ons aan te kijken: Bcp van de Velde, Koos van de Velde, Koos Klomp, Adrie Klomp, Adrie van Oeveren (doehter van burgemeester S.A.N. van Oeveren) en Mattie Heijboer. (Haar vader was afkomstig uit Tholen en was onderwijzer aan de openbare lagere school in Oud-Sabbinge.)

Onder: we zien hier cen oude opnarne van de voetbalvereniging "Wolphaartsdijk", die op 2 november 1946 werd opgericht. Op de bovenste rij kijken ons aan, van links naar rcchts: D. Reijnhoudt, J.P. van Waarde, W.H. Oorns, J.A.S. Florijn en P. Boone. Vooraan poscren: J.D. Veerhoek, M. Anthonise (overleden), J. Poleij, Jaap Houtekamer, keeper Coen Lichtenberg en Jacobus Houtekamer. Rechts nog enkele belangstellcndcn, van wie we de namen helaas niet kondcn achterhalcn!

52. Een oude opname van de woning van de familie David Nicolaas Berkeveld. De heer Berkeveld was ouderling in de Hervormde Kerk van Wolphaartsdijk gedurende de ambtsperiode van dominee T.G.A. van Dijk, die van 1930 tot 1948 hervormd predikant van Wolphaartsdijk was. Voor het huis poseert mevrouw Cornelia Berkeveld-de Ruiter; zij was een dochter van timmerman Cornelis de Ruiter. Rechts kijkt haar buurmeisje, Jannetje Westveer, ons aan. Het houten hekje en ook de beide woningen hebben plaats moeten maken voor een moderne woning, waar thans de oude heer D.N. Berkeveld inwoont bij zijn schoonzoon, J. Reijnhoudt.

53. Een panorama van Wolphaartsdijk. Hier zien we de Papeweg die slechts aan een zijde is bebouwd. Links op de foto zien we het bouwland, met de tarweschoven, dat behoorde bij de boerderij "Mon Plaisir". De heer G. van den Bosch, een van de directeuren van de Wilhelminapolder, was eigenaar van dezc modelboerderij tot 1864. Later behoorde een en ander toe aan jonkheer Van Vredenburg. Een aantal huisjes rechts is thans gemoderniseerd.

54. Gelukkig komt het niet zo vaak voor dat er in WoJphaartsdijk brand uitbreekt. Maar wanneer dit echter wei het geval is, blijkt er een zeer actieve brandweer paraat te zijn, die direct klaar staat om de helpende hand te bieden bij het blussingswerk. Omstreeks 1950 werd van de brandweer in Wolphaartsdijk deze opname gemaakt. Van links naar rechts poseren: D. Vleugel, C. Sinke, J. Platteeuw, P. Houtekarner, K. Oreel, J. Knuit (brandweercommandant), J. de Fouw, A. Schuit (commandant), L. de Blaeij, A. Zuidijk, H. Broijl, A. van Lo o en J. Eggebeen.

55. Een afbeelding van de korenmolen "De Hoop" uit Wolphaartsdijk, gezien vanaf de weg die van Oud-Sabbinge naar Wolphaartsdijk loopt. In die tijd was Dingenus de Regt hier molenaar. Hij woonde in het huis dat reehts naast de molen ziehtbaar is. Deze weg was een maeadamweg die vaak, vooral in het najaar, veel putten vertoonde. Reehts zien we de wei met de vele bomen die toebehoort aan Tonnie Koert. De fietser op de weg is de kantonnier Bas de Leeuw, met sehop in de hand en oliejas over de schouder, die ook het trajeet Molendijk, Molenweg en Veerweg moest verzorgen.

56. Zoals reeds vermeld heeft men in Wolphaartsdijk een aantal jaren de korfbalsport beoefend. Deze kortbalclub, "Vitesse" genaamd, werd in 1940 opgericht en helaas omstreeks 1960 ontbonden. Hier zien we de club, waarvan de jongens en meisjes door elkaar poseren. Op de bovenste rij zien we, van links naar rechts: B. van der Velde, A. Klompe, A. Remeijnse, P. Molhoek, A. van Overen en W. den Herder. Middenin kijken ons aan: L. de Blaeij en J.P.J. Ruisaard, Vooraan zien we: A. Houtekamer, C. Klompe, A. Klompe en H. Heijboer, Jammer dat deze mooie sport in Wolphaartsdijk is verdwenen.

57. Ter gelegenheid van de opening van het gemeentelijk sportveld, op I november 1947, werd deze opname gemaakt van het voetbalelftal van Wolphaartsdijk. Op de bovenste rij posercn, van links naar rechts: voorzitter van de voetbalvereniging P. Kik, scheidsrechter J. Schipper, W.H. Ooms, D. Reijnhoudt, J.H. Wisselink, J.P. van Waarde, W. van de Kreeke en burgemeestcr S.A.N. van Oeveren. Gehurkt, in hct midden, kijkcn ons aan: M. Anthonise, J.P.J. Ruisaard (gcmeentesecretaris) en J. Poleij. Vooraan zien we: Jan Houtekamer, Coen Lichtenberg en Ko Houtekamer.

58. Links: hoewel er in de omgeving van Wolphaartsdijk nog wei boerderijen zijn te vinden, komt het echter niet zo vaak meer voor dat men op het erf nog werkpaarden aantreft. Hier zien we een prachtige oude opname van de boerderij van Hendrik van Strien uit 1700. Het van dat jaar daterende woonhuis is inmiddels afgebroken en vervangen door een moderne woning. De schuur staat er nog. Op de foto zien we onder anderen Adriaan van Strien en zijn zuster Stoffelina van Strien. Boven het houten hek zien we nog een oude rosmolen, welke door paarden werd voortbewogen, die steeds in het rond liepen. Een ijzeren stang bracht de in de schuur staande mangelmolen in beweging, waar het voer voor de beesten (klavers) werd gemalen. Ook dit zien we niet meer op het erf van de boerderijen.

Rechts: de heer Hendrik van Strien, die we in zijn Zuidbeve1andse klederdracht zien, heeft jaren op deze boerderij, die in de Westkerkepo1der lag, gewoond. Op 9 mei 1928 is hij op bijna dricentachtigjarige leeftijd overleden. Hij was eigenaar van deze prachtige Zuidbevelandse boerderij.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek