Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1

Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3255-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

59. Ter gelegcnheid van het afscheid van dominee T.G.A. (Tonko Gerard Andries) van Dijk, die de Hervormde Gemeente van Wolphaartsdijk van 2 maart 1930 tot 29 fcbruari 1948 heeft gediend, werd er een toto gemaakt van de kerkeraad. Van links naar rechts zien we de ouderlingen: Jacobus van der Schraaf, David Nicolaas Berkeveld, Dingenis Vleugel, dominee T.G.A. van Dijk en de diakenen Jan Hannewijk, Jan Ossewaarde en Adriaan van Damme. Dominee Van Dijk vertrok toen naar Dinxperloo in de Achterhoek.

60. Toen dominee T.G.A. van Dijk, hervormd predikant, na een achttienjarige ambtsperiode in Wolphaartsdijk, naar Dinxperloo vertrok, poseerde het gezin nog even voor de fotograaf die dit kiekje maakte. Van links naar rechts poseren: mevrouw Erina van Dijk-Jonkers, dominee Tonko Gerard Andries van Dijk en hun drie kinderen Riekie, Gerhard en Catrien van Dijk. Zijn zoon, G.J.T. van Dijk, werd in 1933 te Wolphaartsdijk geboren. Na zijn theologische studie werd hij in 1957 candidaat tot de Heilige Dienst en was eerst vicaris in Meppel. Op 3 mei 1959 verbond candidaat Van Dijk zich aan zijn eerste gemeente 's-Heer-Hendrikskinderen in de classis en ring Goes. Op 30 mei 1965 ging hij naar Spijkenisse in de classis Brielle, ring Geervliet. Thans dient hij, naast vijf andere predikanten, sinds 31 mei 1970 de Hervorrnde Gemeente van Winterswijk in de classis Doetinchern, ring Winterswijk. Velen in Wolphaartsdijk zagen het gezin van de geliefde predikant node heengaan. Deze foto werd in februari 1948 genomen.

61. Tijdens ecn reisje van de hervormde vrouwenvereniging "In Dienst van de Zender" uit Wolphaartsdijk werd in het begin van de jaren vijftig deze opname gemaakt. Op de achterste rij poseren de volgende dames: Janna Oreel-van Zweeden (in de volksmond Janna van Krijn genoernd), Dina Meulblok, Pietje Kopmel, Adriana Griep de Leeuw-van Weele, N. Wandel, Maria van Loo-Goedegebuure, Dirkje van Boven (kostcres van de hervormde kerk), onbekend (mogelijk is het Mina Reijerse), Elizabeth Corstanje-Steenbakker, mevrouw Gideonse (echtgenote van de heer Gideonse, die hoofd was van de openbare lagere school), M. Kraak-Knuit, onbekend, Cornelia Verstelle, Van der Maas (echtgenote van de heer Van der Maas, hoofd van de christelijke nationale school), Mientje Reingoudt-Veerhoek, Maatje van Wel-Baars, onbekend en Tan Reingoudt. Op de voorste rij kijken ons aan de dames: Herm. Ponsteen-Wolters, Anna de Fouw, onbekend, Clasien Meulblok-Vleugel, Corrie van Wel-Blesing, Sien van der Maas, Lena Vleugel-Reingoudt, Mientje Stevense-Hock-van Dijke, Marie Gene-Ridderhof, Anna Gene-van Iwaarden, Pietje Reingoudt-Zuurveld, Betjc de Visser-Reingoudt en G. van de Velde-van WeI. Dit was een opname van "Foto Hofrna" uit Hilversum.

62. Boven: in 1953 heeft de stormramp van 1 februari ook in Wolphaartsdijk een grate ravage aangericht en zelfs een aantal slachtoffers onder de bevolking gemaakt. Een aantal inwoners uit Wolphaartsdijk, en ook uit Oud-Sabbinge, is verdronken. Hier zien we een gedeelte van het dorp met het gerneentehuis onder water. Een triest beeld, dat helaas een pijnlijke herinnering is aan dit gebeuren.

Onder: ook het gehucht Oud-Sabbinge, dat tot Wolphaartsdijk behoort, had te lijden van het water. We zien hier het zogenaamde "Slop" onder water. Thans heet deze straat Prins Bernhardstraat. Ook in OudSabbinge vonden enkele bewoners de verdrinkingsdood.

63. Een oude opname van de korenmolen in het buurtschap Oostkerke, in de nabijheid van Wolphaartsdijk. Deze stellingmolen is in 1808 gebouwd en later is hij verhoogd, hetgeen duidelijk onder de kap is te zien. Dit had plaats omstreeks 1894. Molenaar D. van Strien, die weigerde zogenaamd windrecht aan de gemeente te betalen omdat de wind van God was, liet de molen verhogen, omdat zijn buurman een bos aanplantte, hetgeen het malen weldra ernstig belemmerde. Vandaar deze verhoging. De houten aanbouw aan de noordzijde, waarin later de machinekamer werd ingericht, is op deze foto nog niet aanwezig. In 1968 is deze molen, die de naam "De Hoop" draagt, gerestaureerd, waarbij de kap een andere vorm kreeg. Thans is de heer J. de Visser eigenaar van deze molen, die nog volledig in gebruik is. Rechts zien we het oude molenaarshuis, dat thans helemaal is gemoderniseerd.

64. Een opname van de Molenweg in Wolphaartsdijk, die omstreeks 1957 werd gemaakt. Typisch zijn de toegangen met de hekjes voor de woningen, die inmiddels in het huidige straatbeeld niet meer voorkomen. Deze straat draagt thans de naam Burgemeester Hackstraat. Kort voor de herindeling van Wolphaartsdijk bij de gemeente Goes, was burgemeester A. Hack uit Arnernuiden (thans burgemeester van Veere) waarnemend burgemeester van Wolphaartsdijk. (Zie de laatste foto in dit boekje.) Op de fiets zien we Adriana OP "t HoL de latere echtzenote van de heer F. Caan.

65. Evenals vele andere straten en wijken heeft ook de Molenweg in Wolphaartsdijk drastische veranderingen ondergaan. De sloten aan weerszijden van de weg zijn in de loop der jaren gedempt. Ook de bruggetjes, die toegang tot de woningen verschaften, alsmede de telefoonpalen zijn uit het straatbeeld verdwenen. De telefoonkabel is later ondergronds aangelegd. Tijdens de stormramp van 1 februari 1953 is een aanta1 huizen aan de rechterzijde van deze weg verwoest. Links zien we de korenmolen "De Hoop". Thans heet deze wijk Burgemeester Hackstraat.

66. Links: nog een opname van de stellingmolen "De Hoop" uit Wolphaartsdijk. We zien hier op de foto onder anderen het molenaarsechtpaar Dingenus van Strien en Martina van Strien-Zandee, welke laatste is gekleed in de Zuidbevelandse klederdracht. De molenaar staat juist voor de houten aanbouw van de molen, waarin zich de machinekamer bevindt. De telefo

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek