Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 2

Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. Barth en A. Katsman
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5753-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

18. Nog een beeld van de Papeweg, maar dan gezien vanaf de toren van de hervormde kerk in de richting van de Veerweg. Deze foto is van ongeveer 1900. De naam Papeweg stamt uit de volksmond. De oudste vermelding is van 1707. De naam houdt vermoedelijk verband met de veldnaam: Paapsland, een stuk grond dat voor de Reformatie eigendom zal zijn geweest van de Rooms-Katholieke Kerk. De eerste dubbele woning van onderaf is nu de woning, met tankstation en rijwielhandel, van Cor de Haan. In het tweede pand metluik in de topgevel vestigt Pieter den Herder zich in 1890 als timmerman/aannemer. Het tegenwoordige woonhuis van Abr. den Herder (kleinzoon van Piet) is er in 1918 tegenaan gebouwd. Het dwarssteegje is later de Friese Straat geworden, ter herinnering aan de adoptiegemeenten uit Friesland na de watersnoodramp van 1953.

19. De werkplaats van Piet den Herder, die zich in 1890 als timmermanlaannemer aan de Papeweg vestigde. De foto is van 1894. Op de foto, van links naar rechts: Kees de Mol uit Kamperland, Jaap Knuit, David van Damme, de dienstbode Jane Rijn, Aaltje den Herder-van Damme met Daniel Willem den Herder op schoot, Kees de Ruiter, Adriaan den Herder, als kind aan de hand van zijn vader, Piet den Herder. De naam van het jongetje met bolhoed is onbekend.

20. De Molenweg in 1930. Tussen 1920 en 1930 raakte de oostzijde van deze straat langzaamaan bebouwd. Het was de eerste strook die als bouwgrond van het grote stuk landbouwgrond, dat zich uitstrekte van de Molenweg tot de hervormde kerk, werd afgenomen. De gemeenteraad van Wolphaartsdijk had voor dit gebied een uitbreidingsplan vastgesteld en ter stimulering van de verkoop van bouwgrond gaven de vroede vaderen subsidie voor de bouw van huizen. De foto is genomen op het kruispunt Papeweg-VeerwegMolenweg. De laatste heet sinds 1 september 1969 Burgemeester Hackstraat, genoemd naar de laatste burgervader van zelfstandig Wolphaartsdijk.

21. In 1926liet Jan Kole aan de Molenweg een woning met kruidenierswinkel en broodbakkerij bouwen. Hij trouwde toen met Jannetje Eggebeen. De foto is gemaakt in 1932 met vader Jan en zoon Piet voor de oven. Piet is inmidde!s zijn vader in de zaak opgevolgd. Jan Kole, op het moment datwij ditschrijven, augustus 1993, negentigjaar, woontin Nieuw-Zorgvliet en komt elke morgen nog naar de zaak om hand- en spandiensten te verlenen. In de tot een flinke supermarkt uitgegroeide winke! is Piet samen met het personee! werkzaam. (Klein)zoon Jan verzorgt met zijn medewerkers de bakkerij en de broodbezorging.

22. Tot de komst van het buta- en aardgas, maakten heel veel inwoners van Wolphaartsdijk gebruik van petroleumstellen om daarop het eten en het watervoor de was te koken. Ook oliekachels, die de kolenkachels vervingen, konden heel wat petroleum aan. Er waren verschillende oliehandelaren op het dorp. Hier zien we, met bakfiets en olietank, Piet van den Berge omstreeks 1950 aan de Molenweg tegenover bakkerij Kole bezig met zijn werk.

OLPHAARTSDIJK. Molendrj}.

23. Piet Ossewaarde (1886-1959), de eerste melkslijter van het dorp, met melkwagentje en glimmende bussen, omstreeks 1910. Hij was in loondienst bij de familie Koert op de Hofstede "Mon Plaisir". In 1910 begon hij met hetventen van melk. 's Morgens om half vier was Piet al op de boerderij present voor hetmelken van zestien koeien. Nadat de stallen waren schoongemaakt, begon om zeven uur de route door het dorp. Een luid klingelende bel gaf zijn komst aan. Om elfuur was hij weer op de boerderij. De melkbussen werden gespoeld, waarna Piet kon gaan eten. Na de middag werkte hij in de tuin van Koert. Om vier uur werden de koeien dan weer gemolken. Wanneer dat klaar was, zat de dag er op.

24. De Molendijk, circa 1920. Op de voorgrond melkslijter Piet Ossewaarde met zijn kar. Op de achtergrond korenmolen "De Hoop", gebouwd in 1808. Tussen 1893 en 1895 kreeg de molen zijn huidige uiterlijk. Molenaar D. van Strien kreeg de verplichting opgelegd om windrecht te betalen aan zijn buurman. Maar dat wilde hij niet. De molenaar was van mening dat de wind van God kwam en dat aile mensen daarvan gratis gebruik mochten maken. Het kwam tot een proces, dat de molenaar won. Uit nijd plantte zijn buurman een bos aan, dat al snel een belemmering werd voor de molenaar. Zijn grondzeiler kon niet meer werken. Hij bood de buurman f 1000,- voor het kappen van het bos, maar die weigerde, waarop de molenaar besloot zijn molen drastisch te verhogen.

25. Aan de rechterzijde van de Noorddijk stonden rond 1910 eenvoudige arbeiderswoningen. Ze staan er doorgaans in verbouwde vorm nu nog. Op de foto, van links naar rechts: Geert van Loo, Andries van Loo, Flip van Loo en hun moeder Johanna van Loo-van der Giezen. Midden: Johanna Katsman. Het meisje zonder hoed is Tannetje Sinke. Uiterst rechts in klederdracht de vrouw van Roel Keukelaar. De overigen zijn onbekend. Achter het meisje met de hoed woonde tot 1934 de familie Beenhakker. Het zijkamertje diende als postkantoor. In de binnendeur is het loket nog altijd aanwezig.

26. Eintje Visser. .. Als deze naam vroeger op het dorp werd genoemd, wist iedereen gelijk over wie men het had: Hendrik de Visser, het kleine, maar kordate mannetje, dat van 1924 tot 1963 een bodedienst op Goes had. Van's morgens vroeg tot's avonds laat was hij in de weer. Eerst werden bij de neringdoenden de bestellingen opgenomen. Dan naar Goes om ze uit te voeren en halverwege de middag weer terug naar het dorp voor de bezorging. Voor een klein pak werd als bodeloon vijf cent gevraagd. Voor een groter moest een dubbeltje worden betaald.

27. Het voormalige bejaardentehuis "Zorgvliet", in 1908 gesticht door de diaconie van de Hervormde Gemeente van Wolphaartsdijk. Drijvende kracht daarachter was dominee Stegenga. Het gebouw is tot stand gekomen onder architectuur van A. Ie Clerq uit Kruiningen. Van de in het tehuis opgenomen bejaarden werd in de aanvang wei enige medewerking verwacht. Zo schakelde men de mannen in bij de verzorging van de moestuin. Het tehuis behield zijn functie tot 1969, toen een uitbreiding aan "Nieuw Zorgvliet" in gebruik werd genomen. In het hier afgebeelde pand is thans galerie "De Hoekweide" gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek