Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 2

Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. Barth en A. Katsman
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5753-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

38. Meester K. van de Slikke woonde rond 1910 aan de Havenstraat in een markante woning met een fraaie tuin. Hij poseert op de foto rechts van de voordeur, voor het huis. Hij was niet aileen onderwijzer aan de lagere school, maar gaf ook les aan de leerlingen van de landbouwwintercursus. In 1910 moesten de meeste kinderen, na de lagere school, meewerken op het land. Wanneer er in de wintermaanden weinig te doen was, konden ze onder meer naar de landbouwwintercurus. Het volgen van onderwijs aan de MULO of HBS te Goes was slechts weggelegd voor de kinderen van de beter gesitueerden.

WolfertsdYk J)orpsstraat

(Zeeland)

39. De Dorpsstraat in 1908. Het eerste pand links is de winkel van bakker Verboom. Het tweede is de woning van de heer Noom, onderwijzer aan de openbare lagere school. Het pand daarnaast is het gemeentehuis, dat tot 1869 dienstdeed als woning van burgemeester C.P. Lenshoek. Toen deze was verhuisd naar Villa Nova, huurde de gemeente dit pand jarenlang van de familie Lenshoek, die in de negentiende eeuw gedurende vele jaren haar stempel op het bestuur van het dorp drukte. Aan het eind van de negentiende eeuw werd de gemeente eigenaresse. Na de schoolbrand in 1945 doet het enige jaren dienst als noodschool voor de school van de Gereforrneerde Gemeente. In 1952 valt het onder de slopershamer. Op de vrijgekomen plaats laat het gemeentebestuur een gymzaal bouwen. Rechts op de foto schildert Leen Phernambucq het huis van de dames Van de Kreeke. Het grote huis rechts is de woning van dokter Laport, de gemeentearts.

40. Nogmaals de Dorpsstraat. Links weer het gemeentehuis. Rechts, met uithangbord, de woning van de drie dames Van de Kreeke. Jane van de Kreeke is bezig met het schuren van de stoep. Loutje van de Kreeke deed dienst als telefoniste van het dorp. In het huis bevond zich namelijk de telefooncentrale. Elk gesprek moest worden aangevraagd en Loutje bracht door het versteken van de pennetjes de verbinding tot stand.

41. Een panorama van de Dorpsstraat rond 1940. Rechtsonder de pastorie van de hervormde kerk. Daar links voor: de "Leerkamer". Boven de pastorie de openbare lagere school, die zes lokalen in gebruik heeft. De Gereformeerde Gemeente stichtte in 1930 een eigen schoolvereniging en kreeg de beschikking over de twee achterste lokalen, rechts op de foto. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de school door de Duitsers in gebruik genomen. Wolphaartsdijk werd een Rode-Kruisdorp. Gewonde soldaten werden toen in het gebouw verpleegd. Na de bevrijding eind 1944 werden er Engelse soldaten in de school gelegerd. In de nacht van 22 februari 1945 brandde de school af.

42. Een schoolklas van de openbare lagere school in 1938. Op de bovenste rij, van links naar rechts: de heer Van de Velde, hoofd van de school; Engel Reinhoudt Czn., Marien Gelok, Adrie de Bad, Krijn Reinhoudt Czn. (?), Frans Verburg, Gilles Remijnse, onbekend, Bram Kloosterman en juffrouw Noordhoek. Op de tweede rij: Jan Meijaard, ? den EngeIsman, Mina Reinhoudt Cdr., Corrie van de Velde, Jo van Liere, Corrie Bliek en Kees de Leeuw. Op de derde rij: Maatje Schrier, Corrie Kloosterman, Annie van de Velde, Jopie van de Velde, Mina de Leeuwen Betsie Florijn. Op de vierde rij: Jan van Hekke, Hans Ossewaarde, Kees van de Velde, Dies Schipper, Cor Tramper, ? Kopmels (?) en Tonnie Schuit.

43. De "Leerkamer" in de Dorpsstraat. Gebouwd in 1907, is zij tot 1961 in gebruik geweest. In dat jaar werd het gebouw gesloopt. Wat tegenwoordig "catechisatie" heet, werd vroeger "de leering" genoemd. Het interieur muntte niet uit in sfeer en gezelligheid. Toen in 1933 een tweede verenigingsgebouw gereedkwam, de tegenwoordige "Brug", verlieten de meeste verenigingen de "Leerkamer". Voor catechisatie en zondagsschool bleef het gebouw in gebruik. Ook zangvereniging "Looft den Heer" bleef er, vanwege de goede akoestiek, gebruik van maken. Het tweede gebouw op de foto was van 1867 tot 1920 pastorie van de hervormde kerk. Na de sloop van dat pand werd de nieuwe pastorie een tiental meters achterwaarts gebouwd.

44. Het interieur van de "Leerkamer" tijdens een door de NCRV verzorgde uitzending, in 1925, voor het Christelijk Jongelingen Verbond, dat ook in Wolphaartsdijk een afdeling had. Op het dorp waren in 1925 misschien twee, hoogstens drie mensen die een radio had den . Een van hen was Adriaan den Herder, links op de foto, die belangeloos zijn apparatuur in de leerkamer plaatste. De jongelingen, zichtbaar onder de indruk van dit wonder der techniek, luisterden aandachtig, net als dominee Mantz, rechts op de foto. Van links naar rechts, op de foto: Adriaan den Herder, Jaap van de Velde, Jaap Hannewijk, Elias Tange, Job Sinke, Frans den Engelsman, Adrie van Leeuwen, Dies Schipper, Jan Sandee, Piet de Regt, Jan van WeI, Lou Moerman, Dies Zweedijk, Adriaan van Damme, Dies van WeI en dominee Mantz.

45. De hervormde kerk van Wolphaartsdijk op een foto uit 1993. Het gebouw is in 1861 gebouwd onder leiding van de architect Hana. Het kerkgebouw in neobyzantijnse stijl kwam op dezelfde plaats als haar voorganger, vermoedelijk een middeleeuwse dorpskerk, die wegens bouwvalligheid een prooi van de slopershamer werd. Lengte, hoogte en breedte van het kerkgebouw zijn gelijk. Rondom de kerk is voorheen een begraafplaats geweest. Thans is dat de tuin. Onder de vloer van het huidige gebouw bevindt zich nog een groot aantal grafzerken uit de vroegere kerk. Rechts de pastorie, gebouwd in 1920. Sedert juli 1993 is deze bewoond door het tiende predikantsgezin: de familie Lagendijk. Dominee Lagendijk is predikant voor de Hervormde en Gereformeerde Kerk, die inmiddels samen op weg zijn.

46. Willem de Leeuwen Jane de Leeuw-van Weele waren van 1955 tot 1968 het kostersechtpaar van de hervormde kerk. Alles werd door hen tot in de puntjes verzorgd, zowel in de kerk, de leerkamer, als ook in het verenigingsgebouw "De Brug." Op de foto van omstreeks 1967 zijn ze in de kerk bezig met het gereedmaken van de AvondmaalstafeI. Om gezondheidsredenen moest Jane er in 1968 mee stoppen. Daarna was Willem nog een aantal jaren aIleen tijdens de kerkdiensten als koster in functie. De Leeuw is nu, augustus 1993, 88 jaar oud en verblijft in Nieuw Zorgvliet. Hij komt nog regelmatig in "zijn" kerk.

47. Op 1 november 1944 vierden de inwoners van Wolphaartsdijk hun bevrijding van de Duitse overheersing, tezamen met militairen van de ,,8th Reconnaissance Unit, 2nd Canadian Infantry Division". Aan vier jaar bezetting kwam toen een einde. Vanuit Wolphaartsdijk bevrijdden de Canadezen het eiland NoordBeveland. De foto is genomen in de Hoofdstraat tegenover de openbare lagere school. De school is er niet meer. Op de plaats van het linker pand staat nu de Rabobank.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek