Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 2

Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. Barth en A. Katsman
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5753-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

58. In 1861 stelde de Middelburgse Maatschappij voor Stoomvaart een omnibusdienst in van Goes naar het Wolphaartsdijkse veer. In 1866 nam de Zeeuwse Spoorboot Maatschappij, die ook een dienst had die aanlegde bij Wolphaartsdijk, deze dienst over. De agent van deze maatschappij, de weduwe M. Rijk-Driedijk, zorgde voor het rijden van de bus. Op 31 december 1911 werd de dienst geliquideerd. Het is niet onmogelijk dat D. Hannewijk en LG. Overbeeke de dienst voortzetten. In de krant van 8 januari 1914 stond namelijk een dienstregeling en het volgende bericht: "De ondergetekende maakt bekend, dat hij wegens opheffing van de omnibusdienst zich als Bode-Vrachtrijder Wolfaartsdijkseveer-Wolfaartsdijk-Goes heeft gevestigd en dagelijks aile boodschappen en goederen aanneemt. Zich beleefd aanbevelend, David Hannewijk." Achter de omnibus staat de ondernemer L.G. Overbeeke. Staande op de bok, David Hannewijk. De afgebeelde foto stamt mogelijk uit de periode 1910-1914.

59. Omstreeks 1933 kwam de luxe auto van J. Meijaard Czn. uit Oudelande met zijn voertuig vanachter de molen, op het moment dat de vrachtwagen van J. Kop uit Krabbendijke de molenberg afreed. Een botsing was het gevolg. Tussen de wagens staat Leen Phernambucq, huisschilder, met het schildershemd onder de j as zichtbaar. Uiterst rechts, naast de vrachtwagen, ziet u Leen Viergever.

60. In 1932 raakte de auto van de firma Schippers en Nauta uit Oostburg te water vanaf de steiger bij het Wolphaartsdijkse veer. De chauffeur kwam daarbij om het leven. Bij de uit het water getakelde auto, met hoed, burgemeester O. van Bleiswijk Tierens Verhagen. Uiterst rechts Th. van Gernert, de gemeenteveldwachter. Daarachter met bolhoed Ko Kloosterman, een bewoner van Zorgvliet, toevallig op een wandeling bij het veer aanwezig. Links achter de burgemeester: twee dames Saarnan, met daartussen Jantje Wiskerke.

61. In 1962 ging de Wolphaartsdijkse brandweer ter gelegenheid van de ingebruikname van een nieuw blusvoertuig, voor de kazerne in de Villa Novastraat, op de kiek, samen met de burgemeester. Van links naar rechts: commandant Levien de Blaey, Rinus Tramper, Rinus Schuit, Jan Koert, Kees de Leeuw, Frans Nijsse , ondercommandantJanus Knuit, Marien Nijsse, burgemeesterTer Haar Romeny, Ko Katsman, Joost Moerman, Jan Meijaard, Henrie Broijl, Kees Goudswaard en Jan Wisse.

62. Rond de eeuwwisseling was het weiden van een kudde schapen nog een alledaagse gebeurtenis op ZuidBeveland. Ook te Wolphaartsdijk, waar de schapen niet aileen de dijken afgraasden, maar ook geweid werden op de schorren van de Zandkreek. Op de hier afgebeelde foto, die van 1920 dateert, zien we schaapherder Sent Steenaard (1861-1944), die de kudde van boer Blok aan de Weelweg weidt. De foto is genomen aan het eind van de Oude Kade en het begin van de Kaaidijk.

63. Tot 1961 werd in het dorp het huisvuil met paard-en-wagen opgehaald. Frans Francke (rechts) deed dat in dienst van de gemeente WoJphaartsdijk. Hij werd daarbij geholpen door Frans Veerhoek uit Oud-Sabbinge. Namen ze meer huisvuil mee dan ze verplicht waren, dan leverde dat nogal eens een fooitje op.

64. Op deze foto staat de wagen volgeladen met huisvuil achter het cafe van Ossewaarde. Terwijl de paarden uitrusten, worden door Francke en Veerhoek de fooitjes omgezet in koffie en geestrijk vocht. Francke overleed in 1973, Veerhoek in 1992 op de hoge leeftijd van 104 jaar.

65. De schuttersvereniging "Doel naar Hoger" is een van de oudste verenigingen van Wolphaartsdijk. Ze is al in 1849 opgericht. Op de foto is Lou de Jager in actie, terwijl Frans Ossewaarde toekijkt. De Jager was tot op hoge leeftijd een enthousiast schutter. Hij overleed in 1979 op de leeftijd van 103 jaar. Deze op het schuttersterrein aan de Noorddijk genornen foto dateert van de jaren vijftig.

66. De voetbalvereniging "Wolfaartsdijk" in 1954. De foto is genomen op het toen in gebruik zijnde noodveld. Op de achterste rij, van links naar rechts: Leen van der Linde (lid van de elftalcommissie), Jan Florijn (reserve), het jongetje dat voor hem staat is onbekend, Bram den Herder, Piet Meijaard, Han van Wei, Adrie Verstelle, Piet Ossewaarde, Ko Houtekamer, Leen Kraak, J.P.J. Ruisaard en voorzitter P. Kik. Middelste rij: Kees Huisson, Theo Anthonisse en Martinus Kaboord. Op de voorste rij: Jan Verstelle, Tonny Schuit, Wietse van Ruiten en Marien Snoep.

67. In 1940 richtte men in Wolphaartsdijk een korfbalvereniging op, "Vitesse", die helaas rand 1960 moest worden opgeheven. Op de hierboven afgebeelde foto het tweede team, in 1954. Van links naar rechts, staande: Piet Kik, Simon Branderhorst, Kees Oostdijk, Jan Schipper, Jan Sinke en David Tavenier. Zittend:

Suus Platteeuw, Riet van Dienst, Corrie Reinhoudt, mejuffrouw Dijkstra, Corrie van Bleiswijk en Corrie Flipse.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek