Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 2

Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. Barth en A. Katsman
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5753-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

68. De muziekvereniging "Advendo" vervult al ruim tweeenzestig jaar een belangrijke functie in het dorp. Voor kerkdiensten, de viering van koninginnedag, dorpsfeesten en jubilea wordt er nooit tevergeefs een beroep op haar gedaan. De vereniging telt thans vijfenveertig leden, onder wie veel jongeren. De foto is een opname uit 1937, toen men nog geen uniformen had, maar slechts de petten en het vaandel aangaven dat het hier om Advendo ging.

69. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 woedt er een geweldige storm uit het noordwesten, die het water in de smalle trechter van de Noordzee hoog opstuwt. Ook op de Zeeuwse stromen is het gevaarli jk hoog water. Wat Wolphaartsdijk betreft: binnen een lengte van vijfhonderd meter wordt op drie plaatsen de kruin van de di jk geslagen tot net even boven de steenglooiing. Het water stroomt dan met kracht de polders in. De ontreddering is groot. Op de foto een beeld van het dorp vanaf de Noorddijk.

70. Een beeld van de kleinste dijkdoorbraak bij "Het Rode Licht", dat in die tijd een begrip was in het dorp. De Zandkreek had daar een diepte van twintig meter. In de rampnacht was het water zo hoog, dat het met kracht over de Muraltrnuren, die rechts op de foto te zien zijn, sloeg en zo de gaten in de dijk veroorzaakte. De steenglooiing bleef echter intact, waardoor er geen stroomgat in de dijk ontstond. Ret overstroomde gebied heeft dan ook geen eb en vloed gekend. Met het afnemen van de hoogste vloed, is een groot dee I van het water door de dijkgaten weer teruggelopen in de Zandkreek. Het overige water was binnen drie weken via de normale afwateringssluis verdwenen.

71. De Oostkerkestraat op maandag 2 februari 1953. Het water was toen al een meter gezakt. Links op de foto het friettentje van Jan en Mina Reierse. In het midden de bouwkeet voor de pas gestarte bouw van de Prinses Wilhelminaschool. Dat gebouw is inmiddels ook al weer gesloopt.

72. De Molenweg, gefotografeerd vanaf de Molendijk, ook op maandag 2 februari 1953. Aan de linkerzijde stortten op zondagmiddag daarvoor enkele huizen in. De bewoners waren op het laatste nippertje gered. De Molenweg heet thans Burgemeester Hackstraat.

73. De Korte Dijk, bij Oud-Sabbinge, met woningen aan de Bijsterweg. Tweehonderd meter achter deze woningen was een groot gat in de dijk. Er stond daar een zeer sterke stroom. Met grote inspanning zijn de bewoners op zondagmiddag 1 februari 1953 door kleine dakraampjes uit hun huizen gehaald. Onder hen waren enkele hoogbejaarde mensen.

74. Boven: de Oud-Sabbingepolder, gezien vanaf de Kalversdijk. Vanwege de hoge ligging bleef boerderij Ravenstein droog. In die tijd woonden daar Willem Sandee en gezin. Het Hoge Huis, bewoond door mevrouw Cornelia Florijn-Bakker, stond echter in het water.

Onder: bij de Ramp van 1953 verloren twaalf ingezetenen van de gemeente Wolphaartsdijk hun leven. Onherstelbare verliezen waren dat voor de Wolphaartsdijkse gemeenschap. De dijk viel weI te herstellen. Op deze foto wordt daaraan hard gewerkt. Naar tegenwoordige begrippen gebeurde dat op een primitieve manier.

75. Zonsondergang over Wolphaartsdijk op een mooie zomeravond. De silhouetten van "De Griffioen", de hervormde kerk en de molen bepalen al tientallen jaren het beeld van het dorp. Veel is er veranderd. Zolang de zon zal opkomen en weer ondergaan, zullen er veranderingen plaats blijven vinden. Dit fotoboekje kan een goed hulpmiddel zijn om de herinnering aan wat er in voorbije jaren te zien was, levend te houden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek