Wonen en werken in Oirschot toen en nu

Wonen en werken in Oirschot toen en nu

Auteur
:   Peter Vogels en Henk Scheepens
Gemeente
:   Oirschot
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6097-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wonen en werken in Oirschot toen en nu'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Gieren

26 In het voorjaar zat de gierput vol. Deze ruimte lag onder de koeienstal. Bij regenweer werd de gierton (500 liter) in de laagkar (erdkar) gelegd, de pomp werd in de put geplaatst en pompen maar.

Deze foto is genomen in april 1944. De pompbediende was A. Vogels. Voor op de kar zit P. Vogels en staande langs de kar is een Nederlandse militair, die gelegerd was in een houten barak waar nu supermarkt De Boer komt.

De rechter foto is van een modernere tijd.]. van Dal van de Oude Grintweg heeft hier een drijfmestton achter de trekker, inhoud zes kub. Met de trekker kan hij ook de tank vullen.

Rijkesluisstraat 56 van hoven gezien

27 Deze foto, genomen eind jaren veertig, laat duidelijk de groei van Oirschot zien. Was er toen achter het pand nr. 56 nag volop ruimte voor boomgaard en kippenhokken, nu staan er woonhuizen en de Oirschotse Stoelenfabriek. Toen stand dit pand nog aan de rand van de kom, nu midden in het dorp. Toen konden we over akkers en weilanden nag wegkijken tot aan de windmolen De Korenaar.

Vrijthof protestante kerk

28 Tot het [aar 200 na Christus stand hier een Romeinse leerschool. Door kerstening is het in de jaren 700-800 een kapel geworden, gebouwd van vulkanisch gesteente dat werd aangevoerd vanuit de Eifel. Het diende vanaf 1659 als boterwaag (boterkerkje) tot 1800 en werd toen weer voor de protestante eredienst gebruikt. Het kerkje werd gerestaureerd in 1961 met uitzondering van het koor, waarvan wel de fundamenten zijn blootgelegd. Dit koor was in de twaaIfde eeuw aangebouwd en in 1880 afgebroken.

Dr. Van Wamelstraat 2

29 De oudst aanwezige akte dateert van 1640. Bij verkoop in 1781 wordt voor het eerst de naam Het Molentje genoemd. Hierbij verkoopt de weduwe van Rogier Bernaard Vlemmings aan Jan P Meeuws huis, bakhuis, schuur, stal en hof genaamd Het Molentje groot 1 Y2 lopense aan de Bestsestraat en aan de Molensteeg gelegen voor f 8 1 0,00. Aanvankelijk vormden de panden Rijksesluisstraat 26, 28 en 30 en Van Wamelstraat

2 een geheel. In de driehonderdvijftig jaar van zijn bestaan is het tien keer verkocht geweest en telkens gesplitst. Ook is er sprake van een dorsvloer, dus het is ook nog een

boerderij geweest. In 1958 kocht de gemeente het aan voor verbetering van de Van Wamelstraat. In 1988 werd besloten tot restauratie en bij openbare inschrijving ging het over naar PJ.c. Vogels.

Sloot uitmaaien

30 Dit gebeurde vooral in de herfst. Als het water stijgt moet het toch afgevoerd kunnen worden, om zo wateroverlast te voorkomen. Men stond zelf in de sloot en zo ontdeed men de slootkanten van overtollig gras. Hier ziet men de 80-jarigeTh. Koolen aan de Oude Grintweg aan het werk. En als zovele andere werkzaamheden werd ook dit werk gemechaniseerd. De loonwerker komt, maait de kanten schoon en legt het afgemaaide gras tegelijk op de bovenkant. Nu is het een wettelijke verplichting van het waters chap. Iaarlijks wordt er in oktober geschouwd, dat wil zeggen gecontroleerd of

iedere grondeigenaar aan zijn wettelijke verplichting heeft voldaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek