Wormer in oude ansichten deel 2

Wormer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   I.P. Kuijper
Gemeente
:   Wormerland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3477-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wormer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Di1. dorp '"W"ldee:l'".''t; JU-"Veeol "V'"A:n. ~lJ..X,-C!f'"D ~:nc~'m..C!. ~"'a:::: C'=. ~ -veele :Bu.1:.erya;::1,. ?.

0= 9>' g-...I~~:ra~ Zo=e Cleer .hed E=-oop' bc).",e=l.. 'ZQg- L"it;.v~ 1ijc!' toT t:9a . ;Ioor'Tvrce-clii-"'--e...-val b~~~n. ; :&:a.:z:o.g·}o..o~a~ 2e.t ..... ervel ~e::1.· !:::cl. .

Tot ~e.Ih.re .k."b~e ...,.oo:r·t:~:e XE~~'R.L-"::<:D.

INLEIDING

In de tijd dat bovenstaand rijmpje in de beschrijving van Wormer werd gepubliceerd telde ons dorp onge-

veer duizend inwoners en was danig in verval geraakt na een bloeiperiode, die voornamelijk te danken was aan de beschuitbakkerijen (in de eerste helft van de zeventiende eeuw bijna honderd vijftig! ) welke de walvisvaarders uit lisp en De Rijp van de nodige, niet aan bederf onderhevige, mondvoorraad voorzagen. Dat was het zogenaamde twee keer gebakken brood (twee-back == biscuit = beschuit). Niet alleen echter leverden ze voor de walvisvaart, ook werd geexporteerd (met zeventig "ventschuiten") door vrijwel geheel Europa. Totdat, naar de legende wil, een dominee te Wormer, met veel zakelijke relaties in Amsterdam, door het kerkbestuur de laan uit werd gezonden vanwege het feit dat hij regelmatig in een "droncken en de beschoncken" toestand verkeerde. Uit wraak voor dit smadelijke ontslag moet hij zijn zakenvrienden in Amsterdam de voornaamste inkomstenbron van de Wormers in handen hebben gespeeld! Of het een waar verhaal is? In ieder geval bijzonder genoeg om doorverteld te worden.

Maar dit is allemaal verleden tijd, Wat we thans, in ons derde boekje over Wormers verleden, laten zien en lezen dateert wederom van de tijd rond de eeuwwisseling en daarna, toen er een nieuwe periode van groei en bloei voor ons dorp aanbrak. De vele molens (olie-, meel- en papiermolens) verdwenen door blikseminslag, brand en/of sloop en de door slecht betaalde en lang en hard werkende molenknechten rijk geworden eigenaars vervingen ze door steeds groter

worden de fabriekscomplexen. Daarin vonden langzamerhand de arbeiders een menswaardiger bestaan, voornamelijk door een bewustwording ten gevolge van de opkomst van de arbeidersbeweging maar ook omdat er bij de fabrikanten een begin van een mentaliteitsverandering ten goede viel waar te nemen. Ons eerste boekje "Wormer in oude ansichten" bevatte vrijwel aileen dorpsgezichten uit de periode tussen 1880 en 1925. Het tweede boekje, "Kent u ze nog... de Wormers", liet individuele personen en groepen zien, zowel uit bekende families als uit het toenmalige verenigingsleven (1890 tot in de jaren dertig). Nu het derde werkje, dat "Wormer en de Wormers van toen" zou kunnen heten, van de persen komt worden kijkers en lezers geconfronteerd met

een combinatie van nog niet eerder gepubliceerde dorpsgezichten en groepsfoto's.

Dat ook dit derde boekje een even gunstig onthaal mag te beurt vailen als de beide vorige, is de wens van uitgever en samensteller. Misschien kan dan nog eens een vier de volgen!

§.::- ..

""

('iG) '"'Y0r-mcr.veeF". ,

Gezicht 01' de Zaau.

1. Hoewel het onderschrift bij deze foto "Gezicht op de Zaan" de plaatsnaam Wormerveer draagt, staan links de "gortfabriek" en rechts de molen "De Witte Duif" aan de Veerdijk in Wormer (de grens tussen Wormerveer en Wormer loopt midden door de Zaan). Een vrome wens van Wormerveer (die nooit verwezenlijkt is geworden) was dat de Wormerse Veerdijk met zijn vele molens (later fabrieken) eens bij Wormerveer zou gevoegd worden, vooral later in verband met de "zakelijke bedrijfsbelasting"! De foto dateert van v66r of enige tijd na 1900.

.v" Jv '::>~ Wcif"

. ;..{ ,J ,:: ?... -t ?. ; ??.? "

.

2. Drie van de vele molens die in het begin van deze eeuw het Zaanse landschap nog sierden en waarvan er ook een aantal in Wormer stonden, zoals deze aan de Veerdijk. Stuk voor stuk verdwenen ze, door blikseminslag, brand of sloop, om plaats te maken voor fabrieken of pakhuizen.

3. Ook de scheepswerf van Beudeker, naast de molen "De Jonge Wolf", behoort al vele jaren tot het verleden. In Wormer wonen nog nakomelingen van de oude Klaas Beudeker en de namen van de molens leven thans voort in de straatnamen van Wormers nieuwe wijken.

Zand we ??.

W R.ER.

Vaal s Tabak- en Sigarenrnagazijn,

4. De "Verlengde Zandweg" omstreeks 1915, toen nog een zwart paadje naar het veer. Op de achtergrond "De Veerschuit", rechts de tabakszaak van "Waaltje de post" (thans de rijwielzaak van Jb. Leeuwerink). De eigenaar van de rookartikelenzaak dankte zijn bijnaam aan het feit dat hij naast zijn zaak ook het beroep van post bode uitoefende. Rechts zien we nog een deel van de Knollendammerstraat in aanbouw. De bakkersknecht (van bakkerij Klerk) is J. Groot, die later particulier chauffeur van dokter Noordanus en nog later eigenaar van een taxibedrijf lOU worden. De huizen meer naar achter stonden bekend als "de arnegistenbuurt" (anarchistenbuurt). Misschien wegens het feit dat er toen enige mensen in armoedige omstandigheden en daarom met opstandige idee en woonden!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek