Wormer in oude ansichten deel 4

Wormer in oude ansichten deel 4

Auteur
:   I.P. Kuijper
Gemeente
:   Wormerland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1817-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wormer in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Hoewel niemand daar nu meer enig voordeel van ondervindt, vierde Wormer in 1981 op luisterrijke wijze het feit dat graaf Floris V ("der keerlen God"), op 10 december 1280, dus zevenhonderd jaar geleden, aan Wormer vrijdom van tolheffing door geheel Holland verleende voor het vervoer van alle produkten (onder andere beschuit).

Ter gelegenheid van dit ,,700 jaar tolvrij" liepen vele burgers tijdens de festiviteiten in oudhollandse klederdracht rondo Hoewel stickers en streekbladen duidelijk vermeldden: "Wormer 700 jaar tolvrij", werkte dit feest nogal verwarrend, omdat velen, vooral nietWormers, niet begrepen waar het om ging. Sommigen meenden dat Wormer een zevenhonderdjarig bestaan vierde, maar Wormer is al veel ouder.

Was Wormer vroeger een langgerekt dorp (ongeveer vier kilometer) zonder zijstraten, vanaf de jaren twintig is er veel veranderd en vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn er ten noorden en zuiden van de Dorpsstraat en de Zandweg vele straten gebouwd, die de namen kregen van de vele molens die Wormer vroeger sierden en van de flora en fauna, aanwezig in het Wormer en Jisper veld.

De natuurlijke grens, voomamelijk tussen Wormerveer (gemeente Zaanstad) en de gemeente Wormer, wordt gevormd door de Zaan, vanaf Oostknollendam tot de Engewormer, waarvan de Zuiddijk grenst aan de Kalverdijk in Zaandam (eveneens gemeente Zaanstad).

In dit deeltje "Wormer in oude ansichten" worden, evenals in de drie vorige, de namen Wester-, Midden-

en Oostertil genoemd. Ter verduidelijking diene dat ophaalbruggen "tillen" werden genoemd. Vandaar. Nu behoren de drie "tillen" die Wormer kende aile tot het verleden. "Westertil" en "Middentil" zijn verdwenen omdatmen de vemauwingen ("flessenhalzen"), die van die bruggen het gevolg waren, heeft vervangen door dammen, waardoor de straten gewoon konden worden doorgetrokken. De "Westertil" of Schansbrug vormde de scheiding tussen de Zandweg en de Dorpsstraat. De "Middentil", ongeveer in het midden van de Dorpsstraat en de "Oostertil", inmiddels door een hefbrug vervangen en dus geen "til" meer, vormt de afscheiding tussen de Dorpsstraat en het Oosteinde.

In dit deeltje is een foto opgenomen van na 1940, namelijk over het veelbesproken "gat van Wormer". Wij von den het wenselijk om ook dit feit even aan de vergetelheid te ontrukken. De vrouw van de toenmalige burgemeester meende namelijk op zekere nacht, kort na de oorlog, iets vreemds te hebben gehoord. De morgen daama ging men op onderzoek uit en yond men in een weiland, noordelijk van de Dorpsstraat, een diep gat, veroorzaakt, naar men vermoedde, door een ingeslagen projectiel. Militairen van de explosieven-opruirningsdienst hebben een onderzoek ingesteld, doch niets kunnen vinden. Om dat "gat van Wormer" heeft half Nederland zich vrolijk gemaakt. Samensteiler en uitgever hopen dat ook dit deeltje weer zal mogen bijdragen tot vergroting van de kennis van het vroegere Wormer.

1. De Zaan tussen Wormerveer en Wormer. Links het Noordeinde in Wormerveer, reehts de Veerdijk met de molen "De Veersehuit" te Wormer.

2. Molen "De Veerschuit" aan de Veerdijk. Hij werd in 1918 verbouwd tot een fabriek, die in 1933 verbrandde.

3. Episode in de Knollendammerstraat. We zien onder anderen mevrouw Kok met de kinderen Willy, Cor en Gre, mevrouw Veken, de kinderen Starn, Klaas Bark, Jo Kooy en Bram Busquet.

4. Het "Zandpad" (later, na de bestrating in p1aats van het "paardepadje", de Zandweg) in 1912. Let op de toen nog aanwezige boenwalletjes.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek