Wormerveer in oude ansichten deel 1

Wormerveer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.F. Neuhaus
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3318-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wormerveer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Wormerveer vindt haar oorsprong aan het Noordeinde. In 1503 kregen de bewoners van het buurtschap, bestaande uit 14 it 16 vissershuisjes, toestemming om een kapel te bouwen op de plaats van de tegenwoordige hervormde kerk, Het droeg to en de naam van 't Saen en ook weI De Saen, Maar feitelijk moet het bestaan van het gehucht vanaf een vroeger tijdstip worden gerekend. Ter hoogte van de plek waar het Noordeinde in de Noorddijk overgaat, heeft in de Zaan een dam gelegen. Verondersteld mag worden dat de zogenaamde Wormer-dam aanleiding gaf tot het ontstaan van het gehucht 't Saen. In 1374 werd deze dam verlegd naar KnolIendam en vanaf die tijd moest men de verbinding met Wormer met een veerbootje gaan onderhouden. De nederzetting 't Saen werd later naar datzelfde veer genoemd. En ZQ kreeg W ormerveer haar toepasselijke naam.

Heel lang heeft Wormerveer de uiterlijke vorm van een lintbebouwing gekend, De woonhuizen, pakhuizen en molens waren alle nagenoeg langs de kronkelige Zaan gesitueerd. De aanleg van de Krommenieerrijweg in 1850 en de Wandelweg in 1887 gaven de aanzet om de woonbebouwing meer in de "breedte", in westelijke richting uit te breiden.

Dit prentenboekje nu heeft tot doel u een indruk te

geven van Womerveer vanaf het einde der vorige eeuw tot omstreeks 1920. Het zijn beelden uit de tijd dat 't knusse Wormerveer nog amper 6000 inwoners telde. Maar evenzeer dat statige, stijlvolIe herenhuizen onder 't lommer van de bomen zulk een deftig aanzien gaven, dat Wormerveer misschien Qok daardoor het "Zaanse Haagje" werd genoemd.

U zult op onze tocht weer de vele vertrouwde plekjes tegenkomen. En uit de prentjes valt direct de gezapige rust en gemoedelijkheid te proeven, die eens kenmerkend waren voor de tijd waarin grootvader en grootmoeder leefden. Het levenstempo was toen immers nog zo heel anders!

Om een algehele indruk van het oude Wormerveer te krijgen, loopt onze wandeling van zuid naar noord. Via het smalIe Zaandijkerwegje, het Zuideinde en de Zaanweg bereiken we het aloude Marktplein. Vervolgens gaan we "de Noord" op om nit een kort bezoek aan West-KnolIendam naar de Marktstraat terug te keren. Daar vandaan wandelen we "de Rijweg" op, Terloops hebben wij natuurlijk ook een kijkje genomen op de vele paden en straten die we op onze reis tegenkwamen. We besluiten onze tocht met een "heimwee-wandeling" over de Wandelweg, eens een lommerrijke promenade en een dorado van rust.

.' ' .

.?B/Z /90/,

.. , ~rcrY'/~ ~~'.

Kleuron-lichldrul S. 8>_ J,. IOOf-Z"nd,:1 10'12

1. De zuidelijke entree van Wormerveer. In het lange houten huis ten westen van de dijksloot waren de gezinnen gehuisvest van Woerdeman, Roelof Boon, R. Kop en Lambertus Groot, terwijl in de dwarswoning Cootje en Cees Stockel en familie Wijnands vertoefden. Verscheidene bewoners van dit oergezellige buurtje "De Vierwinden" waren als olieslager werkzaam op "De Engel" (rechts). Links op de achtergrond is de boerenplaats van Jacob Zwart zichtbaar.

2. Meer dan 280 jaar heeft pelmolen "Het Jonge Vaal" een vertrouwde plaats op het Dijkje ingenomen totdat hij op 19 augustus 1930 een prooi der vlammen werd. Op het stuk land tegenover 't Vooltje werd in 1912 de Hogeweg aangelegd, Op de achtergrond oliefabriek "De Toekomst" en zeepfabriek "De Adelaar".

- -:i=-._

3. Ret Zuideinde met links het oude weeshuis waar vader Sprong de scepter zwaaide. Ret statige gebouw bleef als weeshuis in gebruik tot 1906. In datzelfde jaar viel ook de oliemolen "De Eenhoorn" in slopershanden waarvan de kap en roeden nog zichtbaar zijn, Tussen de timmerwerkplaats van de gebroeders Gorter en het weeshuis staat nag een klein gebouwtje. Dit deed als ziekenzaal dienst.

4. Tot 1916 was de bootsteiger van de Alkmaar Packet aan het Zuideinde gevestigd om daama naar de Dubbele Buurt verplaatst te worden. Het hoge huis links op de foto was geruime tijd het kantoor van papierfabriek Van Gelder. Aan de Wormerkant completeren de molens "De Jonge Wolf" en "Het Fortuin" dit echte, sfeervolle Zaangezicht.

Dubbele buurt, Wormerveer:

Uit2. Adr. Ttmmers, fotorraaf.

5. Druk maar gernoedelijk straatverkeer in de Dubbele Buurt met links het woonhuis van de familie v.d. Berg (thans firma Corell). Op de andere hoek van de Warmoesstraat zien we het kolossale woonhuis van mevrouw de weduwe Houttuyn-Pieper. Rechts nag een gedeelte van "het huis van Blok". Gasfitter Jacob Visser poseert even naast zijn handkar terwijl Barend Teeling glimlachend een vat verrolt naar het pakhuis van Kwantes,

6. Ret straatleven werd vroeger dikwijls opgevrolijkt door de muziek van de Beierse kapel of door het orgeltje van Potje. De jeugd gaf dan spontaan van haar aanwezigheid blijk. Een vrolijk tafereel in de Warmoesstraat omstreeks 1914. Rechts sigarenmagazijn "Transvalia" van Groot, later van Hildering, en het glasmagazijn van Thepen. De winkel van Woudenberg ligt verderop.

ยท '

WORMER-VEER.

7. De Dubbele Buurt gezien vanaf de Zuidersluis. In het linkerperceel is van oudsher een slagerij gevestigd: Jan Molenaar, Jan Oud, Willem Onrust en thans slager Raa. Rechts het kantoor van H.P. Pieper en zoon, dat naderhand nog als bioscoop he eft gediend. Overigens een kostelijk gezicht, die twee rijen bomen! Het is er nu niet mooier op geworden ...

WORMERVEER.

8. Een blik op het Hennepad met rechts het Schoolpad. De kaart is uit 1903 toen langs het Hennepad een nieuwe walschoeiing werd gelegd. Het Blauwe Hof was vanzelfsprekend nog intact. Aan het Schoolpad had elk huis nog een eigen voortuintje met een boenwalletje, En als u goed kijkt, kunt u het rek met de melkemmers van boer Dirk Graas nog onderscheiden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek