Wormerveer in oude ansichten deel 1

Wormerveer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.F. Neuhaus
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3318-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wormerveer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Bij de Zuidersluis was "het huis in 't groen" een in het oog lopend bouwwerk. Remmert Pieper, die in de tuin staat, heeft er lang gewoond. Ook de heer Piet Klinkenberg van de machinefabriek hield er nog verblijf. Vlak tegen de Zaan aan stond het sluiswachtershokje waar Nico Schenk nog schoen en lapte, Omstreeks de eeuwwisseling bediende "Snars" Kee de sluis en betaalde daarvoor f. 20,- pacht per jaar.

10. De Zaanweg met links de drogisterij van fotograaf Adriaan Timmers. De grutterswinkel van weduwe Boekjes en de twee kaaspakhuizen "Roode Gevel" en "Gouda" volgen daarop. De hoedenwinkel van Geerke lag op de andere hoek van de steeg naar de Goudastraat (thans firma De Grunt). Tot 1911 had de Zaanweg hier slechts een breedte van 3,75 meter.

11. De Zaanweg in 1914 gezien vanaf de Zaanbrug. In het deftige woonhuis rechts woonde assuradeur Cremers, die in het naast ge1egen gebouwtje kantoor hield. In het huis met de Zaanse gevel huisde kleermaker Goezinne. Dan komt de sigarenwinkel van weduwe Koene. De doopsgezinde pastorie van dominee Britzel verkeert op dat moment nog in goede staat.

12. Vrijwel op dezelfde hoogte zien we links weer het huis van de heer Cremers. In het grote houten winkelpand in het midden verkocht de heer Hagemann manufacturen. Later werd hij opgevolgd door de weduwe Bakker. Rechts het sigarenbedrijf van weduwe Kaper, in 1911 voortgezet door de heer G.J. Smit, Aan de "zondagse kleren" van de schoolkinderen te zien, is de stoet op weg naar een Parkfeest. De onderwijzer in het midden met de bolhoed is meester Kuyk.

13. Een gedenkwaardige dag was 17 april 1899 toen koningin Wilhelmina in gezelschap van koningin-moeder Emma een bezoek bracht aan Wormerveer. De boot met de hoge gasten passeert hier de versierde Zaanbrug en langs de Zaankant stond het zwart van de mensen. Op de achtergrond oliemolen "De Spatter".

14. Tussen de Zaanbrug en de Stationsstraat werden aan de Zaanweg kapitale kooprnanshuizen gebouwd. Geheel links woonde de heer Jan Alexander Dekker (Jan "Kriel" genoemd) dan volgt het "huis met de kettingen" destijds bewoond door de heer Cees Laan (de "Rijstkoning"). Verder de zeilmakerij van Honkoop met aangrenzend het woonhuis van de heer Dirk Laan. Vervolgens het huis van Piet van Leyden en dan het oorspronkelijke kantoor van Wessanen & Laan. Deze foto is omstreeks 1890 genomen.

15. "Spekrijden" op de Zaan tijdens de barre winter van 1890/91. Onder het motto "de sterken voor de zwakken" von den dergelijke hardrijderijen plaats. De gewonnen prijzen in de vorm van erwten, spek en turf werden beschikbaar gesteld aan oude armlastige inwoners. Aan de Wormerkant domineert oliemolen "De Hoop".

Zaanweg

Wormerveer

16. De Zaanweg ter hoogte van de steeg naar de Weverstraat. Links het pand van Dirk Tober, de zade1maker. Hoog boven de weg uit 100pt de kolentransport-inrichting van de gasfabriek. En dat de spoorsteiger een behoorlijk eind de Zaan instak, kunt u hier duidelijk waarnemen.

17. Ge1ukkig heeft Wormerveer van de watersnood weinig of geen schade opgelopen. Vanaf het Zuideinde tot voorbij de Noorddijk had men in 1916 uit voorzorg kistdammen aangelegd, Hier de Zaanweg ter hoogte van de bakkerij van Barmentloo,later Scheffener. Verderop bij de gaslantaarn de drukkerij van Ramhorst, uitgever van het weekblad "De Zaanstreek". In het vooruitspringende pand resideerde notaris Tjeenk Willink.

A 900. lichtdr. J .?. S"'al.k.lI'Il), 8uilnloot.

i;aanweg, 'Wormeroeer. ~e- l":7'~~

~~. ~-'---

18. Enige tientallen meters verder noordwaarts. Rechts de stalhouderij van de heer Adriaan Laan (thans firma Cornelis Aten) met aangrenzend de winkel van Dirk Kool en het woonhuis van peldersbaas Adriaan Aten, nadien nog bewoond door mijnheer Willem Schoute. Deze ansicht is van 1901.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek