Wormerveer in oude ansichten deel 1

Wormerveer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.F. Neuhaus
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3318-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wormerveer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Een vriendelijk beeld van de Stationsstraat uit grootvaders tijd, toen de ingang van het gemeentehuis nog aan de Zaanweg-kant was. Rechts op de voorgrond het spoorhek dat het Zaanweg-verkeer liet halt houden wanneer een spoorwagon, op weg naar de los- en laadkade, hier moest passeren. Hoepelen was toen bij de jeugd nog "in".

20. Geruirne tijd bestond de politie-bezetting in onze gerneente uit 4 agenten plus een inspecteur. Voor het politie-wachtposthuis naast het gerneentehuis poseren in 1907 van links naar rechts: Van Trigt, Jaap Wuite, Van Tongeren, inspecteur Darnen, Krigee en Van Loenen. Zo te zien een heldhaftig gezelschap!

21. De Spoorstraat, later omgedoopt in de Stationsstraat en aange1egd toen de spoorlijn Zaandam-Uitgeest in 1869 werd geopend. Rechts het woonhuis van de familie Boekenoogen en naderhand nog 't verbliif van dokter De Wit en dokter Heeris. De baas van de gasfabriek, de heer Muyzert.bewoonde het huis met de klimop. Beide huizen zijn ten offer gevallen voor de aanleg van een parkeerp1aats.

22. Teruggekeerd naar de Zaanweg geeft deze opname uit 1908 een overzicht van de grote brand waarbij de manufacturenwinke1 van Hendrik Stolp en het pand van de heer C. Aten in de as werden gelegd, De kruidenierswinkel van Siekerman en de slagerij van Zethoven ontsprongen de dans. De smederij van Spekman (rechts) liep echter weI zware schade op.

23. De Zaanweg nu in noordelijke riehting gezien ter hoogte van de huidige winkel van Spekman. Op de voorgrond de apotheek van Marle met daarnaast de kruidenierswinkel en tapperij van Klees die aangrenzend zijn woonverblijf had. In het kantoor en woonhuis van de heer Jan Prins, eigenaar van oliefabriek "De Liefde", is nu de zaak van de heer Jan Renooy ondergebraeht.

24. We zullen Willem van Zwol niet tegenkomen ... ! Een guitige, onverschillige kere1, maar met een hart van goud. Willem van Zwo1 alias "Polderpoot", zaadsjouwer van beroep, overleed in 1952 op zeventigjarige 1eeftijd.

i;aanweg, WormerrJeer.

25. Een beeld uit 1908 toen de bomen de winkels nog overschaduwden. In de winkel met het uithangbord dreef Jan Stolp een scheerzaak, Aangrenzend zien we de boekwinkel van Dirk Gorter. Zijn andere buurman was loodgieter Vonk,

26. Even nemen we een kijkje op het rustige, gemoedelijke Karnemelkspad en dat ook wel voor Domineespadje doorgaat. Naast het huis van boer Sikkes staat geheellinks de Iantaarnopsteker Jaap de Jong die met z'n maat Jacob Schoute zorg droeg dat 's avonds de gaslantaarns in het dorp licht gaven. Wekelijks kregen zij daarvoor f. 7,25 in hun loonzakje, Deze opname is omstreeks 1916 gemaakt.

27. Direct ten noorden van de Noorders1uis troffen we bij de Zaanweg het statige herenhuis van mevrouw de weduwe Langebaerd aan. Haar fraai onderhouden voortuin was een sieraad voor de omgeving. Het aangrenzende ouderwetse koopmanshuis werd bewoond door Pieter Oosterhuis. Dit bee1d geeft de situatie weer rond 1895.

.'"

28. De Alkmaar Packet was jarenlang een vaste verschijning op de Zaan-wateren. De "drie-dekker" "A1kmaar" vaart hier ter hoogte van de Noordersluis. Ben stukje romantiek van weleer!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek