Wormerveer in oude ansichten deel 1

Wormerveer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.F. Neuhaus
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3318-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wormerveer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Wormerveer Zaanweg I

29. Het kereltje dat op de voorgrond bij de zeiltjalk staat, zou best Pussie Rond kunnen zijn! Rechts de galanteriezaak van de weduwe A.I. Beers gevolgd door de kapperswinkel van Sman. Dan kwam de woning van dokter Schmidt, aanvankelijk bewoond door mevrouw de weduwe Laan-Ruiter. Gewoonlijk bracht deze familie de zomer in Baarn en de winter in Wormerveer door. U ziet maar weer, ook toen was het bezitten van een tweede huis al in zwang ...

Wormerveer pe Mukt

.-

30. Ben kijkje op de Markt waar men eens kaas- en graanmarkt hield. Half verscholen achter de bomen ligt de aloude herberg "De Jonge Prins" waar in die dagen de bebaarde Adriaan Pott kastelein was. De "Graaf Willem" stoomt van de noordersteiger weg.

31. Een plaatselijk vermaak was het proberen van de spuit op het Marktplein. De stoomspuit wordt hier omstreeks 1911 beproefd onder het wakend oog van commandeur Cornelis Klinkenberg (rechts) die, zoais gebruikelijk was, als teken van zijn waardigheid de langste brandweerstok in z'n hand draagt. 't Is anders weI een machtig kioek stel mannen.

~oordeinde. Wormer~eCl'.

32. Het Noordeinde in 1906 gezien vanaf de Markt met links de winkelpanden van manufacturier Voster en kruidenier Jan van de Berg. De bootsteiger van schipper Leguit van "De Nijverheid" ligt rechts.

33. Een eeuwenoud plekje waar een aparte sfeer heerste zien we hier afgebeeld. Het Krornmenieerpad met links het buurtje "Zevenhuizen". Het dwarshuis in het midden werd bewoond door Luwe Renses die er een kruidenierswinkeltje dreef maar waar men ook voor een maatje drank terecht kon. Rechts stonden twee bakkerijen pal naast elkaar waar Jan Bier en Jan Smit wedijverden am de meeste klandizie. We kunnen thans van deze hele omgeving niets meer terugzien.

34. Een van de bewoners van "Zevenhuizen" was het sympathieke echtpaar Casper Meijns en Antje loon. Casper was helaas blind maar bijna dagelijks kon men hem bii "De Jonge Prins" zien zitten, Wist u overigens dat er ook nog een ,Jodenhoek" op Zevenhuizen was? Daar woonden onder anderen Betje Rommel en J aap Sik, de orgeldraaier.

35. Verder het Krommenieerpad op troffen we ook de bakkerij met woonhuis aan van Abercrombie wiens beschuit wijd en zijd bekend was. Het winkeltje van Fokkie Valk.waar de jeugd een cent van het b1ad haalde.lag links. Rechts het sigarenwinkeltje van "Waaltje" die ook henge1sportartike1en verkocht. In 1915 werden de voortuintjes opgeruimd en vanaf die tijd werd het daar deftig "verbreed" Krommenieerpad genoemd.

-

36. Ret Noordeinde in noordelijke richting gezien met de chocoladefabriek van Erve de Jong nog in volle glorie. De toegang naar de Kerkstraat ligt nu naast het toenmalige woonhuis van Cornelis Schoute (links op de foto). Zonder meer heeft het Noordeinde door het rooien van de bomen, heel veel aan schoonheid ingeboet,

37. Een rustiek bee1d van het Noordeinde in het jaar 1912. Ret huis met de Zaanse geve1 en met de jaloezieen werd bewoond door de heer Calkoen, kantoorschrijver bij Jan Dekker. In het volgende pand woonde kruidenier Jan Timmer. Zijn opvolger was kaasboer Groot. Oliemo1en "De Veerschuit" kan met vier volle zeilen goed "rondkomen".

38. Op de p1aats van de tegenwoordige houthande1 van D. van Konijnenburg aan de Noorddijk stond eens houtzaagmo1en "De Rozenboom", Gerrit Focker, die meer dan een halve eeuw op deze paltrok werkzaam was, huisde in de aangrenzende knechtswoning. In 1896 ging de mo1en ter ziele.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek