Wormerveer in oude ansichten deel 1

Wormerveer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.F. Neuhaus
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3318-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wormerveer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De woning en werkplaats van fietsenmakerij Cees v.d.Meulen stond precies op de plek waar de Krornmenieerweg nu verbinding maakt met de Noorderstraat. In de deur staan Annie v.d. Meulen met haar moeder, voorts Jacob v.d, Meulen, Comelis v.d. Meulen (de fotograaf) en Cees v.d.Meulen. De slagerij van Piet Zwart ligt links.

50. De Krommenieerweg in 1911 gezien vanaf de Wateringkade. We zien links het geriefelijke woonhuis met de prachtige tuin van metse1baas Willem Stelling. Daarna werd dit pand een herenkledingmagazijn van Piet Smit, Vederop huisden nog Schaap, Woud en schoenmaker Altink.Van de rechterkant heeft het nieuwe Marktplein alle herinneringen weggenomen.

S1. In 1897 werd door een aantal particulieren de Bleekerstraat aangelegd. De gemeente nam toen wel de straat in eigendom over maar wijzigde de naam "Blekerspad" in Bleekerstraat. Hier nog een beeld toen de bomen nog in het midden van de straat groeiden.

52. Nog zo'n vijftigjaar geleden was de paard-en-wagen algemeen nog het meest gebruikte transportmiddel. Hier de waswagens van "Stoomwasscherij en Strijkerij" van Klaas Hartog & Zn, aan de Eerste Kruisstraat. Op de bok zitten van links naar rechts Ger Jongewaard, Ab van Zon en Bertus Sman, Bij de deur is Klaas Jongens bezig om een rieten wasmand te versjouwen. De foto dateert uit 1913.

J(rcmmenieerrijweQ. ~orme;.?JJl{ f . ~

___ /'--JI ~_i1'~_

53. De Rijweg in 1906 tussen Tweede Kruisstraat en Wateringbrug. De galanteriewinkel van Kaal ligt links. Aangrenzend huisden onder andere de familie Bleeker en schilder Hartog. Even verderop zien we magazijn "De Zon" van de heer Huisman. Later werd dit pand betrokken door de heer Toby, die er meubelen ging verkopen, De huizen aan de rechterkant ziin al weer enige jaren "geschiedenis" geworden, U moet er thans de flatbouw aan de Kerkstraat voor in de plaats zien.

54. De kruidenierswinke1 van de "Voorwaarts" aan de Krommenieerweg nr, 113A. Links voor de kar staat Jacob Kaper,destijds een bekend plaatselijk pianist. "Voorwaarts" bezat ook nog een bakkerij aan de Oranjestraat en werd in 1920 een onderdee1 van de cooperatie "De Eenheid".

55. Verfmolen "De Noordster" aan de Watering was omringd door uitgestrekte weilanden. In 1912 werd hij door een hevig noodweer geteisterd en was rijp voor de sloop. In het schuitje zit Andries Keijning terwijl op de achtergrond "De Tijd" en "De VIijt" flauw zichtbaar zijn, De naoorlogse nieuwbouw heeft van dit groengebied nog maar bitter weinig overgelaten.

56. De bebouwing van de Krommenieerweg over de Wateringbrug yond eerst na 1885 plaats, Deze kaart uit 1902 1aat duide1ijk zien dat de weg slechts in het midden bestraat was. In de houten huisjes aan de linkerkant woonden Siekerman en schoenmaker Palmboom terwij1 de fietsenwinke1 van Boot hier toen nog ontbrak, Rechts voor de brug zien we het stenen winke1pand van Joosen, die kleermaker, aanspreker en barbier tegelijk was. Daarnaast was het kruidenierswinke1tje van K1ut.

lidttdr. J. M. :khaltka"IIIP. 8utk~

c7Crommenieer cJ?,ijweg, ~Ormer1)~~ ~r

57. Ongeveer op dezelfde plaats kijken we nu in noordwaartse riehting. De smederij van Stuurman ligt uiterst links. Aan de overkant huisde reehts de heer Graftdijk en daarnaast woonde smid Stuurman. Even verderop winkelde Jan Meijns. U weet wel, hij verkoeht feestartikelen. Cafe "De Vriendschap" lag weer iets noordelijker. Ook deze reehterkant is inmiddels met de grond gelijk gemaakt,

58. Een vriendelijk straatbeeld uit de dagen dat de Krommenieerweg tussen de Verbindingsweg en de Vaartbrug nog een belangrijke verkeersschakel was. Rechts naast de bakkerskar van Kroonenberg staat mevrouw Guurtje Kroonenberg-Rond die zelf brood uitventte. De regenkledingwinkel van Maarten Kraayer (met de slogan "Regenweer is Kraayer's weer") zien we links op de foto. Naderhand heeft de heer Dirkmaat daar nog gewinkeld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek