Wormerveer in oude ansichten deel 1

Wormerveer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.F. Neuhaus
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3318-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wormerveer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Een schilderachtig plekje. Aan het eind van de Krommenieerweg in de directe nabijheid van de Veerbrug zien we cafe ,,'t Vissertje" waar Jan Koeter vele jaren herbergier was. Tegenover het cafe beyond zich een speeltuin en met recht kon men zeggen, dat ,,'t Vissertje" (Theunis Visser was de stichter) aan jong en oud vermaak bood.

Ingang Wormerveer bid. Veerbrug

60. Uit de opname van 1917 blijkt dat cafe ,,'t Vissertje" al een heel ander uiterlijk heeft gekregen. Jammer is wel, dat de twee spitse torentjes intussen gesloopt zijn. En om Wormerveer binnen te komen moest men tot 1935 bij het tolwachtershuisje van brugwachter Jan de Greef, opgevolgd door Arend de Boer, eerst tolgeld betalen.

Po tkantoor en tation. WORYERYEER.

61. We zijn nu naar het Stationsplein teruggewandeld. Op de voorgrond links het oude postkantoor, in oktober 1933 gesloopt na de voltooiing van de primaire-weg, Achter het postkantoor stond een aantal spoorwoningen waar onder andere Tjip Hartog z'n domein had. De spoorrails op de voorgrond leidden via de Stationsstraat naar de los- en laadkade aan de Zaanweg, Een Belgische knol heeft nog heel lang de spoorwagons hier moeten voorttrekken.

62. Omstreeks de eeuwwisseling werd de post in Wormerveer dagelijks viif maal bezorgd. In 1917 poseerden de Wormerveerse brievenbestellers voor de fotograaf. Staand, van links naar reehts: N. Dik, D. Dik, J. Seholtens, Tompot (een telegrambesteller), Dirkmaat, Dekker en Waal, Zittend: C. Prins, Reinders, Jan van Rossieno, Boot en v.d. WeI.

WORM.ERVEER. Wllnddwe~.

63. We wandelen nu de Wandelweg op, Dit beeld uit 1909 geeft ons een goede indruk hoe boomrijk en hoe rustig de Wandelweg eens was. Links op de hoek van de Weverstraat zien we de sigarenwinkel van weduwe Sicking, later voortgezet door de heer Frits Sicking, die onder andere "Mijnheer" sigaren verkocht. Drie cent per stuk en prima van kwaliteit!

WORMER VEER

Wandelweg

64. De Wandelweg ter hoogte van de Goudastraat, waarvan de toegang reehts van de gaslantaarn ligt. In het pand met uithangbord bevond zich de melksalon van Piet Bakker waar u voor vijf cent een heerlijk glas melk kon drinken. Zo vers van de koe, want Bakker was ook nog veehouder, Aangrenzend bevindt zieh de winkel van zadelmaker Ottjes.

WOHJ1EHVEE~~. j (jl J.

~-;" Goudastraat.

/21

65. De Goudastraat gezien vanaf de Wandelweg met rechts op de hoek de boekwinkel van Dirk Meijer, allengs uitgegroeid tot een bloeiende drukkerij, In het andere hoekhuis (links) woonde vele jaren de heer Lou Schaap. Even verder de straat in troffen we schoenmakerij Cor Bloemraad en de kruidenierswinkel van Matthijs de Wit aan,

UiIV. G. lIeijer Oz .? Wormerveer.

W"andelweg. lJTormerveer.

9~,a·

66. Dat de Wandelweg eertijds niet verder doorliep dan tot aan de Warmoesstraat, kunt u op deze kiek uit 1905 gewaarworden. Huize "Overboseh" en de majestueuze villa "Huize Vesta", beide bewoond door de familie Dekker, en het woonhuis van de heer Wildsehut zien we reehts afgebeeld. Het hek van het Wilhelminapark en de villa van de heer Adriaan Laan, later bewoond door mijnheer Herman Boekenoogen, zijn aan de linkerkant zichtbaar.

67. Nog even een terugblik op de lommerrijke Wandelweg ter hoogte van het Wilhelminapark. Een onherkenbaar verschil met de brede, jachtige verkeersboulevard van vandaag. Och, verkeer was er nog zo weinig, waardoor je nog onbekommerd kon fietsen ?.. !

68. Op het stuk weiland rechts werd in 1906 het weeshuis gebouwd. Op de hoek van het Schoolpad stond reeds weI het woonhuis van de heer Jacob Stelling. En dat de Wandelweg slechts in het midden een smalle klinkerbestrating had, toont deze opname uit 1903 u ook aan, Het in het zwart geklede jochie (tweede van rechts) is de weesjongen Jan Staal.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek