Wormerveer in oude ansichten deel 1

Wormerveer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.F. Neuhaus
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3318-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wormerveer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Een feestelijke opname tijdens een versierde fietsenoptocht (in 1909? ). Op de hoek van de Warmoesstraat staat Jan Teer de oubliebakker in de deur van z'n winkeltje. Verder de Warmoesstraat in zien we de slagerij De Leeuw, opgevolgd door Termolen en d' Acht Staten. Op de voorgrond zijn nog te herkennen de heren S.Bakker, H. Baggerman (dansleraar) en Dirk Vijzelaar. Ook schilder Gijs van Hilten (met hoed) kwam een kijkje nemen. Vooraan links met een versierde fiets is mejuffrouw Riek Dekker, later getrouwd met mijnheer Ab Vis.

70. Op de hoek van de Wandelweg-Verlengde Warmoesstraat zetelde kruidenier Johan Kok, die door zijn gelijknamige zoon naderhand werd opgevolgd. In de deur staat J ohan Kok junior met eega terwiil het ouderlijk echtpaar zich rechts heeft opgesteld. Opmerkelijk is dat op deze plek sinds 1897 kruidenierswaren worden verkocht. In 1931 werd "De Eenheid", nu de cooperatie, eigenaar. Een ingrijpende verbouwing heeft thans de winkel een heel ander "gezicht" gegeven,

71. Een geliefkoosd speelterrein was in vroeger jaren het landje van boer Hogenboom aan het eind van de J avastraat. In het huis rechts op deze foto had Hendrik Stolp een manufacturenwinkel, "In de Gunst" genaarnd, Op de achtergrond ontwaren we de daken van de huizen aan het St.-Pieterspad met links de zakjesplakkerij van Dekker aan het Zuideinde.

72. Een overzicht van de in 1913 voltooide "Indische Buurt" waarmee men toen doelde op de omgeving Bankakade en Billitonkade (rechts), Links op de hoek WandelwegBankakade zien we de slagerij met slachtphats van Siem Kuyper. Het was immers in die dagen nog de gewoonte, dat e1ke slager zelf een koe of een paard slachtte. Het voormalige St.-Pieterspad laat zich in het verlengde van de Billitonkade nog duidelijk aftekenen.

73. Fabrikant Jan Adriaan Laan liet in 1916 het "Hof Saenden" aan de Billitonkade bouwen, dat gratis huisvesting bood aan gepensioneerde werknemers. Op deze oude foto staat "Hof Saenden" nog in volle fleur. Maar dat het een bekoorlijk en sfeervo1 bouwwerk is onderstreept deze afbee1ding nog eens extra. Ge1ukkig is het in 1976 in zijn oude 1uister gerestaureerd.

74. Het lOU best een zoekplaatje kunnen zijn. Op het weiland waar boer Huibert Koe1 (tweede van rechts) aan het hooien is werd omstreeks 1912 de Verlengde Wande1weg en naderhand ook nog de Ce1ebesstraat aange1egd. U kijkt dus rechtstreeks op het Zuideinde met op de achtergrond in het midden de boerenp1aats van Koel en rechts de timmerwerf van Gorter. De drie secondanten van boer Koel kwamen uit Overijssel.

75. De Verlengde Wandelweg in haar prille begin. Reehts is al enige bebouwing aanwezig maar aan de andere kant is alIes nog weiland, Overigens kijkt u onbelemmerd op het Dijkje waar u nog een glimpje van "De Vierwinden" ziet, De "Jange Prinses" en ,,'t Vooltje" hebben de wind goed in de zeilen, In het hoekhuis reehts woonde destijds de heer K. Gorter (thans foto Brouwer).

·Wormerleer. Marechaussee-kazerne.

76. Een groot evenement in het rustige dorpsbestaan was in 1918 de komst van de marechaussees, op last van burgemeester C1uysenaar hier heen gehaald. De kazerne is in 1920 in gebruik genomen. Op het open stukje (rechts) werd in 1933 het benzinestation van Dirk Zwart gebouwd. De marechaussees, u weet wel met die beremutsen op, zijn al weer verscheidene jaren foetsie. En dat is nu ook het geval met de kazerne. Zo werden vele dingen voorgoed aan ons oog onttrokken. We zijn er op onze wandeling immers getuige van geweest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek