Wouw in oude ansichten deel 1

Wouw in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.M.C. Bogers
Gemeente
:   Roosendaal
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4495-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wouw in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Wouw heeft een oude historie. Reeds in 1232 is er sprake van de heer van Woude. Er bestaan verschillende theorieen over de oorsprong van de naam. Wouw, Woude, Wouda, zouden wijzen op een bosrijke omgeving en volgens een andere theorie is de naam afkomstig van Wouwer = vijver = waterkom.

Van oudsher is Wouw een geliefde woonplaats geweest van de heren en markiezen van Bergen op Zoom. Ze beschikten er over een onder leiding van de bekende Mechelse architect Keldermans gebouwd kasteel, dat tevens het middelpunt was van een groot, door de heren zelf geleid landbouwbedrijf.

Het kasteel van Wouw werd in de Tachtigjarige Oorlog beschouwd als een geduchte vesting. Het werd in die tijd dan ook meerdere malen belegerd en nagenoeg verwoest. Oude prenten en heerlijkheidsrekeningen geven enigszins een voorstelling over de grootte en de rijke inrichting van het kasteel. De laatste restanten

werden omstreeks 1800 geslecht en alleen een lichte terreinglooiing en een waterplas, overblijfsel van de slotgracht, markeren op de kasteelwei de plaats waar dit eens zo trotse woonoord van de heren heeft gestaan.

In het wijde Wouwse landschap neemt de na de Tweede Wereldoorlog schitterend gerestaureerde St.-Lambertuskerk een bijzondere plaats in. De kerk, gebouwd in laatgotische stijl, heeft menigmaal de grimmigheid van de geschiedenis ervaren en werd door brand en en krijgsverrichtingen geteisterd. In 1944 werd de kerk geheel verwoest. Het beroemde koorgestoelte en vele andere kunstvoorwerpen gingen verloren. Slechts de barokke beelden uit het koorgestoelte konden worden gered en zijn thans in het priesterkoor opgesteld. Boven de hoofdingang in de toren is het magnifieke gebrandschilderde "verrijzenisraam" van Joep Nicolas aangebracht.

Twee hoge , ranke, uit 1768 daterende waterpompen nemen op de altijd groene Markt van Wouw een decoratieve plaats in.

Oorspronkelijk is Wouw een typisch Westbrabants straatdorp, met een in het verleden overwegend agrarische bevolking. De gemeente, groot 5160 ha, bestaat uit de dorpen Wouw, Heerle, Moerstraten en Wouwse Plantage. A1s men het inwonerta1 van de gemeente, dat ongeveer tweehonderdvijftig jaar geleden 2000 bedroeg, vergelijkt met het aantal inwoners van 1971 (7250), blijkt dat de groei niet erg geweldig is geweest. Door verschuiving van het agrarisch accent naar de functie van woongemeente, is het aanta1 inwoners, voora1 sedert de laatste vijftien jaar, sterker gaan toenemen.

Het plattelands- en dorpskarakter van Wouw houdt voor menigeen die de verstedelijking wi1 ontvluchten een aantrekkelijk aspect in om er te wonen.

De toeristische en recreatieve bekendheid van de gemeente vormt voora1 ook het uitgestrekte bosgebied de "Wouwsche Plantage". De prachtige beukenlanen en het zgn. "Woeste gedeelte" met zandverstuivingen, zijn om hun natuurschoon alom bekend en worden gerekend tot de mooiste in ons land.

Er is sedert het begin van deze eeuw in Wouw vee1 veranderd, al is van het meest karakteristieke gelukkig nog veel bewaard geb1even. Hoe het vroeger allemaal was, proberen we te 1aten zien uit een verzameling van oude foto's en ansichten, waaruit wij voor dit boekje een keuze maakten. Door dit kijk- en vert elselboekje hebben wij ook getracht oude herinneringen weer herkenbaar te maken om de liefde voor en de trots op de eigen woon- en geboorteplaats te stirnuleren.

1. Een stukje Bergsestraat omstreeks 1903, in de volksmond het "schoelie-end". Links op de voorgrond ziet u de woning van gerneenteontvanger Ko Damen, tot voor kort bewoond door bakker A. Damen. lets verderop staat het huis van de toenmalige gemeenteveldwachter Chr. Gommeren. Aan de andere zijde van de straat woonde P. van Merode, timmerman-aannemer. Zijn weduwe, Mie-Catrien van Merode-Klaassen, heeft daar nog geruime tijd een kruidenierswinkeltje gehad.

Wouw.

Bergsche straat.

Stationstraat "'-- Wouw.

2. De Bergsestraat, hoek Plantagebaan in 1915. Links de herberg "In de molen", een van de vele cafe's die Wouw to en riik was. De herbergier was Fr. van de Boom. Nadien waren er P. van Eekelen, C. Trouw en Alph. Potters kastelein. Thans woont er lac. Potters. Zadelmaker H. Voeten woonde in het huis aan de overzijde, waar nu A. Bakx een ijzerwarenwinke1 heeft.

Bergsche straat - Wouw.

3. In 1912 bouwde notaris J. Goderie de woning waar thans dokter J. de Vet woont. Links op de voorgrond het snoepwinkeltje van Adriana Buiik. In het huis naast dat van notaris Goderie woonde de familie Liebau, die drank en kruidenierswaren verkocht. Tot 1945 had J. van Eekelen er een klompenmakerij en textielwinkeltje. De woning is nadien afgebroken en op deze plaats woont nu tandarts J. Govaert. Verderop staat het cafe waar de familie Coppens heeft gewoond. In 1914 woonde er dierenarts A. Voeten.

Uilg. Hatti de K",oo.

4. Dezelfde orngeving in de Bergsestraat aan het begin van deze eeuw. Notaris Goderie moest zijn woning in de rechts gelegen tuin nog bouwen. De woningen links hebben allemaal een ander aanzien gekregen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek