Wouw in oude ansichten deel 2

Wouw in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Cees Cuperus, René Hermans en Jan Vissenberg
Gemeente
:   Roosendaal
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5905-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wouw in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Het Wouwse gemeentehuis en de kerk rond 1950. Op het eerste gezicht Iijkt het een normale kaart, maar dan valt het op dat het schip en de toren van de kerk ontbreken. Tegen het kleine torentje was het uurwerk aangebracht. Dat kleine torentje was extra zwaar gebouwd, omdat het er jarenlang naar uitzag dat de Lambertuskerk geen toren meer lOU krijgen. Dankzij lang aanhouden van met name pastoor lb. Wolters kwam cr toch een toren. Rond de kerk zijn nog de muurtjes en de hoge hekken zichtbaar. Die zouden na het gereedkomen van de rest aura tie ook verdwijnen.

10. De Markt rand 1915 gezien vanaf de smederij van Bakx. Het lage huisje links werd onder anderen bewoond door C. Antonissen en P. de Regt. Het witte huis was van W. Withagen. Later werden beide woningen atgebroken en hier staan nu de apotheek en het gebouw van de OBM. C. van Dingen staat met zijn familie voor de poort van zijn wagenmakerij. Hij nam die over van zijn vader Martien. Na Van Dingen woonde M. Peeters er en nu Ed Kemperman, Het hoge huis daarachter werd onder anderen bewoond door de families De Bruijn, Looyen en Hulshof, In de oorlog werd dit huis verwoest en de farnilie Raaijrnakers bouwde er toen een nieuwe woning. Daarnaast woonde de farnilie Coppens, die eerst een woning had in het begin van de Nieuwstraat. Na de oorlog bouwde A. van Woerkorn een nieuw pand,

1/1 ar ktplei1t

Wou~ {J,

. c!(/-

. r

Uitg. »Hotel dt: KrooD'" ~~ _

11. De Wouwse Markt rand de eeuwwisseling.ln het herenhuis links woonde de familie Raaijmakers-Doggen, die in de schuur rechts een boterfabriek had. De woning werd later eigendom van Jos Luijkx, die getrouwd was met de dochter van Raaijmakers. Achter de lage heg lag de drenk. Die zorgde tot 1923 voor de nodige ergernis voor de omwonenden. Toen werd de drenk gedempt. Het huisje achter de drenk was van de familie Schuurwegen en kwam later in handen van de familie Borghouts. De waterpomp op de Markt stamt uit 1768 en jarenlang was dit de enige waterIeiding waarover het dorp Wouw beschikte.

Nieuwstraat

Wouw. (N.-B.)

12. De Nieuwstraat in het begin van deze eeuw. De waning rechts met de gebogen daklijst was van Jan Withagen. terwijl er later Buurt van Stecnpaal woonde. Daarnaast het cafe en stal van Merijntje van Tiggelen. Merijntje was naast cafehouder en boer ook kolenboer. Ter hoogte van de boom began 't Kaaike en op de andere hoek was cafe De Zwarte Bles van Ron van Tiggelen, terwijl er later bakker Van Ravels woonde. Links op de foto de waning van Willem Suijkerbuijk en later .vrouwke" Jacobs. Verder de huizen van Martien Dekkers, de kteermaker en postbode: later van Jaoneke van Bergen, Jan Coppens en Ariaan Marien. Net om de bocht het pand van Jan van Dongen, later van Janske van Bergen. De woning net voor de schutting was van Toon Bals en later van de familie Buijsen-Silvay.

Groat uit WOUW, - Niauwsuaat.

13. De Nieuwstraat rond 1920. Het zandweggetje rechts ging naar de Doeldreef. Nu ligt er de Schoolstraat. Achter de heg lag een grate vijver, een overblijfsel van de verdedigingswerken van 1747. In de volksmond was het "de vijver van Kee Mouwen" en om de kinderen uit de buurt van het water te houden werd verteld dat "Mieke Trekbeen" in de vijver woonde. Het huis links werd bewoond door .Ian Schrauwen, Ko Maas en Kees van Meel, die er een wagenmakerij had. In 1913 bouwde Jac. Elst de twee arbeiderswoningen naast deze woning, die onder anderen bewoond werden door Kees Bogers, Teske Schuurbiers, Peer Maas en Toontje van Osta. Achter de bomen het cafe van Peerke Verbraak en later van Lindert Elst en Jac. Somers.

WOUW, - Nieuwstraat.

14. Deze boerderij is bijna nog onveranderd te zien bij het binncnrijden van het dorp Wouw vanuit de richting Heerle. Op de ansichtkaart staat dat het om de Nieuwstraat gaat, maar in werkelijk was het, zowel in 1910 als nu, de Waterstraat. Op 30 april 1910 kreeg Pieter Jan Elst toestemming am de boerderij te bouwen en sinds die tijd bleef het complex ook in zijn familie. Het jaartal op het schuurdak is op dit moment inmiddels verdwenen. Het toegangshekje tot de woning is een monumentje op zich. Het is een smeedijzeren kunstwerkje in .Jugendstil.

I) :,./' I() »r. "

15. Rondom Wouw heeft het meer dan eens gegonsd van het krijgsrumoer. Het vroegere kasteel was daar de oorzaak van. Deze kaart is gemaakt naar een prent uit het jaar 1583. Het kasteel werd op 9 en 10 rnei van dat jaar belegerd door maarschalk Biron. Ondanks felle beschictingen werd het kasteel nauwelijks beschadigd en het zou zeker niet zonder meer gevallen zijn. De bezetters dachten daar anders over en gaven zich over op voorwaarde van een vrije aftocht. Dat was eigenlijk de laatste maal dat het kasteel historie sehreef. Het raakte in verval en verdween van de aardbodem. De fundamenten zitten echter nog in de Wouwse bodern, Wie van Wouw naar Heerle rijdt en in de Waterstraat rechts kijkt ziet daar een rij populieren. Daar heefr het kasteel ooit zijn glorievolle dagen gekend.

~ eo
00
l.,')
~ ,....;
0 cl
-<
~ -e
...,
""
Z ::,_,
s
.o::q =--
p. ...?
::>
H Eo<
~
::::::l ~
~ :><
8 ~
co :>
::>
~ 0
~ ~
ee
8 ::::
~ -e
::q -<
7. 16. De rooms-katholieke Lambertusschool voor jongens met de woning van de hoofdonderwijzer aan de Schoolstraat. De foto werd rond 1955 gemaakt. De school werd in februari 1914 aanbesteed en gebouwd door M. Jacobs uit Goes. Op 1 september 1914 ging de school open en pastoor Bleijenbergh, de man die deze voorziening tot stand bracht, had de zondag tevoren de nieuwe school vanaf de preekstoel onder de aandacht gebracht. Dat deed hij op een zodanige manier dat de open bare school in de Bergsestraat niet een leerling overhield. In het schoolhuis woonde eerst meester 1. Baeten en na de Tweede Wereldoorlog Toon van Oers. De lage omheining van buizen rondom het terrein op de voorgrond was een geliefd balanceerobject van de Wouwse jeugd. Rechts is nog een punt te zien van de noodwoningen in de Doeldreef.

17. In 1953 kreeg Wouw voor het eerst een heuse speeltuin voor de kinderen. Die lag op een terrein naast het voetbalveld achter de Lambertusschool aan de Schoolstraat. Het kinderparadijs was te bereiken via een smal pad tussen de school en de woning van de familie Van Geel aan de Schoolstraat. Dien van Turnhout beheerde de eerste jaren de speeltuin, waar de kinderen voor een paar centen terecht konden. Op het terrein van de speeltuin stond oak de b!okhut van de verkenners. De foto werd gemaakt bij de opening en de Wouwse jeugd liet zich niet onbetuigd. Een aardig detail is te zien op de voorgrond, waar een manspersoon staat met een zwarte mit op de mouw van zijn jas, Dat was in die tijd een teken van rouw.

18. De Doeldreef kort voor de Tweede Wereldoorlog. De woningen net voor het schoolhuis werden in 1945 vernield. Daar woonden de families Jan en Anna Koen-Ernest, de weduwe Jansen-Luysterborg en de weduwe Schrauwen-Hoetelmans. Zij kwamen allemaal om het leven toen op 27 februari 1945 een VI neerstortte. In deze rij woonden ook de families Silvay, De Greef en Mens. Die werden gewond ofkwamen met de schrik vrij. Links van de weg woonde onder anderen Willem Machielse. Ook hij kwam door de VI om het leven. In het schoolhuis woonde Johannes Baeten. die een dag na de val van de VI aan zijn verwondingen overleed. Op de plaats van de twee rijen huisjes werd later een serie noodwoningen gebouwd. Het huis op de voorgrond is de woning van smid Bakx.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek