Wouw in oude ansichten deel 2

Wouw in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Cees Cuperus, RenĂ© Hermans en Jan Vissenberg
Gemeente
:   Roosendaal
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5905-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wouw in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~roe~ ult 'wOUW.

19. Ben foto van een laan, die overal gemaakt zou kunnen zijn, maar het gaat hier om de Wouwse Doeldreef, want links tussen de bomen ziet men het torentje van de Lambertusschool. De foto is rond 1915 gemaakt. De school kwam in 1914 gereed en verder is te zien, dat de rij boompjes dicht bij het dorp erg klein is. Dat klopt, want tijdens een zware storm in 1911 waaiden aile eiken nit de grand en moesten nieuwe bomen aangeplant worden. De Doeldreef was vroeger de toegangsweg tot de kasteelboerderij .,'t Melckhuijs", ook wei .Smallebeke" genoemd. Via deze weg kan men tegenwoordig naar het kerkdorp Heerle,

20. Het A-jeugdelftal van de Wouwse voetbalvereniging Cluzona uit 1952. Staand, van links naar rechts: Jan Tirions, Piet Moerkens, Jantje Buijsen, Adrie Poldermans en Cees van dcr Wegen. Geknield: Kees Polderrnans, Wim Lebeau, Willem van den Berg, Kees Somers, Piet van Oers en Piet Beks. De vereniging werd op Ljuli 1947 opgericht, Tevoren werd er in Wouw ook wel gevoetbald, door de vereniging DSS (Door Sarnenspel Sterk). De foto werd gemaakt achter de noodwoningen in de Nispensestraat nabij het .Vrouwenhof" in Roosendaal.

21. De Pastoor Pottersstraat in 1946. Direct na de Tweede Wereldoorlog was er ook in Wouw ernstige woningnood. Het gemeentebestuur probeerde die op te lossen door de bouw van 45 woningen in de Pastoor Pottersstraat. Daarmee kreeg het dorp meteen ook een nieuwe straat, die een verbinding vormde tussen de Doeldreef en de Bergsestraat. De woningen werden gebouwd door het aannemersbedrijf Koot uit Gouda. Aardig is om te vermelden, dat bij de samenstelling van dit boekje medio 1994 een grootscheepse renovatie bezig was van de woningen, waardoor de straat opnieuw het aanzicht had van een compleet bouwterrein.

22. Een kijkje in de Pastoor Pottersstraat vanaf het Torenplein in het begin van de jaren vijftig. De woningen kwamen kort na de Tweede Wereldoorlog gereed en de straat werd genoemd naar monseigneur Petrus Potters, die in 1848 in Roosendaal werd geboren en in Wouw gedoopt. Hij was onder meer professor aan het groor-serninaric in Hoeven en pastoor in Breda. Het huis reehts is de ambtswoning van burgemeester F. Hoebens. Later woonde er burgemeester Rutten en een tijdlang ook burgemeester P. Sanders. Daarna werd de woning verkoeht aan Ben Sloek. Op de foto is ook de sehillenboer te zien. Die haalde sehillen en organisch afval op als voer voor de varkens. De groene container van de jaren vijftig dust

23. Aan het interieur van de Lambertuskerk in Wouw is in de loop van de eeuwen veel veranderd. Zelfs in deze eeuw kwamen er twee vernieuwingen gereed. De eerste verbouwing began in 1897 door F. Raaijrnakers uit Amsterdam. Hij bracht onder meer tongewelven aan in het schip en de zijbeuken. De beschilderingen met gouden biezen, bloemen en medaillons met borstbeelden van heiligen op de gewelven werden ontworpen door Guillaume Deumens uit Vento. In 1901 kwam de verbouwing van dit deel van de kerk gereed. In 1910 zag de binnenzijde van de Lambertuskerk er uit zoals op deze ansichtkaart. Het orgel was onder de toren geplaatst en het gewelf was minder hoog. In 1942 kwam opnieuw een restauratie gereed, maar het effect daarvan bleef niet lang zichtbaar; eind oktober 1944 werd de Lambertuskerk volledig verwoest.

24. Het interieur van de Lambertuskerk voor de verwoesting van de kerk in oktober 1944. In het priesterkoor staan nog de koorbanken met de be elden van Artus Quellinus jr. en Lodewijk Willemsens. Rechts op de foto is het beeld van Sint Lambertus te zien. Dit behoort niet tot de koorbankbeelden en werd in 1926 aan de kerk geschonken. Links is de opgang naar de preekstoel te zien met daarop het beeld van Sint Sebastiaan. Dat beeld stamt uit het eerste kwart van de 16de eeuw en werd in 1925 op de koorzolder van de kerk gevonden. De beelden zijn nog in de Lambertuskerk te zien, want die werden voor de verwoesting in een weiland achter de Markt in de grond verborgen. De koorbanken verbrandden bijna volle dig.

25. Vanuit de Lambertustoren kunnen fraaie plaatjes gemaakt worden. Dit overzicht van de Kloosterstraat bewijst dat nog eens, Het grate gebouw links is de noodkerk, die direct na de Tweede Wereldoorlog gebouwd werd en na de wederopbouw van de Lambertuskerk gebruikt werd als toneelzaal en patronaat, Daarachter het kloostercomplex met de kapel en de Gerardus Majellaschool. De linkervleugel is de huishoudschool Mater Amabilis. Achter in de straat woonde rechts de familie Koeijvoets en daar stond ook de garage van busonderneming Flip Loos. Links woonde F. van der Weegen en later de familie Beks, Helemaal achter op de foto is nog de steenfabriek van Koen tegen de spoorlijn te zien. De foto werd genomen rond 1960.

26. Het Nonnenbaantje rond 1940. Die naam was niet bij toeval gekozen, want aan dit weggetje, dat doorliep tot de Bulkstraat, lag het klooster van de zusters van Mariadal en de meisjesschool. In de volksmond is de naam Nonnenbaantje behouden gebJeven. In de huisjes links woonden onder anderen G. van Meet, A. de Weert. A. van de Berg, M. de Weert, C. Snoeijers en M. van Steenpaal. Rond 1953 werden deze woningen afgebroken en vervangen door de duplexwoningen. Aan het eind van de straat woonden de families Van Tilburg en Aerden en later kapper Van Eekelen. Rechts het huis van F. Mulders en later Jac. Somers, toen die gestopt was met zijn cafe aan de Nieuwstraat. Verderop F. Jacobs en op de hoek van de straat J. Stijns. Hier was tevoren de slagerij van Flip Loos.

27. Een van de vele toto's die in de loop der jaren gemaakt werd van de kindsheidsprocessie in de Lambertusparochie. Deze foto is uit een serie, die in 1913 werd genomen. Op de foto zien we de witte en de zwarte paters en een engel met daarachter vier meisjes die het Lam Gods dragen. De veldwachter en mogelijk het hoofd van de school (met bolhoed) houden toezicht, opdat het goed verloopt. De foto werd in de Kloosterstraat gemaakt, precies tegenover de plaats waar de Kloostergang op het Nonnenbaantje uitkwam. De boornpjes op de achtergrond stonden in de wei van de familie Van Sundert.

28. De Gerardus Majellaschool aan de Kloosterstraat rond 1920. In 1850 werd aan de bouw van het complex begonnen. De Gerardus Majella-meisjesschool kwam in 1916 tot stand. In het gebouw was ook de "bewaarschool" ondergebracht, waar jongens en meisjes door elkaar zaten. Het bouwwerk midden op de foto is het kloostergedeelte, links is de kapel, rechts achter de muur ligt het schoolplein en achter de boom is nog een stukje van het schoolgebouw te zien. Het smeedijzeren hek was een geschenk van de Wouwse bevolking. In 1900 werd dar aan de zusters geschonken toen ze vijftigjaar in Wouw waren. Het hek vindt straks opnieuw een plaatsje bij de kapel, die door heemkundekring De Vierschaer in de loop van 1994 in gebruik werd genomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek