Wouw in oude ansichten deel 2

Wouw in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Cees Cuperus, RenĂ© Hermans en Jan Vissenberg
Gemeente
:   Roosendaal
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5905-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wouw in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Een foto van de H. Hartschool uit Wouwse Plantage gemaakt rond 1909, met juf Andreae en meester Coremans. Voorste rij, van links naar rechts: D. van de Berg, G. van de Berg, C. Mangelaars, C. Peters, W. Heijmans, lac. Buermans, P. Lodewijks, A. Maas, K. Verbogt, 1. Verbraak en 1. van Tilburg. Tweede rij: M. Snoeijers, 1. Sebregts, 1. Voeten, lac. Wouts, M. Hagenaars, 1. Hagenaars, P. Hagenaars, 1. van Aart, P. Snoeijers, lac. van Dorst, A. Bruijns, G. Koevoets en A. Maas. Derde rij: K. Sebregts, M. Nelen, K. Snoeijers, P. Vrolijk, D. Wierkx, K. Vrolijk, K. Sebregts, M. Vrolijk, T. Verbocht en K. Mies. Vierde rij: R. Mouws, M. Machielse, F. Palings, D. Voeten, C. van Dorst. C. van Aart, 1. Wierkx, C. Rens en K. Snoeijers. Achterste rij: W. Coremans, T. Palings, M. Hagenaars, 1. Vrolijk, M. Vcrbogt, T. van de Berg, M. Wouts en K. Lodewijks.

Steenbakkerll Emsens. WOOWSCHE PLilTA(;fE.

70. De .Stoom-, Steen- en Pannenfabriek Wouwsche Plantage" van de fami!ie Emsens rond 1915. De fabriek werd in 1869 gebonwd door baron Constantijn de Caters. In 1904 ging het bedrijf over naar de familie Emsens. De hoge schoorsteen hoorde bij de oven waar de stenen gebakken werden. De vier keine schoorsteentjes waren van de pannenovens. Op de voorgrond staat waarschijnlijk Rene Ernsens, die de fabriek 1eidde. Het voltallige personeel staat op de achtergrond toe te zien of de foto we! goed gemaakt wordt!

71. Een wat ongebruikelijke foto van hotel Dekkers in Wouwse Plantage. Normaal wordt de voorkant afgebeeld. maar hier gaat het am de achteringang. In 1911 werd op deze plaats het arbeiderswoninkje van Willem Schoonen afgebroken en werd hotel Goense hier gebouwd. In 1930 werd het hotel overgenomen door Piet Dekkers. Tot 1980 woonde de familie Dekkers hier, nu is de antiekzaak Valkenhof in het gebouw gevestigd. In de tijd dar er hotel gehouden werd, kwamen er prominente gasten naar Wouwsc Plantago. zoals minister Willem Drees. Wim Kan en Corrie Vonk; professoren uit Leiden en bekende politici waren kind aan huis.

I

72. Een elf tal van voetbalvereniging Rimboe uit Wouwse Plantage in 1952. Het elf tal werd in dit seizoen karnpioen, want behalve de spelers staan ook het gemeentebestuur en het verenigingsbestuur op de foto. Geknield, van links naar rechts: Jan Konings, Jan van Steenpaal, Bernard van de Boom, Pietje Coppens en Wim Bals. Staand: wethouder Koos van der Wegen, wethouder Fr. Huygen, burgemeester F. Hoebens, voorzitter Jan Huijps, Jan van Dorst, Jac. van Steenpaal, Toon Hillemans, Fons Broos, Jac. van Kastel, Johan Bennebroek, secretaris P. Coremans, Paul Emsens en kapelaan Matthijssen.

Wouwsclte 3'lantage.

VitI'!. Mallnee

73. Een foto van het kasteeltje in Plantage-Centrum genomen rond 1900. Yoor het kasteel staan Germaine Emsens (links) en Helene Emsens (rechts) met hun gouvemantes. Het waren dochters van Pierre Paul Emsens en Anne-Marie Adam. Helene is de oma van de huidige bewoner Eric Speeckaert. Het kasteeltje kreeg deze vorm na een grondige verbauwing in 1895-1896. Kort daarna moet deze foto gemaakt zijn. Het kasteeltje, dat oorspronkelijk in 1845 werd gebouwd, werd toen uitgebreid met een achtkantige toren en een biljartzaal. Die laatste is inmiddels weer verdwenen.

74. Het jachthuis en herberg op het landgoed Wouwse Plantage rond 1920. Het jachthuis werd in 1875 gebouwd. Het was aanvankelijk een herberg voor de omwonenden. Toen het steeds drukker werd met wan delaars en fietsers, werd in 1911 vlakbij het dorp Wouwse Plantage een nieuw hotel met herberg gebouwd. Dat was hotel Goense, het latere hotel Dekkers, aan de Plantagebaan. Het kind op de voorgrond zou Anne-Marie Janssen-de Limpens zijn, de kleindochter van Pierre Paul Emsens en de moeder van Eric Speeckaert, de huidige bewoner. De voorzijde van her gebouw be staat uit halve onbewerkte boomstammetjes, die atwisselend horizontaal, vertikaal en diagonaal zijn aangebracht.

Hofstede

75. Achter de bocrderij PI ant age-Centrum 4 vindt men deze fraaie schuur. De topgevel bestaat helemaal uit drainagebuizen en zelfs in het bakstenen gedeelte is nog een versiering met die buizen aangebracht. De schuur heeft rechts een toegangsdeur, terwijllinks een schijn-ingangspartij is gemaakt. Op het bankje voor die schijningang zit Merijn Devillers, die een tijdlang op de boerderij woonde en werkte. De boerderij behoorde tot de pachtboerderijen van het landgoed. De eerste bekende pachter was Ko Simons. in 1912 gevolgd door Kees Driedijk en later door Merijn Devillers. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Kees, terwijl de laatste pachter Janus Goossens is. De schuur werd naast het drainagewcrk versierd met onbewerkte halve boomstammen, waardoor een soort vakwerk ontstond.

76. Het Mosven in de bossen van Wouwse Plantage was vroeger een plaats van samenkomst van de meisjes uit de omgeving. Op deze postkaart uit 1915 zijn twaalf dames te zien die genie ten van de rust en prachtige natuur in deze omgeving. Of ook de jongens een kijkje kwamen nernen, vermeldt het verhaaJ niet. Het Mosven was een klein stukje van het grote bosgebied in Wouwse Plantage. Een deel van het ven is inmiddels verland en ook op deze foto zag het er niet erg florissant nit. Het ven Jigt tegenwoordig aan een van de wandelroutes, die over het landgoed Wouwse PJantage lopen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek