Yerseke in oude ansichten deel 2

Yerseke in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4497-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Yerseke in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Een oude opname van het interieur van de rooms-katholieke kerk aan de Langeville. Links zien we nog de kansel, die in de loop der jaren uit de kerk werd verwijderd. Op de achtergrond zien we het altaar, in het koor van de kerk, dat links wordt geflankeerd door het beeld van de heilige maagd Maria en rechts door dat van Jozef. Zoals duidelijk op de foto is te zien, werd deze kerk toen nog verlicht door middel van petroleumlampen, die in de loop der jaren uit de kerk zijn verdwenen. Thans wordt deze kerk elektrisch verlicht. Ongeveer twintig pastoors hebben de Rooms-Katholieke Parochie van Yerseke gediend. De eerste pastoor was J.B.A. Diekman, van 5 oktober 1893 tot 10 november 1900, en de laatste M.A. Verstijnen, van 16 maart 1970 tot 1 januari 1971. Laatstgenoemde pastoor vertrok en de parochie Yerseke werd als zodanig opgeheven. Er bestaat thans een parochiaal verband tussen katholiek Yerseke en Hansweert, zoals dat ook voor 1893 het geval was. De Rooms-Katholieke Parochie van Yerseke telt momenteel ongeveer 200 leden.

10. Ter gelegenheid van het zangconcours op 15 juni 1932 in het naburige Schore, werd van de zangvereniging "Excelsior", die in de derde afdeling een eerste prijs met niet minder dan 180 punten behaalde, deze foto gemaakt. We zien hier de leden van de in 1893 opgerichte zangvereniging netjes opgesteld. Op de bovenste rij, van links naar rechts: 1. Glerum, J. van Es, E. Zoeteweij, dirigent J. Tamminga uit Goes, J. Slabbekoorn, L Duinkerke, A. Slabbekoorn, L. de Jonge, J. Verschuure en L. van der Vliet. Op de tweede rij: J. Pekaar, J. van der Endt, S. Kloosterman, M. Wesdorp, S. van Stee, J. van Sweeden, J. Visser, F. van Stee, P. Duinkerke, M. Poelman, C. Kosten, 1. Koster, L. Duinkerke, K. (Jacoba) Verlare en J. de Koeijer. Op de derde rij zien we onder anderen: T. Servaas, De Koeijer, M. van Stee, D. van der Jagt, D. Born, C. van Stee, C. van IJsseldijk, T. de Wee, Van Stee en M. Verbeek. Vooraan zitten, op de grond, onder anderen: P. van de Berge, S. van Stee, L. Verbeek, J. Mol, L. Soeters, N. van Stee, B. de Koeijer, L. Born, C. van Haver, L. Soeters, D. Hoogstrate, D. van IJsseldijk en P. de Koeijer. Rechts zien we het vaandel van "Excelsiar". Deze naam betekent: "steeds hager".

11. Een oude opname van de voormalige pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk aan de Langeville. Evenals dat in vele plaatsen het geval was, werd ook dit kapitale gebouw te groot voor een predikantsgezin. Ook het onderhoud werd dermate kostbaar, dat de kerkvoogdij destijds besloot een nieuwe pastorie te bouwen, die eveneens aan de Langeville staat en die thans wordt bewoond door de huidige predikant, ds. B. Duisterhof. De laatste predikant die in de oude pastorie heeft gewoond, was ds. H.R.l. Reyenga, die van 1948 tot 1968 hier predikant was. Tijdens zijn ambtsperiode werd met de nieuwbouw van de pastorie begonnen. Ds. Reyenga heeft, in verband met het afdanken van de oude pastorie, nog enige tijd in een woning aan de Damstraat gewoond. Thans heeft dit grote gebouw een andere bestemming gekregen. In het linker gedeelte worden's zondags drie diensten gehouden door de Gereformeerde Gemeente in Nederland. In het rechter gedeelte woont thans F. Waverijn.

12. Een prachtige opname van het in 1886 gebouwde hotel "De Schelde" aan de Langeville. Later werd dit kapitale gebouw een bankfiliaal van de Firma Van Heel & Co. uit Goes. Later heeft het nog een tijd dienst gedaan als bejaardentehuis van de Gereformeerde Gemeente, onder de toepasselijke naam van "Avondrust". Thans wordt dit pand bewoond door oesterhandelaar c.J. Cornelisse Azn., die de Mosselconservenfabriek Zeeland b.v, exploiteert. De oesters uit Yerseke zijn een alom in den lande gewilde lekkernij. Men moet oesters zogenaamd "leren eten", De oester- en mosselcultuur vormt in Yerseke een belangrijk middel van bestaan, dat aan vele handen werk gaf. Gelukkig dat er in de nog te leggen dam ter afsluiting van de Oosterschelde een sluis komt, zodat het water zout blijft en de oestercultuur kan blijven bestaan. Een voor dit Zeeuwse vissersdorp zeer gelukkige omstandigheid.

-

Lange Ville

13. Een oude opname van de "Lange Ville". Let op de ouderwetse schrijfwijze van deze naam en van de plaatsnaam "Ierseke", met een hoofdletter I. Links zien we de hervormde kerk met toren van voor 1940. Voor deze kerk zien we de werkplaats van smid Cornelis Paauwe. Rechts staat de kapitale villa van Izaak Willemse. Thans is in dit grote gebouw het Delta Instituut voor hydrobiologisch onderzoek gevestigd. Het ijzeren hek op de voorgrond is in de loop der jaren verwijderd.

Oud 6eret. Kerk - I(erseke

14. Een opname van het exterieur van de kerk van de Gereformeerde Gemeente in de Kerkhoekstraat, gebouwd in de jaren 1885-1886. Daar het aantalleden van de Gereformeerde Gemeente in Yerseke steeds groter werd, was het noodzakelijk om dit kerkgebouw uit te breiden. Dit vond plaats in 1920, waardoor het aantal zitplaatsen tot 700 werd uitgebreid. Links vooraan is de aangebouwde zijbeuk duidelijk zichtbaar. Het onderschrift is echter onjuist, daar er in Yerseke geen oud-gereformeerde kerk is. Deze kerk had aan de zijde van de Kerkhoekstraat een rond koepeltje, terwijl de kerk zelf romaanse raampjes had. De namen van de op de foto staande kinderen kon men ons helaas niet meedelen!

15. In Yerseke heeft altijd een grote Gereforrneerde Gemeente bestaan, die haar kerkgebouw destijds had aan de Kerkhoekstraat. Verschillende groeperingen hebben zich na de Afscheiding in 1834 gevorrnd en zich losgemaakt van de Nederduits Hervormde Kerk, waaronder zich de zogenaamde Kruisgemeenten en de Ledeboeriaanse gemeenten bevonden. De leden van de Gerefonneerde Gemeente hebben eerst kerk gehouden ten huize van Jan Sandee op de Paardenmarkt. Daar het aantal steeds groter werd, kreeg men de beschikking over een kamer op de boerderij aan de Breeweg. Na 1875 kwam men sam en in een woning aan de Lepe1straat. Later werd een kerkje gebouwd aan de Dorninicusstraat, in 1881. Daar ook dit kerkje te klein werd, besloot men in de jaren 1885-1886 een nieuwe kerk te bouwen aan de Kerkhoekstraat, waarvan we hier het interieur zien. Boven de kansel staat het orgel. In deze kerk heeft ds. G.H. Kersten vele malen het Woord bediend. Nadat het kerkgebouw in 1920 werd vergroot, zodat men de beschikking had over ongeveer 700 zitplaatsen, werd dit oude gebouw in de loop der jaren afgebroken. Deze kerk had toen nog gasverlichting, hetgeen op de foto duidelijk is te zien.

16. Het onderschrift van deze ansichtkaart is onjuist. Er staat: "School der Oud Gereformeerden Yersekc", Er zijn namelijk in Yerseke geen oud-gereforrneerden. Er is wei een grote Gereformeerde Gemeente, waarvan we hier links nog het exterieur zien van de oude kerk. Op de voorgrond zien we haar school, die in de jaren twintig werd gesticht, waarbij de predikanten ds. G.H. Kersten, ds, A. Verhagen, ds. R Kok en ds. M. Hofman veel werk hebben verzet. De kerk op de achtergrond werd in de jaren zestig gesloopt. De school, zoals we die hier zien, werd op 28 april 1924 door ds. G.H. Kersten geopend. Dit oude gebouw werd in de loop der jaren gemoderniseerd.

17. Op deze foto maken we kennis met het personeel van de lagere "Ds. G.H. Kerstenschool" aan de Kerkhoekstraat in Yerseke. Van links naar rechts kijken ons aan: het hoofd der school B.J. de Winter, de onderwijzers Jac. de Nood, afkomstig uit Grijpskerke op Walcheren, en A.B. den Breejen en mejuffrouw J. Langejan, thans onderwijzeres aan de school van de Gereformeerde Gemeente in Tholen.

18. In 1937 werd van de leerlingen van de "Ds. G.H. Kerstenschool" deze foto gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: schoolhoofd B.J. de Winter, Bram Koster, Wim Hirdes, Johan Born, Marinus Pekaar, Kees Bos, Floor Vlaming, Biem Vlaming, Jan Cornelisse, onbekend, Arie Zoeteweij, Anton Eversdijk, meester Jac. de Nood en meester J. Gideonse, die thans in Wemeldinge woont. Op de tweede rij: mejuffrouw Dominicus, Henk Slotboom, Reijer Vlaming, Jan Lindenberg, Corry Sinke, Betje Rottier, Mina Jorens, Mina Nieuwenhuize en Jan Weststrate. Op de derde rij:

Catrien Zoeteweij, Dirkje Zoeteweij Thdr., Betje Pekaar, Janny de Waa1, Corry Zoeteweij, Sita de Winter (een dochter van het schoolhoofd), Jo Nieuwenhuize, Dirkje Zoeteweij Flipdr., Dien Lindenberg, Koosje Tramper en, in het wagentje, Jaantje Tramper. Vooraan op de grond zien we: Simon Steketee, Leen van de Velde, Henk de Winter (een zoon van het schoolhoofd), Johan Nieuwenhuize, Greta Bos, Dientje Nieuwenhuize, Marcus Boone en Rinus Lamper.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek