Yerseke in oude ansichten deel 2

Yerseke in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4497-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Yerseke in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Hier een opname uit de tijd waarin ook in Yerseke de Zeeuwse klederdraeht nog hoogtij vierde. Hoogstwaarsehijnlijk is hier sprake van een trouwpartij die juist heeft plaatsgevonden. Het tweede pand van reehts, met vlaggestok, is het toenmalige gemeentehuis. Op de aehtergrond zien we onder anderen Jewanna van Klaas Griep met haar kleindoehtertje op de arm en de vrouwen van respectievelijk Johannes en Jan Griep. Op de voorgrond kijkt Janna Clement ons aan en verder poseert daar Wanne Murre. Reehts aehteraan is Maatje Prinsen nogjuist ziehtbaar en reehts vooraan zien we Wanne Sinke, Tannetje den Herder, Anna Ferwerda en Keetje de Wee. Let vooral op de ouderwetse lange kleding van de dame in burger. De kinderen had den to en nog klompen aan!

30. Hier zien we een opname van het gemeentehuis van Yerseke, gelegen aan het Kerkplein. Dit gerneentehuis, dat in 1914 werd gebouwd, kreeg na de herindeling van de gemeenten een andere bestemming. Yerseke maakt sinds de hcrindeling, op 1 januari 1970, deel uit van de gemeente Reimerswaal, De laatste burgemeester van het zelfstandige Yerseke was mr. C. Pijl-Hogeweg, die van 1 januari 1966 tot 31 december 1969 burgemeester van dit Zeeuwse vissersdorp was.

31. We gaan eens een kijkje nemen in het gemeentehuis van Yerseke, namelijk in de raadzaal. Hier hebben de vroede vaderen menigmaal vergaderd en besluiten genom en. Tijdens de ambtsperiode van burgemeester J. Sinke Jzn., die van 29 maart 1899 tot 28 maart 1929 burgemeester van Yerseke was, werd in 1914 dit gemeentehuis gebouwd. Deze raadzaal heeft destijds nog gasverliehting gehad en werd verwarmd door een kolenkaehel, die we reehts op de foto zien. Links tegen de muur ontwaren we een sehilderij. Helaas heeft ook de toenmalige zelfstandige gemeente Yerseke haar zelfstandigheid verloren! Na de herindeling hebben de raadsvergaderingen van de gemeente Reimerswaal in dit gemeentehuis plaatsgehad. Zodra het nieuwe gemeentehuis in Kruiningen in gebruik zal worden genom en, zullen de raadsvergaderingen in Kruiningen plaatshebben!

32. In de raadzaal van het gemeentehuis in Yerseke werden destijds de dorpsgenoten die daadwerkelijk op de vloot de oorlog hadden meegemaakt en de latere oorlogsvrijwilligers ontvangen door het gemeentebestuur en de commissie van ontvangst. Het was een heel gezelschap en bestond uit de volgende personen. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: C. Courtin, Piet Pekaar, Stan Bliek, Ko Ridderhof, Nandus Philipse, A. de Koeijer, Piet van de Vrede en Kees van Putten. Op de tweede rij kijken ons aan: mevrouw Hoogesteger, mevrouw Vlaming, J.W. Bol, P. Dominicus, Jan Vlaming, Ton Marteijn, Rinus Timmerman, Foort Hoogesteger, Janna de Putter, Kees Sinke, mevrouw Sinke-de Koeijer, Wim van der Endt, Daan van de Vrede, Jan Born, mevrouw Born, Rinus Luteijn, mevrouw Born-Mieras, Arie Verbeke en Frans Nieuwenhuize. Zittend rond de tafel zien we: mevrouw Courtin-de Jonge, Saar Duinkerke, mevrouw Ampt, Lenie Hoogesteger, mevrouw Willemsen-Vetten, wethouder P. de Koeijer, wethouder J.H. Cornelisse, burgemeester A.C. Willemsen, H.A. en mevrouw Ossewaarde en mevrouw C. Kanaar-van Os.

YERSEKE. Paardenmarkt

33. De Paardenmarkt met muziektent in Yerseke. Op de achtergrond het gemeentehuis met conciergewoning. Vervolgens het huisje van Toon Lamper, waar later, nadat het is afgebroken, het politiebureau is verrezen. Daarnaast de woning waarin zich later postbode B. Dekker huisvestte, dan het schildersbedrijf De Koeijer en de winkel van de familie Steenblok. Hierachter is nog juist de vleugel van de hervormde kerk zichtbaar. Deze muziektent werd in het voorjaar van 1927 afgebroken en door een nieuwe vervangen.

34. Ter gelegenheid van de ingebruikneming van de "uniformpetten" en de nieuwe vlag van de muziekvereniging "Mozart", werd deze foto op 10 september 1949 gemaakt in de fraaie tuin van de familie Vlaming. Hier volgen de namen van de leden en van het bestuur, aIle van links naar rechts. Op de bovenste rij poseren: D. Was, H.c. de Wee, J. Griep, L. Kosten en Jac. Sanderse. Op de tweede rij: J. Meijer, C. de Visser, P. de Wee, M. van Tiggele, W. Huijsse, W. Slabbekoorn, J. van der Have, Jac. Ridderhof, A. Meijer, Chr. Griep en P. Duinkerke Azn. Op de derde rij: M. Verlare, B. HoIlestelle, 1. de Wee, M. Dijkwel, Pach. Ridderhof, Paul Ridderhof, Sjaak de Wee, Jan Ridderhof, Joos de Wee, J. de Wee, A. van der Have, J.S. Duinkerke en J. Ortelee. Zittend: H. de Wee, Jac. Ridderhof, A. Ridderhof, P. Zuijdweg, A Goeman, C. Pekaar, J. Glerum, P. Huijsse, P. de Leeuw, P. Duinkerke Jzn., D. de Visser en P. Kuijper. Knielend: C. de Jonge, L Manneke, B.l. Korstanje, L. Dijkwel, P. Christiaanse, C. Poortvliet, J.B. Korstanje en P. van Haver. Op de vlag is links boven het wapen van Zeeland en links onder het wapen van Yerseke te zien.

35. Evenals op Walcheren werd destijds ook in Yerseke "de ring gestoken". We zien hier een aantal deelnemers aan de ringrijderij "Juliana". Van links naar rechts poseren op hun stoere Zeeuwse werkpaarden de volgende ringrijders: Dies de Koeijer, Jaap van der Jagt, Jan Nijsse, Dingenis van Oeveren, Kees Zoeteweij, Kees Sonke, Leen Wisse, Jan Schipper en Toon van Velzen. Deze foto werd destijds genomen op de Paardenmarkt voor de inmiddels afgebroken muziektent. Tijdens deze ringrijderij bestond er voor dit evenement van de zijde der Yersekse bevolking een grote belangstelling. Boven de muziektent zien we een ereboog met de woorden: "Je Maintiendrai", hetgeen betekent: "Ik zal handhaven". Dit kan echter van deze ringrijderij niet worden gezegd, omdat deze niet meer in Yerseke wordt beoefend.

36. Het is alweer vele jaren geleden dat het vreedzame Yerseke door de moord op de melkslijter Marinus Biersteker, in de nacht van 7 op 8 februari 1927, werd opgeschrikt. Voor de begrafenis bestond van de zijde van de bevolking uit Yerseke dan ook een overweldigende belangstelling, zoals op dit plaatje duidelijk is te zien, De lijkkoets rijd t juist het Kerkplein op. Rechts zien we het uithangbord van hotel Nolet. Links op de hoek zien we de oude bakkerij van Joost van Oosten op het Kerkplein. Thans is daar de boekhandel van de firma Van der Peijl gevestigd.

Torenstraar. 1ER 'EKE.

37. Deze opname geeft een gedeelte van de Oudetorenstraat in Yerseke, omstreeks 1910, weer. Links op de voorgrond het cafe-biljard van Dingenis van Stee. Het derde pand was bestemd als woning voor de hoofden van de gereformeerde school Kakeldans. Het vierde pand was het woonhuis en de winkel van drukkerij-boekhandel J.J. van der Peijl. Dit gehele gedeelte is in de meidagen van 1940 volkomen verwoest en thans is op deze plaats, over de hele lengte, het garage- en installatiebedrijf van L.P.J. van Oeveren gevestigd. Rechts ziet men nog een gedeelte van de landbouwschuur van Jaap Hieftje. Hier werd in het begin van de jaren twintig de hervormde school gebouwd, die thans een andere bestemming heeft gekregen als verenigingsgebouw "De Haven".

38. Ter gelegenheid van het onafhankelijkheidsfeest in 1913 "reed" deze "kleine" winkel van drukkerij-boekhandel J.J. van der Peijl in de optocht mee. De bouwers van deze winkel waren Marien Minnaard en Bram van der Jagt. Op de foto staan, van links naar rechts: M. Staal, J.J. van der Peijl, dan een logee van de familie Van der Peijl, verder Leintje van der Peijl en Marien Minnaard. In de winkel zijn Bram van der Jagt en Evert van der Peijl nog juist te zien. Rechts van de winkel poseren Leen Slotboom, Marie van der Peijl en Ko Nieuwenhuize. Voor de winkel waakt Polly, de hondo Boven de naam J.J. van der Peijl zien we tussen de woorden Ierseksche en Courant het wapen van Yerseke. Een bijzonder mooi plaatje!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek