Yerseke in oude ansichten deel 2

Yerseke in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4497-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Yerseke in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Vele ouderen uit Yerseke zullen hem nog wei herkennen. We bedoelen Evert van der Peijl, die ons hier in zijn driewielige "auto" aankijkt. Dit motorvoertuig was van het merk "Corona", zoals duidelijk op de foto is te zien. Het nummer was "K-800". Staande poseert zijn hulp Jaap de Wee. Evert was de enige zoon van de heer J.J. van der Peijl, oprichter en uitgever van de "Ierseksche Courant", van wie elders in dit boekje een opname voorkomt.

40. Op 24 maart 1928 had onder zeer grote belangstelling de begrafenis plaats van wijlen de heer J.J. van der Peijl. De overledene, die tot wijd en zijd in de om trek grote bekendheid had verworven, was eigenaar van de bekende drukkerij-boekhandel J.J. van der Peijl en uitgever-redacteur van de "lerseksche Courant". In het verenigingsleven bekleedde hij talrijke functies, hetzij als voorzitter of bestuurslid. Rondom de geopende groeve zien we onder anderen links schoonzoon A. de Roo, Bram van der Jagt, Evert van der Peijl, een onbekende, P. Bustraan, S.J. Duinkerke en Floor van der Jagt. Rechts, met hoge hoed, herkennen we G. Houtekamer en eveneens met hoge hoed J. Hage. Aan het woord is de voorzitter van de V.V.V., dokter H.R. Folmer uit Driewegen.

41. Deze foto geeft de ravage te zien die een neergestorte V-lop 29 maart 1945 in Yerseke veroorzaakte. Hierbij werd in De Stenge een aanta1 woningen vernie1d, waarbij zeven s1achtoffers waren te betreuren. Verder werden in de wijde omgeving ve1e ruiten vernie1d.

Nieuwe Kef kstraa - lerseke

VAN OCR PEI,JL - IEF.~[KE

42. Onder de talrijke straatjes bevindt zich een aantal knusse straatjes, waarvan we er hier een zien, namelijk de Nieuwe Kerkstraat. De jongen links tegen de muur is Johannes Filius. Vervolgens herkennen we Martina Griep en haar dochter Martina, De vrouw met een kind op de arm was haar schoondochter. In het midden zien we L. van der Jagt en met fiets kijkt Joh. Koeman ons aan. De twee jongens aan de rechterzijde zijn Marcelis Tramper en Jan Filius. De houten en ijzeren hekjes zijn thans uit het straatbeeld van de Nieuwe Kerkstraat in Yerseke verdwenen. In de volksmond wordt de Nieuwe Kerkstraat de "Eerste Schotte" genoemd.

43. Boven: een hele drukte in de Spruitstraat van Yerseke; hoogstwaarschijnlijk ook door het uitgaan van de school Kakeldans. Het was helaas niet mogelijk om aile namen van de op deze foto staande personen op te sporen. Maar enkele personen herkennen we, onder anderen van links naar rechts: Lena Zuijdweg, Olivier Koster, Arjaantje Maas en Corrie van der Have. In de deuropening poseert C1azien Joossen-de Smit, met naast zich Flip Paauwe en voor zich Jo van Hekke. Op het hekje tegen de muur staat Kees Paauwe ons aan te kijken. In de volksmond wordt de Spruitstraat de "Tweede Schotte" genoemd.

Onder: een heel oud plaatje van de Noordzandstraat in Yerseke uit vroeger dagen. Op de voorgrond herkennen we Dien Husoon en Leen Soeters. De man met het zogenaamde "schildershemd" is Ko van Willigen en in de deuropening poseert zijn vrouw. De twee mannen op de achtergrond zijn de gebroeders Lucas en Jaap van Willigen. Twee meisjes hebben hier nog klompen aan. Let vooral op de ouderwetse kleding!

Speuitstreae. IERSEKE.

Noordz.and6traat. IERSEKE.

44. Op de inzet zien we een van de predikanten die de Vrij Evangelisehe Gemeente van Yerseke hebben gediend. Het is ds. M.J. Mooij die van Winsehoten kwam. Hij was in Yerseke predikant van 29 augustus 1937 tot 28 oktober 1945. Hij vertrok in 1945 wegens zijn benoeming tot reetor aan de theologisehe sehool. De gemeente is opgerieht door volgelingen van ds. J.H. Budding. In 1890 werd de kerk aan de Kaaistraat gebouwd, waarvan we hier een opname zien. Na de oorlog onderging dit kerkgebouw een grondige restauratie, terwijl de oude pastorie werd vervangen door een mooie nieuwe predikantswoning, die naast de kerk aan de Kaaistraat is gelegen. De tegenwoordige predikant is ds. J. Enter, die de gemeente van Yerseke sinds 27 augustus 1972 dient. De grote foto toont ons het kerkgebouw aan de Kaaistraat van voor de restauratie. Naast de kerk staat de pastorie.

Julianaslraat, jersek~

45. We zien hier de Julianastraat uit Yerseke. Rechts de Havendijk met op de achtergrond het kantoor van oesterkweker 1 Willemsen. In dit gedeelte van de Julianastraat werd destijds melkslijter Marinus Biersteker vermoord. De namen van de op deze foto staande personen kon men ons helaas niet meedelen.

Wi helmlnastraat, Jersel:~

--

. ---

---=

. .??.... ..

46. Hier zien we een afbeelding van de Wilhelminastraat in Yerseke met op de achtergrond de Havendijk. De eerste drie huizen links behoren tot een geheel van vier woningen Van voor 1913. Het verdere gedeelte links en de hele rij rechts dateren van na 1913. Jammer dat we geen namen te weten konden komen van de op deze foto staande personen. Het straatje werd destijds verlicht door een oude gaslantaarn, die we hier links zien, maar die in de loop der jaren uit het straatbeeld is verdwenen, omdat ook hier de elektrische verlichting is gekomen.

47. De vijftigste verjaardag van Flupje Kosten, die een kruidenierswinkeltje had aan de Bekhofstraat in Yerseke, was voor hem een ware feestdag. AIle familieleden en vele vrienden van de duivensport kwamen de jarige opzoeken, onder wie ook zijn sportvriend Jac. Born. Voor zijn winkeltje werd, te midden van zijn moeder, zusters, zwagers, vrienden en vriendinnen, deze foto gemaakt. Rechts ziet men hem zitten, met zijn schipperspet op. Achter hem staan zijn moeder en zijn verzorger Jan van den Berge (een neefje van de jarige). Naast laatstgenoemde ziet u Ko Nieuwenhuize en wethouder Jac. Born, naast Flupje Adriana van Stee en smid Willem van Oosten. Verder staan links: Sasje van Stee, Kaatje van Oosten-Pols, Mina Daane, Maa Born, Marien Ribbe (een zwager) en zuster Janna. Op de voorgrond kijken ons aan, van links naar rechts: zwager Kees Felius, Frans Paauwe, Betsy Maljaars, Rachel de Wee, M. Maljaars, Foort van de Berge en Keesje Paauwe. Op het inmiddels verdwenen uithangbord lezen we: "Tabak en Sigaren" en op het bord aan de muur: "Van Nelle's Tabak". Helaas verdwijnen ook in Yerseke deze knusse winkeltjes!

48. Hier kijken we in de Schuttershofstraat van Yerseke. Links vooraan woonde destijds Johannes de Bel, later Piet den Toonder, van wie zoon Jan nu een benzine- annex oliepomp exploiteert. Piet den Toonderhad destijds een winkel in kruidenierswaren en verkocht tevens petroleum. Rechts was het woonhuis van oesterkweker J.A. van Sprundel. De houten heiningen aan de rechterzijde, die de afscheiding vormden met de straat, zijn in de loop der jaren verdwenen. Op de achtergrond zien we de monumentale hervormde kerk met de toren van voor 1940. De namen van de twee poserende meisjes konden we helaas niet te weten komen. De woningen links staan op erfpacht van de doelschutterij "Sint-Sebastiaan". Links van deze huisjes is het schuttersterrein.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek