Yerseke in oude ansichten deel 2

Yerseke in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4497-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Yerseke in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Niet alleen de plaatselijke kerken in Yerseke doen aan jeugdwerk, maar ook de afdeling Yerseke van het Leger des Heils heeft hierin een belangrijk aandeel. Hier zien we de person en die erbij zijn betrokken. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: A. Minnaard-Daane, Leentje de Visser, J. de Wee-Magielse, Kees Hoebeke, M. Verbrugge-Minnaard en M. Kopmels-van der Have. Op de voorste rij: A. van der Cingel-Daane, A. van Dijk, E. Duinkerke, kapiteine R. Bol en Jo Duinkerke. Deze foto dateert van 9 oktober 1943. AIleen mevrouw J. de Wee-Magielse poseert in haar Zuidbevelandse klederdracht. Het gebouw van het Leger des Heils staat aan de Dominicusstraat nummer 3. Men spreekt in Yerseke van de "Legerstraat".

50. Het zal wel niet dikwijls voorkomen dat er op een dorp twee muziekkorpsen bestaan. Maar Yerseke maakt hierop wel een uitzondering. Want naast het bekende muziekkorps "Mozart", heeft ook het Leger des Heils uit Yerseke een muziekkorps, dat we hier op de foto zien, Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: A. Ridderhof, C. Hoebeke, mejuffrouw D. Hoebeke en H. van Os, Op de middelste rij kijken ons aan: Anna Heijboer, A. Houtekamer, P. Schouwenaar, A. Geense en A. Minnaard-Daane. Vooraan zitten: Th. Ferwerda, T. van de Vrede, kapiteine F. Venema, M. Was (kapelrneester), kapiteine A. Venema, K. de Visser en Iz. de Wee. Op de achtergrond de bekende tekst uit de Heilige Schrift "De Meester is daar en Hij roept u".

C ~R ~F. KEF-I( & PASTORIE - YERSEKE

51. In de jaren twintig werd van de gereformeerde kerk aan de Damstraat in Yerseke deze opname gemaakt. Dit kerkgebouw heeft romaanse ramen. De pastorie wordt niet meer als zodanig gebruikt. De Christelijke Afgescheiden Gemeente dateert van 18 oktober 1866, kreeg in 1869 de naam van Christelijke Gereformeerde Kerk en in 1892 die van Gereformeerde Kerk. De eerste predikant was ds. H.A. Jonkman, die de combinatie Yerseke-Kruiningen diende van 13 december 1865 tot 7 oktober 1866. Vervolgens waren in Yerseke gereformeerd predikant: P. van Vlaanderen, van 22 mei 1883 tot 6 oktober 1889, G.D. Eerdrnans, van 30 augustus 1891 tot 16 februari 1896, Johs. Visser, van 29 november 1896 tot 21 mei 1899, J. Koppe, van 29 juli 1900 tot 18 oktober 1903, H.J. Heida, van 21 augustus 1904 tot 30 juni 1907, G.W. Akkerhuis, van 12 juni 1910 tot 18 oktober 1914, B. Meijer, van 31 oktober 1915 tot 15 november 1929, H. Torenbeek, van 8 mei 1932 tot 29 september 1935, A. van Egmond, van 23 februari 1936 tot 15 juni 1946, J.E. Booy, van 29 december 1946 tot 1 september 1966 en G.J. Terlaak, van 29 september 1968 tot heden. Ds. Booy was de laatste predikant die in de oude pastorie naast de kerk heeft gewoond.

52. Op 25 maart 1942 werd van leerlingen van de gereformeerde school aan de Kakeldans in Yerseke deze foto gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Joost Sinke, Johan Steketee, Jan Bol, Arnout Nieuwenhuize, Cor Jonkheer, meester J. (Jaap) Maas, Francois Meulbroek, Kees Sinke en Kees Nieuwenhuize. Op de tweede rij kijken ons aan: Ab van Noorden, Magda de Jager, Rietje Timmer, Tinie van Anrooy, Rietje Flipse, Addie Kole, Jaantje (Adriana) Louwerse, Huib van Noorden en Thijn Beneden. Vooraan op de grond zitten: Magda de Koeijer, Ida van Stee, Lenie Flipse, Corrie Steketee, Mies Koppe en J annie Louwerse. Achter de school is nog juist een gedeelte van de schuur van landbouwer Machiel de Mol zichtbaar. Het gehele scholencomplex is in de loop der jaren afgebroken. Op deze plaats aan de Kakeldans bevinden zich achttien bejaardenwoningen. Deze gereformeerde school is met de toenmaals hervormde school verenigd tot de Christelijk Nationale School aan de Molenlaan in Yerseke,

53. Zoals dat op vele plaatsen in Zeeland het geval was, bestond er ook in Yerseke een gereformeerde meisjesvereniging, die we hier op de foto zien. Van links naar rechts poseren, op de bovenste rij: Jo van den Boomgaard, Saar Poleij, Kees Kole, onbekend, Corrie de Koeijer, Pietje en Jaantje (Adriana) Mieras, onbekend, Mientje Nieuwenhuize, Martina Sinke en Marie Sonke, die nog in de Zuidbevelandse klederdracht op de foto staat. Op de middelste rij kijken ons aan: onbekend, Jaantje (Adriana) van Velzen, onbekend, Maatje van Velzen, Pietje Zuijdweg en Kaatje van Hekken. Op de onderste rij zitten: Dien van der Jagt, Janna Poleij, Miep Kole, Jaantje (Adriana) Born (was leidster), Jaantje (Adriana) Nieuwenhuize en een onbekende. U zuIt weI hebben begrepen dat Kees Kole geen lid van deze vereniging was, maar hij fungeerde tijdens het reisje als chauffeur van de bus. Deze foto werd op het strand in Scheveningen genomen. Duidelijk is op de achtergrond de pier zichtbaar.

54. Een opname van de zangvereniging "Soli Deo Gloria" (God aIleen de eer) uit Yerseke, genom en in de gereformeerde kerk aan de Darnstraat. Helaas was het ons niet rnogelijk, om aIle narnen te achterhaJen. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts, onder anderen: Jan de Koeijer, Ko Nieuwenhuize, twee onbekenden, Steven Duinkerke, Joh. Zoeteweij, A. Snoep, Jan de Jager, Arie Nieuwenhuize, H, van Leerdam, Brarn Born, Jan van den Berge, onbekend en Kees Kole. Op de tweede rij kijken ons aan: rnejuffrouw Poelrnan, Pietje Frederikse, Koba Sanderse, onbekend, Jaantje Nieuwenhuize, Wi! van Oeveren, onbekend, Dirkje de Koeijer, Adriana Steketee, Neeltje Vendeville, Marie Koppe, Maria Born, Janna van der Endt, Catrien Snoep, J. van Liere, Leintje Philipse, Maatje Hirdes en Ida Sanderse. Op de onderste rij kijken ons aan: Jo Sinke, Saar Duinkerke, Maatje Born, Mina Koornan, Forra Kole, Laura Born, H. Wolzak (directeur, afkornstig uit Goes), Mina Kole, onbekend, Maartje Boogaards, Pietje de Rooij, Pietje Catshoek en een onbekende.

Of

Damstraaf)' Iersexe,

55. Hier nog een blik op de Damstraat in Yerseke toen de sloot nog niet was gedempt en men deze bruggetjes voor nog vele woningen zag. Ret eerste bruggetje lag voor de woning van Jan Stevense en het tweede voor die van c.J. Verhaart. Voor de woning van de familie Sauer en het daaropvolgende doktershuis van dokter J.G. van Klinkenberg en het pand van Spruit zien we ijzeren hekken, die de afsluiting vormden tussen de voortuintjes en de straat. Wie er op de Damstraat loopt, kon men ons helaas niet meedelen.

56. Hier kijken we in de Damstraat van Yerseke. Links staat het oude gebouw van de Cooperatieve Boerenleenbank, dat thans als zodanig niet meer wordt gebruikt. Na een verbouwing heeft dit gebouw thans een andere bestemming gekregen. De bovenverdieping is woonruimte geworden en beneden worden er 's zondags, na de middag en's avonds, twee kerkdiensten gehouden van de afdeling Yerseke van de Gereformeerde Bond. Het eerste huis aan de rechterzijde was van de heer Evertsc. Deze woning heeft nog enige tijd dienst gedaan als hervormde pastorie, toen de oude pastorie aan de Langeville ontruimd was en de nieuwe pastorie aan de Langeville in aanbouw was. In dit huis heeft tijdelijk nog ds. A.I. de Bue, die van 1968 tot 1973 hervormd predikant in Yerseke was, gewoond.

57. Dat Yerseke een behoorlijk groot dorp is, bewijst wei het feit dat er indertijd twee openbare lagere scholen waren. Hier zien we het personeel van de open bare lagere school, school II, aan de Damstraat, ook wei de Damseschool genoemd, omdat zij aan de Damstraat nummer 83 stond. Van links naar rechts kijken ons aan: J. (Johan) Zonruiter, Jansen Verplanke (tijdelijk onderwijzer), C. (Chris) Courtin, J. Glerum (hoofd der school) en mejuffrouw D. (Dien) Westdorp. Deze foto werd omstreeks 1957 genom en. Het schoolhoofd J. Glerum is al enkele jaren met pensioen, maar is Yerseke trouw gebleven. Hij woont, sam en met zijn vrouw, aan de Azalealaan 18. Dit scholencomplex heeft thans een andere bestemming. De gebroeders Van Strien hebben daar nu een Volkswagengarage. De heer Van Strien is Volkswagendealer in Yerseke.

58. Op het schoolplein voor de openbare lagere school aan de Damstraat in Yerseke werd op 12 oktober 1937 van een aantalleerlingen van deze school een foto genomen. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: het hoofd der school Joh. Oom, Esdra Minnaard, Piet Minnaard, Rinus van Ast, Marinus Wisse, Theofiel Koster, Jacob Hoogstrate, Wim van der Endt, Dies Padmos, Rinus Lindenberg, Adrie van Loo, Piet Steketee en onderwijzer J. Glerum (het latere schoolhoofd). Op de tweede rij kijken ons aan: Bram van der Endt, Greta Lindenberg, Mies Nolet, Leentje van de Plasse, Anna Sinke, Sien de Koeijer, Leentje Minnaard, Keetje Servaas, Jannie Minnaard en Marinus de Koeijer. Op de derde rij zitten: Flip Koster, Piet Kole, Leen Wisse, Rachel Minnaard, Mientje Hoogstrate, Marietje Nolet, Anneke Stobbelaar, Marietje van Kogelenberg, Jannie Minnaard, Jaantje (Adriana) Servaas, Marie de Koeijer, Gommert Boone, Kees van der Endt en Kees Wisse. Op de grand zitten Addie Goeman en Anton Stobbelaar, die de lei vasthouden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek