Zaamslag in oude ansichten deel 1

Zaamslag in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.W. Kusee
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1954-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaamslag in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het doet ons genoegen, dat in de reeks "In oude ansichten" ook een deeltje kan verschijnen van Zaamslag. We hopen dat het een aanvulling kan zijn op wat er van ons dorp aan geschiedenisbronnen bestaat. Daarvan noemen we in het bijzonder het boek "Geschiedkundige Beschouwing van Zaamslag" van J. van der Baan uit 1859 en vervolgens het werk "Zaamslag door de eeuwen heen" van J. Platteeuw uit 1968. Het eerste is nog sporadisch aanwezig, het tweede is uiteraard veel beter bekend. Nu is het onze bedoeling niet geschiedenis te schrijven, maar wel trachten we u in oude ansichten een beeld te geven, hoe het dorpsleven globaal genomen in de jaren 1900/20 eruit zag. Bovendien hebben we enkele opnamen geplaatst uit latere jaren van specifieke punten, die reeds geheel verdwenen zijn of aan verdwijnen toe zijn. Soms ook van bepaalde werkzaamheden die uit de tijd zijn geraakt.

Opmerkelijk is de rust in het dorpsbeeld van die tijd. Slechts boerenwagens, karren, een rijtuig, een paard en een enkele fiets zien we op straat naast de voetgangers. In 1903 verscheen de eerste auto van Bert Geelhoedt op de keien; in 1916 reed de eerste stoomtram.

Bij de opzet van dit boekje gingen we uit van een selectie uit de kaartenverzameling van de heer J.W. Kusee, terwijl uit de fotocollectie van de heer W.J. Lensen een foto van een begrafenis (nummer 37) mocht worden opgenomen. De foto van de "muziek" (nummer 34) kwam van de heer R.J. van de Veke.

Voor de beschrijving bij deze ansichten zijn we vooral te rade moe ten gaan bij vele bejaarden. Somrnigen bleken over een uitstekend geheugen te beschikken waar het ging over bewoners van verschillende straten of over gefotografeerde personen. Plaatsruimte ontbreekt om er meer te noemen. Dikwijls werden vele bijnamen gebezigd, die we niet vermeld hebben. Die hoort u wel, als u deze foto's met ouderen bekijkt. De meeste foto's zijn indertijd uitgegeven bij J.M. de Vos te Zaamslag en A. van Overbeeke te Terneuzen. Het grootste deel van onze informaties hebben we te danken aan de heer W. van Vessem, die eens ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van een zijner vrienden de belevenissen van de club "Gezelligheid" uit die jaren te boek stelde. Uiteraard kunnen er onvolkomenheden, misschien weI onjuistheden, ingeslopen zijn, waarvoor we bij voorbaat uw clementie inroepen.

Logischerwijze starten we op het Plein om daarna, al rondgaande, u de voornaamste straten te laten zien, Na een bezoek aan verschillende buitenwijken tonen we u enkele groepen en activiteiten. De laatste foto is de inleiding tot een wat trieste gebeurtenis. Wat in grootvaders tijd zeker ondenkbaar werd geacht, voltrok zich in 1970. Kleine gemeenten worden geacht niet meer in staat te zijn een zelfstandig beleid te voeren.

Evenwel wensen we ons geliefde dorp als "dorpsgemeenschap" een goede toekomst toe.

1. Midden op het vierkante dorpsplein zien we de oude hervormde kerk met rondom een hoge stenen muur. Links van de toren was het brandspuithok en lag de Vaate. Deze foto toont juist de afbraak van de oude kerk, die achter de toren stond. In 1898 werd door president-kerkvoogd D. Dekker de eerste steen gelegd voor het nieuwe kerkgebouw, naast de toren. Vele Zaamslagse ambachtslieden, onder anderen Wisse (in het raam), Lensen, Stoffels en Kaijser klaarden het karwei en materialen werden aan- en afgevoerd door Zaamslagse landbouwers. Achter de kerk haalden velen bij Jacob Wisse en Toon Klaassen drinkwater uit de grote regenbak.

r

2. Op het kruispunt op het Plein is vee1 volk samengelopen toen het bruidspaar P. Eijke/A. van Fraeijenhove overstak naar cafe "In 't Hert". Het hoekje bij de smid van Biezen was ook toen a1 de p1ek voor vee1 dorpsconversatie. Sommige mensen, zoa1s Joh. P1atteeuw, (midden in het groepje) hadden er hun vaste standp1aats. Het gemeentehuis was in 1904 gebouwd. De toren van de hervormde kerk, in 1877 gebouwd, is eigendom van de burgerlijke gemeenteo

.'~

AAMSLAG.

Dorpsgezicht.

Uitg.&iS

...?

-

ZAAMSLAG.

Oorpsgezicht.

3. Wat een ruimte bood Plein Noord omstreeks 1906. Leibomen langs de huizen, opgaande bomen langs de weg: een rustiek beeld zonder trams, auto's en bussen. Aan de achterzijde van de kerktoren is nog vaag te zien, waar de oude kerk aan de toren aansloot. Links achter de paaltjes lag de toegang tot de Vaate, aan weerskanten gemarkeerd door kleine pilaren, waarop de leeuwen stonden, die later een plaats kregen bij de trap voor het gemeentehuis. De Vaate diende voor bluswater en was in de wintertijd de plek waar de jeugd kon sleetje rijden en slieren. De twee jongens zijn Michiel Dees en Piet Potter.

---

Zaamslag DOJ"Pspleln

4. Spelende kinderen, wellicht van de "Moor-schole" (de openbare school aan de Veerstraat), op de noordoosthoek van het Plein, terwijl de tram stopt. De jongen op de voorgrond kijkt naar hotel "De Appel", want "In Hotel De Appel Waarschuwt Men Voor De Tram", zoals het bord aangeeft. Welke Zaamslagse "brave" jongens verwijderden de laatste T in dit opschrift? Vaak werd de tram met goederenwagons aangeduid als de "marchandies". In de tuin achter het hoge hekwerk zien we ook de muziektent (foto 11) op de gedempte Vaate.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek