Zaandam in oude ansichten deel 10

Zaandam in oude ansichten deel 10

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3264-0
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 10'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Omdat er nog steeds vraag is naar beelden van Zaandam zoals dat vroeger was, omdat vele mensen graag kijken naar personen die lang geleden voor de fotograaf poseerden, is hier deel 10 van "Zaandam in oude ansichten". In 1974 verscheen het eerste deeI, het was van de hand van mr. J. Korf en J.W. van Sante, de daarna komende boekjes heb ik mogen samen stellen. Er tussendoor kwamen vier deeltjes onder de titel "Kent u ze nog ... de Zaandammers? " en een boekje met foto's van Zaandam, to en en nu. Deel 10 dus. Dit jaar verscheen ook, mogelijk hebt u dat niet vemomen, deel 9. Dat kwam in het voorjaar, een wat ongebruikelijk tijdstip, omdat de boekjes (soms ben ik zakelijk) veelal tegen Sint Nicolaas in de boekhandel komen, zoals, als alles goed is verlopen, dit.

Ook in deel lO vindt u kiekjes, die in enige gevallen nooit in de openbaarheid zijn gekomen; zuinig bewaarde plaatjes van verzamelaars en van mensen die over slechts enkele foto's beschikken. In hun bezittingen heb ik mogen kijken, ik heb hun foto's mogen lenen am, opnieuw, te tonen hoe Zaandam was: een rustige plattelandsgemeente met veel weiland, veel molens en aardige paden en straaties. Mogelijk heeft het verdwijnen van die oude waarden er me de toe geleid dat "Zaandam in oude ansichten" de [aren

door is gaan behoren tot de graag bekeken geillustreerde drukwerken.

Dank aan allen - ik doe dat altijd weer van harte voor de medewerking die ik ontving tijdens het biieenbrengen van de foto's. Als het aan die Ieveranciers lag, zou ik voor onbepaalde tijd kunnen doorgaan, met deel 11, 12 enzovoort; ik moet dat toch nog eens bekijken. Zoals te do en gebruikelijk deze mededeling: als het aankomt op het noemen van namen begin ik altijd links.

Ik tik deze tekst in juni, kort na de langste dag. Zo juist heb ik in De Typhoon gelezen, dat de AMRObank een rij panden van Ahold (oftewel Appie Heijn) aan de Westzijde wil kopen. Sloop staat op de nominatie; er moeten woningen en winkels voor in de plaats komen. Het waren eertijds fraaie woonhuizen, die overigens door verscheidene ingrepen, binnen en buiten, niet veel meer over hadden van de oude grandeur. Wie wil weten hoe het in 1985 nog was, moet snel fotograferen. Wie wil weten hoe mooi die huizen eerder waren, moet foto 103 in "Zaandam in oude ansichten" deel 8 bekijken. Toen was de Westzijde wat men noemde "De fluwelen Westzijde" .... aardige naam. In de zomer van dit jaar is met de botte bijl toegeslagen, er volgt veel meer ... schoonheid en zaken verhouden zich slecht.

1. Men zegt dat de trein op de Hem brug, die eerste was, die eroverheen ging. De foto is gemaakt aan de Amsterdarnse kant, die (maar dat was veel vroeger) een stukje van Zaandarn is geweest. Het beeld doet een beetje denken aan het Wilde Westen, een paard, een houten barak waarin mensen woonden. De huizen van de brugwachters stonden er al. Die zijn jaren later gesloopt toen het kanaal weer eens breder moest worden.

2. De fotograaf stond, lang geleden, op de spoordijk en zag het Noordzeekanaal, dat aan zijn eerste verbreding nog lang niet toe was. Op de voorgrond de Pieter Ghijsenlaan. De Noritfabriek zou naderhand komen. Op het origineel van de foto is reehts een dijkje te zien, want de nieuwe zeehaven (gemaakt voor balkenboten) moest gegraven. Aan de overzijde van het kanaal stond een lange rij born en, want je kon langs het kanaal in IJmuiden komen. De komst van wat men toen de Fordhaven noemde, maakte daar een einde aan.

in de Vaoreaan

3. Een oudje, deze foto van de Amsterdammer N.J. Boon, die ook het weekblad De Prins uitgaf. Op de achtergrond de Havenstraat met gebouwen van de Artillerie Inrichtingen. Gelet op de zeilende vrachtschepen schijnt er in die tijd nog niet veel motorkracht te zijn toegepast. Een foto van Sail 1897 ...

4. Elke verzamelaar heeft deze foto van de Zaandamse uitgever W. Busch: een stukje van de Havenbuurt, met name de Rigastraat toen lang nog niet alles in die buurt was gebouwd. De Havenstraat ging met verder dan tot nummer 29, het huis rechts. Van de huizen aan de Rigastraat zijn de dakkapellen veranderd, van het huis aan de Havenstraat is de lange schoorsteenpijp verdwenen.

5. In de Havenbuurt is nauwelijks wat veranderd. Men had er niet te maken met ingrepen ten behoeve van het verkeer, grote winkelbedrijven ruimden de kleine niet op, de kleine deden dat in de Ravenbuurt zelf. Ret onderschrift maakt duidelijk waar dit is. Er is iets veranderd. Rechts heeft een aantal noodwoningen gestaan dat in de Eerste Wereldoorlog is gebouwd. Die zijn allang weg, De winkel, in 't midden, waarin een drogisterij was gevestigd, later een tabakszaak van Kracht en neg later een galanteriewinkel van Roffel, is tot woonhuis verbouwd,

6. Deze foto is, ik praat nu over 1985, bijna honderd jaar oud. Rechts het eiland in de Voorzaan met de molen De Noteboom, die om mij onbekende redenen ook bekend was als 't Vaandel. Het was een paltrok van F. en G. Gras. Hij is QP 27 maart 1892 verbrand. Hij stond tot 1750 in het Westzijderveld. Molenmaker Arend Fijn kreeg opdracht hem naar 't eiland te brengen. Hij verwijderde as en roeden en liet de romp over de Hogendijk trekken. Het werkstuk duurde (ongelooflijk! ) vier dagen en bracht Fijn f 975,- op. De Noteboom kreeg plaats op de ring van de molen Het Spinbol, De Enge1se zeeboot, die een lading balken afleverde, had een aanvaring gehad.

7. Je had vroeger aan de Havenstraat drie cafes vrijwel naast elkaar. In de loop van de tijd wisselden de eigenaars nogal eens. Toen cafehouder/vletterrnan Sietze Mobach met vrouw Jannetje Mobach-Frederiks en zoon Maarten op de foto gingen hadden ze vlak bij zich: Betje Ooms, die ook een tabakszaak dreef, en Vorst, die een cafe had gemaakt van wat eerder een winkel van Verkade was. Ortelee beheerde die winkel. Sietze Mobach was wat men noemde: een kerkelijke man. Ingeval hij zondags naar de kerk ging, en dat gebeurde onvoorziene omstandigheden voorbehouden altijd, dan gebruikte hij niet zijn cafedeur als in- en uitgang, dan nam hij een andere deur.

8. De enige man die ik op deze foto heb herkend is transporteur Hendriksma, die links van zijn auto staat. Op de achtergrond bomen en bebouwing aan de Havenstraat. Men was bezig met graafwerk ten behoeve van de Provincialeweg. Daar kwam geen dragline aan te pas, want we waren in die tijd nog niet zo ver. Vandaar die mannen met de spaden, om de grond in de laadbak te gooien. Er is heel wat afgewroet om die weg gereed te krijgen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek