Zaandam in oude ansichten deel 10

Zaandam in oude ansichten deel 10

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3264-0
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 10'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. De foto is gemaakt in een van de lokalen van de gemeentelijke meisjesvakschool aan de Czarinastraat. Achteraan staan: Bets Hoenderdos, onderwijzeres mejuffrouw De Boer, Nel Vooren, Dien Kat, Lena Luttik en Annie Wadman. Op de meest linkse rij zitten Annie Vreeken, Annie van der Gaast en Annie Kuijt. Vier meisjes op de middelste rij: Jo ten Wolde, Jeltje Bakker, Vrouwkje Bouhuis en Trien Stroo. Vooraan: Tiny van Dokkum, Trien Eggers, Gon de Wit en Alie de Vries.

30. Een groepje van 't Vorstenburg, klein buurtje aan het einde van 't Krimp, te bereiken via de Soeteboomstraat. Staande: Annie Maas, mevrouw C. Arema-de Graaf, Tini Arema en Nel Arema. Onder: Hans Slinger, Nico van Baden en Emiel Arema.

31. De bouwkundige veranderingen in de Russische Buurt zijn de Jasykoffstraat uiteraard niet voorbij gegaan. Er is vooral aan de linkerkant zeer veel gesloopt. In de bakkerij links, over de brug, heeft heel lang Hartog gewerkt en gewoond, later kwam Tom Pieters. De straat behoorde indertijd tot mijn vaste loopje naar en van school: Westzanerdijk, Hogendijk, Jasykoffstraat, Golof1<instraat. Verder kwam ie eigenlijk niet. Zaandam was grotendeels een vreemd gebied. AIleen tijdens de kermis kwamen we over de Zaan.

32. De kruidenierswinkel van Jan Korver en Pietertje Korver-Kolkrnan, Hogendijk 114 tegenover de handelsdagschool. Volgens een van mijn raadsmannen (wat zou ik zijn zonder deze men sen? ) hebben zij van 1909 tot 1933 in het perceel gewoond. Jan en Pietertje waren bijdehand genoeg om voorbijkomende zeelieden te tonen wat zij in de winkel te koop hadden. Bekijk de tekst op het etalageraam maar.

33. De winkel van kruidenier en groothandelaar C. Keg aan de Hogendijk, die Het Wapen van Friesland heette. Na een brand in het begin van deze eeuw is ter plaatse voor hetzelfde bedrijf een stenen pand gekomen, dat die naam ook kreeg en nog altijd heeft, al winkelt Keg er al lang niet meer in. In het perceel links woonde dansmeester Mozes Content. De dames Groot hebben er een bloemenwinkel van gemaakt. In het huis naast de winkel van Keg, waarin de eigenaar van de zaak heeft gewoond, kwam later een herenmodezaak van Groot. Vrijwel onveranderd is cafe Cambrinus gebleven, al kreeg dat later een geheel andere bestemming,

34. De man in de strandstoel was werkzaam "bij de Hembrug", zo noemden we dat, officieel: werknemer van de Artillerie Inrichtingen. Hij was Delftenaar en had er een baan bij. J. Koster, martiale figuur met grote snor, was gedurende 37 jaar 's avonds kelner in Ons Huis. Zijn eehtgenote, mevrouw E. Koster-Wijnands, zit links. Tussen de stoelen staat zoon Piet. Links naast moeder is Annie te zien en rechts knielt Tinus van Gulik. Op het zand: Kees, Wim, Marie Koster en Hans Hutflesch, die na de Eerste Wereldoorlog als "hongerend kind", dat was de term, uit Oostenrijk ten huize van de Kosters was verschenen.

35. Op de achtergrond een stukje Hogendijk met cafe Cambrinus, later meubel- en galanteriehandel van Korf. Naast dat pand een klein bouwwerkje, op de hoek van de Dampadsteeg, dat voor vele zakelijke doelen heeft gediend. Rechts de huizen aan de Dam. Bij Dam 2 steekt het dak er een tikje bovenuit. Oak is hier te zien de Kleine Sluis, die men eerder Groote Sluis noemde (want de Wilhelminasluis was er nog niet) met aan weerszijden de twee accijnshuisjes. Het water op de voorgrond is grotendeels verdwenen.

r··_··

~~.; ."....

'-

r" ;

:;"

36. Toen het water, dat tegen de Rogendijk en de Dam had gestaan, was verdreven, ontstond de situatie die op de oude foto te zien is. Ret beeld van Czaar Peter was al onthuld, de rest, postkantoor, bioscoop, De Nieuwe Karseboom en verscheidene andere panden (winkelzaken), bestond niet,

37. Het eerste postkantoor, dat op houten palen in de bagger had gestaan, moest wegens ernstige verzakking verdwijnen, voor het tweede heeft men betonnen palen gebruikt. Voor Zaandam was dat een vrijwel nieuwe methode. Rechts is de oostelijke zijgevel van bioscoop Apollo te zien.

38. De Damstraat toen voor rekening van krnidenier P. de Grnyter een winkel werd gebouwd, die later verdween voor de Beatrixbrng. Zo zie je maar weer: niets is voor altijd, Piet de Grnyter is ook Diet meer wat-ie was. Rechts het Maastrichtsche Bierhuis, ernaast een snoepwinkel, die ik mij herinner onder de naam De Victor. Het meisje op de fiets is Regina Blinkhoff, die later trouwde met Barend Scheerman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek