Zaandam in oude ansichten deel 3

Zaandam in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2573-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

In 1975 mocht ik een vervolg maken op het boek "Zaandam in oude ansichten". Jaap van Sante en mr. Jan Korf stelden het eerste deel samen. Dit jaar (1978) is er ook een paperback van hun werk verschenen. Eveneens in 1975 werd mij de gelegenheid geboden een boek sam en te stellen onder de titel "Kent u ze nog ... de Zaandammers". Het is mij een plezier te weten dat er naar al deze uitgaven nog altijd vraag is. In het voorjaar van 1978 verscheen "Kent u ze nog ... de Zaandammers deel 2" en nog was ik niet te stuiten, want hier is dan deel 3 van "Zaandam in oude ansichten" .

U zult zien dat er vrij schaars gebruik is gemaakt van oude ansichtkaarten of, zo u wilt, van oude prentbriefkaarten. Van Sante en Korf hebben, meen ik, in hun boek Zaandam uitstekend in beeld gebracht, door middel van hun ansichtkaarten. Het is mij, in de enkele jaren dat ik mij met deze uitgaven mag bezighouden, duidelijk geworden dat u ook graag mensen op de foto's ziet. Uw grootouders, u zelf, maar dan wel vee1 jonger, uw club1eden, buren en vrienden van toen, hetgeen opnieuw een bewijs is hoe sterk de nostalgie om zich heen grijpt. Misschien is het voor velen een houvast in wel zeer woelige tijden.

En daarom foto's van Zaandammers en Zaandamsen van toen en van Zaandam waarvan, op vele p1aatsen, niets of bijna niets over is. U zult dit zien op enkele ansichtkaarten en op verschillende foto's, die nooit voor ansichtkaarten dienden. Er is natuurlijk ook plaats ingeruimd voor schoolfoto's, hoewel niet van alle scholen. Ik heb er mijn best voor gedaan; ik heb de hulp ingeroepen van verschillende nu wat oudere

dames en heren, die tot die schoolgemeenschapjes hebben behoord, en ontdekte tot mijn spijt, dat er meer dan eens een enkeling volkomen onbekend bleef, merkwaardig toch. Het heeft er toe geleid dat ik enige schoolfoto's niet heb kunnen gebruiken.

U zult, nadat u dit boek ter hand hebt genomen, hebben ontdekt dat er 156 pagina's voor foto's zijn ingeruimd. Het betekent dat er (in tegenstelling tot de boeken "Kent u ze nog ... ") niet voor elke foto een gehele pagina voor de tekst aanwezig is. Het gevolg is geweest dat onder elke foto een tekst moest komen, een tekst van be scheid en ornvang. 't Was soms een gevecht met de ruimte. Vandaar dat grote kindergroepen, foto's waarvan er voor de Tweede Wereldoorlog zeer vele zijn gemaakt, aan een beperking onderhevig zijn. Er staan zeer vele namen onder, maar de ruimte om aan te geven waar die kinderen precies staan, ontbrak mij. Ik heb die foto's wel geplaatst, omdat ik weet dat ik er vele mensen een plezier mee doe.

Geen inleiding zonder woorden van dank aan vele mensen. Mensen die mij behulpzaam waren bij het zoeken naar foto's, ook bij het zoe ken naar namen, in vele gevallen naar alle namen, in sommige gevallen naar zoveel mogelijk namen. U zult, alvorens dit te hebben gelezen, inmiddels uw loopje door het Zaandam van toen wel zijn begonnen. U zult mogelijk u zelf en anderen hebben herkend. U zult, maar dat was u bekend, hebben geconstateerd dat de tijd snel gaat. Ik hoop van harte dat u plezier zult beleven aan dit "Zaandam in oude ansichten deel 3", eender plezier als ik beleefde bij het samenstellen ervan.

1. Waar nu het plantsoen in de Hobbemastraat Jigt, lag vroeger deze ijsbaan. Haaks op de ijsbaan lag het water De Vaart, aan de oever waarvan het woonhuis in het midden van deze foto stond. Dat pand behoorde voor wat de nummering betreft tot het Blauwepad of tot het ernaast gelegen Mr. CorneJispad. Rechts stond oak nog een huis. Links, op de achtergrond, staat de molen "De Huisman". Uiterst links een deel van het toenmalige gemeenteJijk ziekenhuis.

2. Waar later de Rembrandtstraat werd aangelegd, stond deze kleine molen, de lattenzager "De Huisvrouw". Hij stond aan het Sloperspadje, een kleine sleuf tussen wat nu de Ruysdaelstraat is en de Frans Halsstraat. Hij werd omstreeks 1890 gebouwd en werd in 1927 of daaromtrent verplaatst naar het Oostzijderveld, waar hij nog staat, zij het niet meer als lattenzager. Op de foto staan vader Piet en zoon Cor Zwart, die met de molen werkten.

3. De Koogse heier Simon Heinis kwam op 23 maart 1931 op eenenveertigjarige leeftijd om het leven toen een heikar omviel. Hij woonde aan het Breedweer en was die dag met collega's bezig met het slaan van palen voor een ambachtsschool aan de Westzijde. De foto toont het bouwterrein en de omgevallen machine. Aan de overkant van de Westzijde staat het gebouw van het expeditiebedrijf Snelleman. Op de foto links ervan is het pand van drankenhandel Kaptein in aanbouw.

4. Het personeel van oliehandel "Orion". Het bedrijf voerde als slagzin: "Trouwer dan ik aan de zan bent gij toch aan de Orion? " Die tekst stond bij klokken, maar die stonden nogal eens stil. Links staat Pauw Peters. Vervolgens J. Bank, C. van der Woude, G. Wijngaarden (of Wijngaard), J. Veldhuis, S. Smit en Jac. Meester. Naast hem, wat achteraf, staat Maria Schuit, die zijn echtgenote zou worden of mogelijk in die tijd al was. Geknield: J. van Wensveen en S. de Jong. Liggend: G. Dekker en H. Pondman.

5. Een zeer groot deel van de Zaandamse bevolking van nu heeft 't Blauwepad met het ernaast gelegen Meester Cornelispad, die haaks op de Westzijde lagen, niet gekend. Het was een verzameling van veelal houten huizen, ten noorden van de plaats waar de Vincent van Goghweg later is gekomen. Gedurende een reeks van jaren (ook nog in 1978, het jaar waarin dit boek verschijnt) was de ruimte die na de sloop van beide paden ontstond een groene wildernis. Idealistisch gestemde mensen zeggen nog weI dat de mooiste Zaanse Schans eens hier lag. Maar in de tijd van de sloop dacht niemand aan de Zaanse Schans. De foto toont het Blauwepad met huisarts Van Rooijen.

6. Aan het einde van het Blauwepad en het Mr. Cornelispad, zijpaden van de Westzijde, lag een grasveld, dat zich uitstrekte tot de Vaart, die aan de Jan van Goyenkade grenst. Daar stond ook de molen "De Huisman", even ten zuiden van de Van der Helsstraat. De molen is nu mosterdmolen in de Zaanse Schans. Op de plaats die op de foto is te zien, staan nu de flatwoningen van de Claude Monetstraat en is de Govert Flinckstraat naar het zuiden toe aangesloten op de Vincent van Goghweg.

7. Op de plaats aan de Westzijde-kant waar de Prins Bernhardbrug kwam, stond een hokje voor een brandspuit. Toen dit leeg kwam werd het winkelruimte. Tot de winkeliers die er gebruik van maakten behoorde Herman Schepers, die hier met vrouw en kinderen staat. Je had in die tijd (1925) drie kroppen sla voor <:en dubbeltje, een bloemkool voor acht centen en Bravo-aardappelen voor vier centjes een kilo. Het pandje stond ongeveer in het midden van de oprit van nu.

8. Ten behoeve van de Prins Bernhardbrug moest vooral aan de Westzijde veel worden gesioopt tussen de gasfabriek en de wafel- en ouwelfabriek "Ensor', die hier in het midden (platte daklijst) is te zien. Enige woon- en winkelhuizen verdwenen uit het gemeentelijk beeld. Op de voorgrond het pand waarin bakkerij Pauw was gevestigd. De jongens liepen in die tijd in korte broek met wat men "sportkousen" noemde en in plus-fours. Een zo groot aantal jongens kan er op duiden dat het leerlingen waren van de ambaehtssehool, die later de P.W. Jedelooschool werd. Het groentezaakje van Herman Scheper stond eerder reehts, waar de open plek ontstond.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek