Zaandam in oude ansichten deel 3

Zaandam in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2573-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Op de vorige pagina is ziehtbaar geworden wat er moest verdwijnen voor de Prins Bernhardbrug. Hier is de brug in aanbouw met in de verte de toren van de Kalverkerk en het nog onbebouwde Oostzijderveld. Aan de overkant van de Zaan, links van de hijskraan, de plaats waar de molen "De Koker" heeft gestaan (tot 1910) en reehts van de kraan het pand dat bekend werd als "De Skeve Skans", een bewoonde ru Ine, die in 1978 hard aan restauratie toe was. In de buurt daarvan is nogal wat wits te zien; dat zijn brokken natuursteen voor de brug.

10. Dit is de Vincent van Goghweg in het beginstadium. De foto is genom en vanaf de hoogste van de drie gashouders, die inmidde1s alle zijn verdwenen. Op de achtergrond het door vele sloten doorsneden Westzijderveld, waarvan naderhand niet veel overbleef. Op de achtergrond de I.A. Laanweg, waarvan de naam later in Vincent van Goghweg werd veranderd. Links het Sportfondsenbad, rechts de restanten van het Blauwepad en het Mr. Cornelispad. Ook zien we de verlengde Govert Flinckstraat en, vooralsnog zonder woningen, de Claude Monetstraat.

11. Op het terrein van expediteur Evenblij aan de Westzijde kwamen de brandweermannen van kring 5 (gestationeerd aan het Kauwerspad) voor de foto bijeen. Van links naar rechts: Paul Huisman, Isaak Thesing, Kees Bakker, Kees van der Woude, Jan Kraaij, Jaap Huisman, Kees Op den Velde, Gerrit Kruijt en Klaas Huisman.

12. Een groep leden van de gymnastiek- en schermvereniging "Achilles" met op de vloer, zittend van links naar rechts: H. Fabritius (die zo ongeveer van alle Zaandamse gymnastiekverenigingen lid schijnt te zijn geweest), P. Schoemaker en J. Meijer. Eerst maar even de drie geheel achteraan: H. Wit, A. Bakker en J. Schoemaker. Staande, links, J. Karten en achter hem: H.J. Stuurman, C. Westermann, N. Wit, J. Obertop, A. Lutje Hulsik, R. Aten en leider J.Th. Distelbrink.

13. Alvorens vishandelaar Manus Molenaar zich in 1924 aan de Westzanerdijk vestigde, was hij handelaar met de kar. Een foto uit vermoedelijk 1926, de tijd van de strooien hoed. Rechts staat zijn zuster, mevrouw Neeltje Homburg-Molenaar, en geknield toont zijn zwager Antoon Homburg ook een bordje met een haring.

14. Naar strand en duin in vol ornaat: jurken, hoeden, petten en een koffer voor de eet- en drinkwaren. Zo ging dat vroeger veela!. De foto van het kleine gezelschap is in Bergen genom en, bij altijd weer die eendere bomen. In 1923 ging het met de Stierop naar Alkmaar en verder met de tram. Links zitten Kees ter Meer en Marij Kroonberg, in het midden Geurt Weij en Geertruida Mandjes en rechts Ellert Mandjes en Nel Takken. De lange rij jongedames toont, van links naar rechts: Rie Bleij, Maartje de Vries, Rie Kruijver, Gre Storrnrnesand, Annie Prins, Zwaantje Jonker, Cob a Stormmesand, Jo Zaal en Grietje Prins.

15. Het is niet bekend of deze vier bestuursleden van de woningbouwvereniging "Patrimonium" de lucht zijn ingegaan met de Fokker, die achter hun rug staat. WeI is duidelijk dat zij ergens een bezoek brachten aan een expositie van vliegtuigen en dat zij, mogelijk om het thuisfront een en ander te bewijzen, op verzoek van de fotograaf voor het vliegtuig poseerden. Het zijn, van links naar rechts:

Freek Roos, Arend Fris, Hendrik A. van den Koppel, Jan Gruijs en Jan Kluun.

16. In de vorige boeken over Zaandam stond nooit een foto van het Zaandams muziekkorps, tot verdriet van een der leden. Hij zocht een antieke foto van het "Zaandams Muziekkorps" op en bood deze aan. Van links naar rechts, bovenaan: D. van den Heuvel, F. Engel, H. Heekelaar, J. Zalm, A. Doorgeest, L. Koghee, A. Kranenburg, J. Koster, S. Kok, D. Sluis, J. Does en J. Kaaijk. Tweede rij: P. van Brederode, een onbekende, W. Onrust, A. Kat, P. Doorgeest, A. Koppen, J. Does, A. Kesselaar, Jb. van den Berg, Jb. van den Haven, A. Doorgeest en J. Kramer. Volgende rij: D. Spreeuw, G. van Zeeventer, K. Onrust, P. Kunst, C. Ris, G. Bakker, dirigent, J. Taanman, M. Does, P. Hartog en J. Scholsz. Vooraan zitten: Daan en Dirk van den Heuvel.

17. Dit waren de leden van een voetbalvereniging (men mag ook zeggen: jongensc1ub), die de led en recruteerde uit de Reigerstraat en naaste omgeving. De naam: "Door Vrienden Opgericht". Zittend, van links naar rechts: Jaap Jonker, Luuk Laurent, Jo de Roo, Kees Karten en Jan Koch. Het kleine knaapje dat de rechterhand om Jaap Jonker heeft geslagen is Lou Rep, die veellater bekend zou worden in het eerste elftal van "ZFC". De anderen zijn, ook van links naar rechts: Jaap Zuur, Ber Vrolijk, Jan Bakker, Jan Op den Velde, Meindert Kraaypoel, Piet Pel en Klaas Rietvink. De foto is tussen 1910 en 1914 gemaakt.

18. Kinderen van de Reigerstraat en omgeving met Lou Rep als bezitter van een fiets. Rechts van hem staat Kees Schenk en links, maar niet in volgorde: Ko Veldhuis, Piet Pel, Lies Nijntjes, Maartje en Alie de Boer, Frans van den Oever, Stien Holstvoogd, Trien Bakker, Ber Vrolijk, Luwe Muusse, Jan Op den Velde, Truus van Ikelen, Hedda Bont, Annie Romijn, Trien Muusse, Herman van 't Padje, Trien van 't Padje en mevrouw Van der Velde. Op de grond: Arend van Ikelen, Wim en Henk de Gooijer en Kees en Bram Holstvoogd. Op de achtergrond de kruidenierswinkel van Holstvoogd. Een foto van 1915 of daaromtrent.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek