Zaandam in oude ansichten deel 3

Zaandam in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2573-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. Er is, bouwkundig gezien, nauwelijks wat veranderd aan het beeld van de Ooievaarstraat. Maar 't is toch een curieuze foto. Niet omdat er sneeuw lag toen de fotograafverscheen, weI omdat er kennelijk nog moest worden begonnen met de aanleg van de telefoonkabels in de grond, want hier zijn de telefoondraden op palen gespannen. Het is met het blote oog niet te zien, maar op het hoge uithangbord van de rechts staande winkel wordt men geattendeerd op koek en beschuit. Het duidt er op dat in die tijd de Verkade-winkel (Jansen was een van de winkeliers) al bestond.

20. Ook al zou ik de namen van de leden van het muziekkorps "Voorwaarts" kennen, mij zou de ruimte ontbreken deze te publiceren. Velen zijn mij trouwens weI bekend. Waar het meer om gaat is dit: dat vreemdsoortige gebouw, dat gedachten oproept aan een oosterse tempel. Het is het restaurant in het Volkspark. Beter gezegd: het was het restaurant, want 't is allang verdwenen. Het was begrijpelijk dat met zo'n gebouw in de nabijheid, vele bijeenkomsten in dat kleine park werden gehouden. Het was ook een repetitielokaal voor "Voorwaarts" en voor andere verenigingen.

21. Toen deze foto in 1929 werd gernaakt, stond aan de Parkstraat, ten zuiden van de sloot, een ziekenhuisje dat zijn naam "De Brak" dankte aan een houten barak, die ten oosten van dat ziekenhuisje stond. Links op de foto staat een deel van dat complex. In die tijd was er een sloot en er was ook een tuincomplex achter de schutting, rechts. Op dat terrein is later de Tuinstraat gekomen. De jongedames op de schuit behoorden tot het niet-verplegend personeel van het ziekenhuisje. De groep van drie bestaat uit, van links naar rechts: Bep Schuitemaker, Annie Buhrs en Trien Zorgman. De vier zijn: Lena Buhrs, Annie de Vries, Janny van Urk en Jans Kat.

22. Dit was het Otterspad met ernaast de gelijknamige sloot. Op de achtergrond de Westzijde. Er is van de bebouwing links vrijwel niets meer over. Het gebied maakt nu deel uit van de Klokbaai. In de sloot, al lang geleden gedempt, een zeer grote kano, een werkstuk van Wim Baerveldt, die later met Gerrit Stapel woonschepen in het Westzijderveld bouwde. Hij zit vooraan in de kano met achter hem Freek Koeman, Gerrit Stapel, Cor Rem, Wim Huig, Cor Zwikker, Wim van Calsum en Jur Britsel. De foto is in 1927 gemaakt.

23. Dit lange, grotendeels uit hout opgetrokken, pand diende indertijd als school voor christelijk onderwijs aan de Botenmakersstraat. Men zou kunnen zeggen als het gaat om toto's uit vroeger dagen: geen foto van een christelijke school zonder meester Korfker. Zijn lange baard is op tal van schoolkieken te zien. Vandaar dat hij ook hier staat. Hij staat hier in aanwezigheid van wei zeer vele leerlingen. Naderhand is in dezelfde straat een stenen schoolgebouw geplaatst, maar dat is de weg gegaan van zovele lagere scholen van het openbaar en het bijzonder onderwijs: sloop of dienstig voor andere doeleinden.

24. Een van de vele sloten die haaks op de Westzijde lagen; de sloot waaraan de Herengracht haar naam ontleende. Een zeer rustig woongebied in een tijd dat de auto nauwelijks was te zien. Die rust was oak nog lang aanwezig to en de sloot was gedempt. Naderhand, en dan praten we over de jaren na 1976, is het vooral op zaterdagen een lange parkeerplaats geworden, niet altijd tot plezier van de bewoners. Deze foto is in 1910 gemaakt. Een groot deel van de woningen is aan de buitenkant vrijwel onveranderd gebleven.

25. Het was 3 maart 1929, in de nadagen van een der strengste winters sinds mensenheugenis. De dooi was eindelijk ingevallen, maar de Achterzaan kon nog best een paard en vele mensen dragen. Eerst de achtergrond: rechts, vrij hoog uitstekend, het dak van de Bakkerschool aan de Oostzijde. Links: de nieuwbouw voor Albert Heijn. In de ar zit leerhandelaar Harmen G. Remelink, die zijn zaak aan de Westzijde, tegenover de Stationsstraat, had. Jarenlang stond in de etalage een opgezet paard. Achter Remelink staat koetsier Siep Offenberg en tussen paard en ar is, met pet, zoontje Jan Remelink te zien.

26. In 1929 kon tot in maart schaats worden gereden, zeIfs op de Achterzaan. De dooi kwam weliswaar langzaam op gang, maar op een dag in maart zijn er toch nog wedstrijden gehouden. Ofhet allemaal slagersjongens waren die de strijd tegen elkaar aanbonden, is niet bekend, zeker is weI dat de twee die hier zijn te zien in de vleeswaren werkten. Op de achtergrond staat de houten aula van het Zaanlands Lyceum, nog verder weg de fabriek van Verkade. Er was, zo te zien, veel belangstelling voor de strijd op het natte ijs.

27. Zeker is dat deze mensenmassa in de Westzijde en de Stationsstraat ontstond op een derde pinksterdag. Men heeft mij verteld dat deze opeenhoping werd veroorzaakt door een groep Duitse muzikanten, de mannen van Ulrich, die indertijd om den brode naar Nederland kwamen. Ik kan me eehter moeilijk voorstellen dat zovele honderden mensen bij elkaar dromden om de blaasmuzikanten te zien en te horen. Nee, het is niet de afloop van een harddraverij, 't was derde pinksterdag. Er zijn drie ijskarren te zien. Met behulp van een vergrootglas heb ik de namen van de eigenaren van twee ervan kunnen zien. Links een wagen van F. Kruijver en reehts die van C.F. Siffels. 't Was omstreeks 1927, de strohoed voor mannen was in de mode.

28. Een eindexamenklas van de HBS in 1932 met, van links naar rechts: Henk van 't Kaar, Martin van Oosbree, Dick van Duyn, Herman Dijkstra, Tine Nijntjes, Ans Noordanus, Pie Hff, Cor de Boer, Ab Westenberg, Jaap Reijling, Henk Hallie, Jaap Bakker en Ton Nijzink.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek